Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească și conferința dascălilor de Teologie și Religie din Eparhia Oradiei de prăznuirea Sfântul Apostol Iacov

Liturghie arhierească și conferința dascălilor de Teologie și Religie din Eparhia Oradiei de prăznuirea Sfântul Apostol Iacov

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, vineri, 23 octombrie 2015, în ziua prăznuirii Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a avut loc reuniunea cadrelor didactice de la şcolile teologice din Eparhia Oradiei, respectiv Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” şi Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, şi a profesorilor care predau disciplina Religie în şcolile din județul Bihor.

Întâlnirea a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii alcătuite de primul Episcop al cetății Ierusalimului, Sfântul Apostol Iacov, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de preoți și diaconi, în paraclisul din cadrul Liceului Ortodox din Oradea ce îl are ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Iacov, rudenie după trup cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox, dirijat de Arhid. Prof. Ștefan Lakatos.

În cuvântul de învățătură rostit după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, Chiriarhul Oradiei a subliniat frumusețea și vechimea acestei Liturghii a Bisericii primare, Liturghie-izvor pentru celelalte Liturghii bizantine consacrate:

În această zi se obișnuiește să se săvârșească Liturghia Sfântului Iacov, ruda Domnului, primul Episcop al Ierusalimului, în special în Patriarhia Ierusalimului, dar și în Bisericile de limbă greacă, mai cu seamă în Bisericile din Cipru și din Grecia. În Biserica Ortodoxă Română este mai puțin obișnuit lucrul acesta, deoarece sunt foarte puține bisericile care îl au ca ocrotitor pe Sfântul Iacov. Atunci când am așezat hramul acestui paraclis nu l-am ales întâmplător, știind că în bisericile ortodoxe care îl au ca ocrotitor pe  Sfântul Iacov există obiceiul să se săvârșească această Liturghie. Ea este o Liturghie sușă, o Liturghie izvor pentru Liturghiile de mai târziu ale Bisericii, putându-se recunoaște, din urmărirea ei, părți din anaforaua Sfântului Vasile cel Mare, care, în alcătuirea Liturghiei sale, s-a inspirat din Liturghia Sfântului Iacov. Prin bogăția și frumusețea ei, această Liturghie a rămas în tezaurul spiritual al întregii Ortodoxii și de aceea este bine să fie săvârșită măcar o dată pe an, mai ales în sfintele lăcașuri care îl au ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Iacov, ruda Domnului.”

„Sfântul Iacov este considerat, potrivit tradiției Bisericii, primul Episcop al Ierusalimului. La începuturile Creștinismului, măritul Scaun al Ierusalimului, cetatea în care a propovăduit, a murit și a înviat Mântuitorul Iisus Hristos, nu avea rangul de Patriarhie. Abia mai târziu, în vremea Sinodului ecumenic de la Calcedon, Scaunul Episcopal al Ierusalimului a fost ridicat la rangul de Patriarhie și a intrat pe locul al cincilea în Pentarhia Bisericii dreptmăritoare. Ierusalimul a păstrat, din punct de vedere duhovnicesc, o întâietate, fiind cetatea unde se află Sfântul Mormânt al Domnului, locul vechiului Sion și al Templului până la nimicirea lui, și a rămas în memoria afectivă a comunităților creștine, semănate pretudindeni prin predica apostolică. În această cetate străveche, Sfântul Iacov a alcătuit anafoaraua  liturgică ce îi poartă numele, care a rămas și s-a impus ca izvor pentru celelalte anaforale liturgice, datorită autorității spirituale a Ierusalimului și a Sfântului Iacov, care a făcut parte din familia omenească a Mântuitorului Iisus Hristos.”

La sfârșitul cuvântului de învățătură, Ierarhul i-a îndemnat pe cei prezenți la rugăciune și la comuniune frățească, mărturisitoare:

„Este o zi a întâlnirii și a bucuriei misionare, a tuturor celor care, prin harul Duhului Sfânt, ne învrednicim să fim împreună la rugăciunea de mulțumire, la Euharistia cea mare în ziua de prăznuire a Sfântului Iacov. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu în continuare, mai ales acum, în aceste vremuri de încercare din înteaga lume, pentru iertarea păcatelor noastre și pentru ajutor de sus, pentru a ne lumina și a ne da putere să-L mărturisim pe Hristos Domnul, în comuniune sfântă de dragoste, de credință și de nădejde cu toți frații noștri de aici și de pretutindeni, care Îl preamăresc pe Dumnezeu în dreapta credință, în lumina Ortodoxiei noastre strămoșești, spre slava lui Dumnezeu și spre folosul nostru duhovnicesc.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Protoiereu Prof. Radu Valer Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul în cadrul Episcopiei Oradiei și directorul Liceului Ortodox orădean, a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru prezența și binecuvântarea arhierească în această aleasă zi de sărbătoare pentru școala confesională ortodoxă din urbea Oradiei și pentru dascălii de teologie şi religie din Eparhia Oradiei. Preacucernicia sa a amintit faptul că, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Liturghia Sfântului Iacov a fost săvârșită prima dată în Eparhia Oradiei în urmă cu cinci ani, la 23 octombrie 2010, chiar de către Preasfinția Sa, atunci când, prin purtarea de grijă a Chiriarhului Oradiei, la Liceul Ortodox din Oradea s-a amenajat paraclisul ce îl are ca ocrotitor pe primul Episcop al Ierusalimului și tot atunci Preasfinția Sa a dăruit paraclisului o impresionantă icoană pictată pe lemn, cu Maica Domnului din Vladimir, precum și numeroase obiecte de cult. De atunci, an de an, acest paraclis își sărbătorește hramul și pe sfântul ocrotitor prin săvârșirea Sfintei Liturghii alcătuite de Sfântul Apostol Iacov.

În a doua parte a programului zilei, sub președinția Preasfințitului Părinte Sofronie, dascălii de teologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea și de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, împreună cu cadrele didactice de religie din județul Bihor, au luat parte, în sala festivă a liceului, la conferința ce a avut ca temă „Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei la ceas aniversar – 320 de ani de la atestarea oficială”, referatul conferinței fiind întocmit și prezentat de către Preacucernicul Părinte Protoiereu Prof. Radu Valer Rus.

Tema conferinței se înscrie în contextul marcat de aniversarea a 320 de ani de la conferirea așa numitelor privilegii ilirice ortodocșilor din Imperiul habsburgic, prin Diploma leopoldină din 4 martie 1695, în care este recunoscută existența Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și Agriei, așa cum avea titulatura în vremea aceea. Jubileul celor 320 de ani a fost marcat pe parcursul întregului an, prin mai multe manifestări desfășurate în Eparhia Oradiei, mai cu seamă în această toamnă.

În încheierea conferinţei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de binecuvântare pentru toți dascălii, arătând importanța aniversării a 320 de ani de la recunoaşterea oficială a Episcopiei Ortodoxe a Oradiei pentru întreaga suflare dreptmăritoare din Bihor și îndemnând pe părinții profesori și pe cadrele didactice să fie modele de viață pentru tinerii pe care îi formează.