Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească și binecuvântarea noii case parohiale în Parohia Ghighişeni

Liturghie arhierească și binecuvântarea noii case parohiale în Parohia Ghighişeni

          În Duminica a patra după Paști, 22 mai 2016, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Beiuş, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Ghighișeni, în sobor de preoți și diaconi.

Chiriarhul Oradiei a fost așteptat și primit cu multă bucurie și căldură sufletească de mulţime mare de credincioşi, mulți copii, tineri și adulți fiind îmbrăcaţi în vechi straie populare, în sunetul clopotelor, dar şi al tulnicelor, prin grupul de tulnicărese de la Nucet. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii Parohiei Şega I din Arad, Arhiepiscopia Aradului, însoţit de părintele Aurel Bonchiş, fiu al Bihorului.

          În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit credincioşilor prezenţi semnificaţia vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos a slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, prezentată în pericopa evanghelică, în legătură cu minunile vindecării paraliticului Enea și a învierii Tavitei, săvârșite de Sfântul Apostol Petru, prin puterea lui Dumnezeu, prezentate în Apostolul zilei:

„În Duminica aceasta, a patra după Sfintele Paști, ni se aduce aminte în Sfânta Biserică, atât prin pericopa evanghelică, cât și prin pericopa din Apostolul zilei, de puterea vindecătoare a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Pe de o parte, îl avem în pericopa evanghelică pe paraliticul care de 38 de ani pătimea și suferea, pe care l-a vindecat Mântuitorul Iisus Hristos într-o zi de sâmbătă, la scăldătoarea Vitezda, prin cuvântul Său. Pe de altă parte, în pericopa Apostolului zilei îl vedem pe Sfântul Apostol Petru chemându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos, rugându-se, invocând numele Domnului Hristos și, astfel, vindecând pe paraliticul Enea, bolnav de opt ani. De asemenea, ne este prezentată minunea învierii din morți a Tavitei, în cetatea Iope, de către Apostolul Petru, prin puterea lui Dumnezeu.”

„Toate aceste minuni, săvârșite fie direct de Mântuitorul Iisus Hristos, fie prin rugăciunea Sfântului Apostol Petru, ni-L descoperă, încă o dată, pe Domnul nostru, că este Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru a ne vindeca pe noi, oamenii, de orice boală și neputință și de moarte. El este Eliberatorul tuturor oamenilor din boală, din păcat și din moarte. Toate acestea trei sunt legate, căci cel vindecat de Mântuitorul este avertizat de Domnul Hristos, mai apoi: «de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău».”

„Există o foarte strânsă legătură între păcat și boală. Păcatul slăbește sufletul, îl îmbolnăvește, iar dacă este repetat și devine deprindere, patimă, și îl înrobește total pe om, poate să ajungă omul chiar la moarte sufletească. Din aceasta, fie ea boală, neputință sufletească sau chiar moarte sufletească, Singurul Care ne poate vindeca pe noi, prin iertarea păcatelor, este Mântuitorul Iisus Hristos.”

„Duhovnicește, trebuie să vedem, să înțelegem și să cunoaștem că noi, toți oamenii, suntem vindecați de boală, iertați de păcat și salvați din moarte, mântuiți, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a înomenit, pentru ca pe noi să ne vindece de toată neputința, de toată boala, de orice păcat și de moarte. Dar fără credința în El, Care ne aduce însușirea roadelor Învierii, nu putem scăpa de moarte, nu putem fi iertați de păcat, nu ne putem vindeca de boală. Prin El ne împăcăm cu Tatăl, în lucrarea tainică a Duhului Sfânt”

„Cine este slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda? Cine este paraliticul Enea? Cine este Tavita, cea moartă și înviată prin rugăciunile Sfântului Apostol Petru către Mântuitorul Iisus Hristos? Dincolo de nume, duhovnicește privind, trebuie să ne vedem pe noi înșine ca cei bolnavi, ca cei care avem nevoie de vindecare, de iertare și de mântuire. Toți trebuie să ne recunoaștem în slăbănogul de la scăldătoarea Vitezda, în paraliticul Enea, în Tavita cea moartă și înviată prin rugăciunile Sfântului Apostol Petru.”

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului a adresat, la încheierea Sfintei Liturghii, cuvânt de bun venit Ierarhului, punctând câteva dintre cele mai importante momente din istoria bisericească a enoriei Ghighișeni, subliniind statornicia în dreapta credință, de-a lungul vremii, atât a înaintașilor credincioșilor de astăzi, mulți dintre ei adormiți în așteptarea învierii în mormintele din jurul bisericii, precum și a celor care acum sunt parte a Bisericii luptătoare de pe pământ. De asemenea, Părintele protopop a evidențiat lucrarea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată de părintele Sorin Marcel Mance, în cei doi ani și trei luni de când a fost așezat ca preot paroh la Ghighișeni.

Părintele paroh Sorin Marcel Mance, în cuvântul său, a mulțumit cu recunoştinţă Bunului Dumnezeu şi Preacuratei Fecioare Maria, ocrotitoarea bisericii parohiale din Ghighişeni, pentru această sfântă zi de bucurie și binecuvântare. A mulţumit, apoi, Preasfințitului Părinte Sofronie pentru aleasa purtare de grijă și prezența în mijlocul poporului lui Dumnezeu din Ghighișeni, dar și autorităților locale pentru sprijinul acordat și dreptmăritorilor creștini din Ghighişeni pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la venirea sa în această parohie.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a felicitat pe părintele paroh și pe dreptmăritorii creștini din această localitate, românească și ortodoxă, pentru dragostea pe care o arată Bisericii străbune și neamului românesc, prin atașamentul și statornicia în credința ortodoxă, precum și prin păstrarea și promovarea frumoaselor tradiții și datini străvechi, specifice poporului român din Țara Beiușului. Cu acest prilej, Ierarhul a înmânat diplome de apreciere Consiliului și Comitetului parohial al parohiei Ghighișeni, dar și Domnului Gheorghe Ioan Bota, primarul comunei Rieni.

După încheierea Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei s-a deplasat la casa parohială recent reconstruită, amenajată și înfrumusețată, unde a oficiat slujba Sfeștaniei, binecuvântând rodul ostenelilor părintelui paroh și credincioșilor din Ghighișeni.

Satul Ghighişeni face parte componentă din comuna Rieni, fiind situat în sudul județului Bihor, în apropierea drumului național care leagă Oradea de Deva, la 3 kilometri distanţă de oraşul Ştei. Este o veche aşezare românească, atestată documentar în anul 1581. Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Ghighişeni a fost construită în anul 1929, din cărămidă, prin contribuţia şi jertfele credincioşilor din localitate, împlinind anul acesta 87 de ani de la zidire.