Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Liturghie arhierească la noua Catedrală Episcopală din Oradea

În Duminica a douăzecea după Rusalii, 6 octombrie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în prezenţa a numeroşi credincioşi din urbea de pe malurile Crişului Repede.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale.

În predica rostită după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, de la Sfinţii Evanghelişti Luca şi Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie a reliefat legătura tainică existentă între textele scripturistice, precum şi semnificaţiile duhovniceşti ale acestora:

„Din cele două pericope evanghelice ce s-au citit în această sfântă zi de Duminică înţelegem că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe toţi oamenii, pentru că lui Dumnezeu, Cel Unul în Fiinţă şi întreit în Persoane, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, I S-a făcut milă de omul căzut în păcat şi de aceea Tatăl Îl trimite în lume pe Fiul Său, să Se facă om din Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, şi să ne aducă pe toţi din moarte la Viaţă. Aşa cum I S-a făcut milă Mântuitorului Iisus Hristos de fiul văduvei din Nain, pe care l-a înviat din morţi, I S-a făcut milă de neamul omenesc cel căzut în păcat şi aflat în robia morţii”, a precizat Ierarhul.

„Duhul Sfânt, cea de-a treia Persoană a Preasfintei Treimi Îl aduce prezent pe Mântuitorul Iisus Hristos la noi şi în noi prin Sfânta Euharistie, şi Care, împărtăşindu-ni- Se, ne dăruieşte viaţa cea veşnică şi ne constituie pe toţi în Trupul Său cel mistic care este Biserica, unde intră toţi cei botezaţi în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, şi care cred în El, că El este Fiul lui Dumnezeu Care a venit să mântuiască lumea, credinţa venind în urma propovăduirii pe care Sfinţii Apostoli au început-o îndată după Rusalii, astfel Biserica întinzându-se până la marginile pământului.”

„Dumnezeu, plin de milostivire fiind, lucrează cu multă răbdare în lume prin Sfânta Biserică, încercând să ne aducă pe cât mai mulţi să-L căutăm, să cunoaştem Adevărul, şi Adevărul este Dumnezeu, iar Adevărul Care ne face pe noi liberi, Adevărul dumnezeiesc, să ne şi mântuiască”, a arătat Chiriarhul Oradiei.

„Prin urmare, venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu din milă pentru noi oamenii a însemnat nu doar un simplu act mântuitor, prin care Mântuitorul Iisus Hristos a răscumpărat greşeala săvârşită de Adam şi Eva, protopărinţii neamului omenesc, ci mai mult decât atât, pentru ca noi să avem Viaţă. Întoarcerea din moarte la Viaţă înseamnă întoarcerea la lumina lui Dumnezeu şi dăinuirea în lumina lui Dumnezeu pentru veşnicie, deoarece darul pe care Dumnezeu îl face oamenilor nu îl face pentru un răstimp mai scurt sau mai lung, ci pentru veşnicie.”

„De aceea, căutându-L pe Dumnezeu, luminându-ne cu Adevărul Său, închinându-ne Dumnezeului Celui Viu şi Adevărat, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, şi crescând în viaţa duhovnicească, avem nădejde că nu numai în viaţa aceasta, ci şi dincolo de hotarele ei, în viaţa cea veşnică, vom petrece împreună cu Dumnezeu, în comuniunea de iubire a Preasfintei Treimi”, a spus Preasfinţia Sa.

„Să ne rugăm, dar, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sub al cărei acoperământ am intrat de la praznicul zilei de întâi octombrie, şi pentru rugăciunile Sfântului Apostol Toma, luminătorul şi evanghelizatorul Indiei, pe care astăzi îl pomenim, şi pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, să ne luminăm şi noi cu lumina credinţei, să ne întărim în credinţa şi mărturisirea Mântuitorului Iisus Hristos ca Singurul Mântuitor şi Răscumpărător al nostru şi, astfel, ajungând la cunoştinţa Adevărului, călcând peste idolii şi idolatriile lumii din care facem parte, să ne închinăm şi să Îl preamărim pe Dumnezeul Celui Viu şi Adevărat, nu doar în viaţa aceasta, ci în veşnicie, în vecii vecilor”, a concluzionat Ierarhul.