Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Liturghie arhierească la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

În Duminica a treizeci și doua după Rusalii, 26 ianuarie 2014, înainte de prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul elevilor și profesorilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, slujind pentru a treia oară Sfânta Liturghie în paraclisul reamenajat al vechii Academii Teologice orădene, paraclis ce îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana, încreștinătorul neamurilor barbare din Dacia.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat cu multă bucurie și căldură sufletească de către elevii și dascălii școlii, Preasfinția Sa binecuvântând prin prezență și rugăciune începutul unei săptămâni pline de activități ce urmează să se desfășoare în cinstea Marilor Dascăli ai lumii creștine, patroni spirituali ai învățământului teologic ortodox de pretutindeni.

Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia a oficiat Taina Hirotoniei întru diacon a tânărului teolog Adrian Nicolae Cora, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Parohia Valea de Jos, Protopopiatul Beiuș.

În cuvântul de învățătură rostit, Preasfinția Sa a arătat faptul că Duminica a treizeci și doua după Rusalii ne pregătește pentru intrarea în marea perioadă bisericească a Triodului, ce începe în Duminica a treizeci și treia după Rusalii, care marchează începutul călătoriei duhovnicești spre Sfintele Paști, subliniind principalele învățături ce se desprind din pericopa evanghelică relatată de Sfântul Evanghelist Luca:

Pilda vameșului Zaheu este o pildă de smerenie, pe care Biserica ne-o înfățișează pentru ca și noi să luăm aminte și să ne comportăm asemenea lui Zaheu, deoarece oricât de păcătoasă ar fi viața noastră și oricât de departe am fi de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să se întâlnească cu noi, indiferent de ce spune lumea, așa cum a dorit să se întâlnească și cu vameșul Zaheu. Pe de o parte, este dragostea lui Dumnezeu, Care vine spre noi, dragoste care culminează cu Jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, pentru iertarea păcatelor oamenilor, iar, de cealaltă parte, este dorința noastră, a oamenilor, de a ne întâlni cu Dumnezeu, Cel Care ne scoate din păcate și ne duce la limanul mântuirii, la lumina cea mântuitoare.”

„Așadar, vameșul Zaheu s-a învrednicit de a-L vedea și a-L primi pe Dumnezeu iar apoi, după pocăința și făgăduința făcută, că va îndrepta toate nedreptățile pe care le-a săvârșit, s-a bucurat de a auzi cuvintele „astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia”, căci Dumnezeu n-a venit să-l piardă pe om, ci a venit să-l caute pe cel păcătos. A venit Fiul lui Dumnezeu întrupat, Păstorul Cel Bun al oilor, ca să caute oaia cea rătăcită și să o aducă pe umeri înapoi la Tatăl, ca jertfă bine plăcută și bine mirositoare, în ceruri.”

„Pilda vameșului Zaheu este una dintre cele mai frumoase pericope evanghelice pentru că ne arată, tuturor, cât de luminoasă, cât de limpede și de curată este întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea, nu trebuie să ne facem griji în viața noastră de ceea ce spun oamenii și cum ne judecă pentru greșelile noastre, reale sau imaginare, ce ni se pun în cârcă, prin uneltirile diavolului. Dincolo de orice conotații și judecăți de valoare din lumea aceasta, întâlnirea cu Dumnezeu are loc pentru că Dumnezeu vrea să se întâmple și întotdeauna ea este frumoasă și luminoasă deoarece nu ține cont de ceea ce este întunecat, urât și greșit în viața noastră, aducând lumină și bucurie pentru cel care se întâlnește cu Cel Care este, prin Însuși numele Său și în adâncul Ființei Sale, lumină și bucurie, atât cât putem noi înțelege, știut fiind că Ființa lui Dumnezeu este inaccesibilă.”

„Paradoxal, prin întâlnirea cu Dumnezeu, deși viața noastră pe pământ se consumă și se stinge, precum o lumânare, Lumina cea necreată, veșnică a lui Dumnezeu, cu care noi ne întâlnim aici pe pământ, nu se stinge odată cu stingerea lumânării vieții noastre pe pământul în care trăim, ci continuă dincolo de hotarele vieții acesteia, pentru că întâlnirea noastră cu Dumnezeu are valoarea veșniciei.”

La final, Chiriarhul Oradiei i-a îndemnat pe cei prezenți la Sfânta Liturghie, spunând: „Să creștem și noi duhovnicește, la fel cum Zaheu a crescut urcând în sicomor, călcând în picioare munții patimilor, egoismului și răutăților din noi, spre a ajunge cât mai aproape de Dumnezeu, pentru ca întâlnirea cu Dumnezeu să nu rămână o simplă amintire, ci să se aprofundeze, să se adâncească, să urce duhovnicește spre lumina taborică. La un astfel de urcuș duhovnicesc ne invită pe toți Sfânta Biserică în această perioadă a anului bisericesc.”

Părintele Profesor Radu Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența în mijlocul elevilor și profesorilor, precum și pentru necontenita rugăciune, binecuvântare și purtare de grijă față de această școală, al cărei drum a fost croit de către Preasfinția Sa în urmă cu aproape șapte ani, când, prin voia lui Dumnezeu, a venit la cârma Episcopiei Oradiei.

Părintele director a subliniat faptul că la început de drum, în urmă cu șapte ani, școala avea un număr de 27 de elevi, iar în prezent, răsturnând numărul, 72, și înmulțindu-l cu nota dorită de toți, 10, obținem 720, număr care totalizează în prezent efectivul de elevi care frecventează programul școlii, de la grădiniță până la ciclul liceal. Pe lângă evidența statistică, bucuria dascălilor acestei școli este cu atât mai mare, cu cât în anul școlar precedent, elevii Liceului Ortodox au obținut peste 460 de premii la diferite concursuri locale și naționale, ceea ce arată calitatea actului educațional care se desfășoară în această școală confesională și îi obligă pe dascăli la o și mai mare responsabilitate.

Profund atașat și preocupat de traiectoria acestei școli, ai cărei elevi sunt fii duhovnicești ai Preasfinție Sale, Ierarhul Oradiei a mărturisit, în cuvântul rostit la final: „Dacă m-ar întreba cineva, care este cea mai mare realizare din cei cincisprezece ani de arhierie, dintre care opt ani de arhipăstorire în Ungaria și șapte ani, până acum, la Oradea, aș spune, fără să stau pe gânduri: Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, pepiniera duhovnicească a Bisericii noastre dreptmăritoare din Bihor”, o mărturisire de suflet, care i-a emoţionat profund atât pe elevii cât şi pe profesorii şcolii.

Alături de elevi și de profesori, la Sfânta Liturghie arhierească au participat numeroși credincioși și părinți ai elevilor, care toți, împreună, fac parte din marea familie a Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea.