Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească şi sfinţire de troiţă în parohia Băile Felix

Liturghie arhierească şi sfinţire de troiţă în parohia Băile Felix

În Duminica a optsprezecea după Rusalii, 27 septembrie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia bihoreană Băile Felix, prilej cu care a sfinţit o nouă  troiţă ridicată de comunitate lângă biserica parohială „Schimbarea la Față a Domnului” și „Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina”, în prezența a numeroși credincioși din localitate, precum și a oficialităților locale.

Chiriarhul Oradiei a săvârşit, apoi, Sfânta Liturghie, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica parohiei Băile Felix, ce copiază, la scară redusă, planul arhitectural al bisericii Mănăstirii Cozia. Sfântul lăcaș a început a se zidi la praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a înălțat biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la inițiativa și cu binecuvântarea căruia s-a înființat și noua enorie din Băile Felix.

Prin grija Părintelui Paroh Vasile Marius Bara, care slujește și la capela „Sfinții Cosma și Damian” din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, prin strădania și jertfa bunilor credincioși din localitatea Băile Felix, cunoscută în întreaga lume datorită staţiunii balneo-climaterice cu acelaşi nume, dar și prin dărnicia Consiliului Local al comunei Sânmartin și generozitatea a numeroși binefăcători, în aceşti patru ani noul sfânt lăcaș s-a înălțat, a fost acoperit și a fost tencuit, atât în exterior, cât și în interior, fiind pregătit pentru pictură. De asemenea, a fost montat iconostasul și s-a amenajat spațiul liturgic din interior, astfel încât să se poată săvârși sfintele slujbe.

În frumoasa predică rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, pornind de la cuvintele „Nu te teme; de acum înainte vei fi pescar de oameni” (Luca 5, 10), Arhipăstorul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din aceasta, subliniind importanța chemării la apostolat a primilor ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos:

„Din punct de vedere duhovnicesc, privind fragmentul scripturistic ce s-a citit, pescuirea minunată, noi trebuie să vedem, dincolo de veşmântul cuvintelor şi de starea propriu-zisă a minunii, şi să înţelegem, prin pescuirea cea minunată şi prin asemănarea ucenicilor pe care Mântuitorul Iisus Hristos şi-I făcea şi îi chema la apostolat cu pescarii, spunându-le că vor fi pescari de oameni, prin mulţimea peştilor din mare, trebuie să înţelegem mulţimea oamenilor chemaţi la mântuire, pentru care Domnul Iisus Hristos, Cuvântul Cel Veşnic al Tatălui S-a făcut Om, a venit în lume, ca să ne mântuiască pe noi, să ne scoată din adâncul păcatului şi al morţii, să ne pescuiască şi să ne introducă în corabia salvatoare, care este Biserica.”

„În Ziua Cincizecimii, când Mântuitorul Hristos Cel Înviat şi înălţat la ceruri a trimis pe Duhul Sfânt peste Sfinţii Săi Ucenici şi Apostoli, umplându-i cu putere de sus, s-a împlinit cuvântul profetic al Domnului Iisus Hristos spus lui Simon-Petru la pescuirea minunată: «de acum înainte vei fi pescar de oameni». Troparul Rusaliilor, pe care l-aţi ascultat în cadrul Sfintei Liturghii după vohodul mic, când arhiereul cădeşte Sfântul Altar şi biserica, sintetizează, practic, ceea ce s-a întâmplat la Cincizecime, anume împlinirea cuvântului profetic al Domnului nostru Iisus Hristos, că pescarii pe care El i-a găsit pe malul lacului Ghenizaret vor deveni pescari de oameni. Ei au fost cei dintâi, ucenicii Domnului, care au devenit pescari de oameni.

Dar ei fiind oameni şi ştiind că şi pentru ei călătoria pe această lume se va sfârşi, au lăsat peste tot în cetăţile pe unde au fost pe alţi bărbaţi aleşi, cu nume bun, cu credinţă, cu dragoste faţă de Dumnezeu şi cu nădejde mare în mântuire. I-au ales, s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi Duhul Sfânt i-a umplut de dar şi de putere pentru ca să continue lucrarea Sfinţilor Apostoli, iar după ce generaţia apostolică s-a mutat la Domnul, cei care au fost sfinţiţi prin punerea mâinilor, prin coborârea harului Duhului Sfânt, episcopii, succesori ai Apostolilor, au sfinţit, la rândul lor, alţi episcopi şi preoţi şi tot aşa s-a transmis harul şi puterea aceasta apostolică de a propovădui cuvântul Evangheliei şi vestea cea bună a mântuirii pentru toate popoarele, în toate colţurile lumii, într-un elan misionar nemaiîntâlnit până atunci, care a făcut ca Biserica să se întindă până la marginile lumii, generaţie după generaţie, prin hirotonie, adică prin Taina Preoţiei, prin pogorârea Duhului Sfânt şi punerea mâinilor Apostolilor şi, apoi, ale succesorilor acestora, episcopii, până în zilele noastre şi până la sfârşitul lumii acesteia.”

De asemenea, Chiriarhul Oradiei a vorbit şi despre sfinţii ierarhi odrăsliţi de neamul românesc sau care au păstorit pe pământul ţării noastre:

„În şirul neîntrerupt al succesiunii apostolice se înscriu şi sfinţii ierarhi care, fie au fost din neamul nostru, fie din alte neamuri, au păstorit pe meleagurile noastre. În acest şir se înscriu sfinţii episcopi daco-romani şi stră-români care au propovăduit Evanghelia şi au devenit, asemeni lui Petru, pescari de oameni, pescuind mulţimea daco-romanilor şi stră-românilor în corabia Bisericii Ortodoxe, la nordul şi la sudul Dunării. După ce Sfântul Apostol Andrei cel Întâichemat, fratele Sfântului Apostol Petru, a propovăduit Evanghelia pe pământul ţării noastre, au propovăduit şi cei pe care el şi ceilalţi apostoli i-au lăsat ca episcopi în nordul şi în sudul Dunării şi, astfel, ei înşişi bărbaţi sfinţi, plini de credinţă, de putere şi de har, au transmis mai departe darul ceresc al hirotoniei arhiereilor de după ei.”

„Între aceşti sfinţi ierarhi, fie de neam românesc, fie de neam străin sunt şi sfinţii mai apropiaţi în timp de noi. Dacă în vremurile cele vechi am avut sfinţi ierarhi păstorind peste toate cele trei mari provincii româneşti de la nordul Dunării, Ţara Românească sau Ungro-Vlahia, Moldova în întreg întinsul ei, până la Nistru şi chiar dincolo de el, şi în Transilvania, până în Banat, Crişana şi Maramureş, în timpurile mai noi, între sfinţii ierarhi care au strălucit în pământul ţării noastre este şi sfântul pe care astăzi îl serbăm şi căruia anul viitor, 2016, Patriarhia Română, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Autocefale, l-a dedicat ca an comemorativ al acestui sfânt şi anume, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti, la împlinirea a trei sute de ani de la martiriul său.”

În cadrul Sfintei Liturghii, Chiriarhul Oradiei a hirotonit pe diaconul Aurel Ionel Iuonoi întru preot pe seama bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din parohia Miheleu, Protopopiatul Tinca. Noul hirotonit a primit şi hirotesia întru duhovnic.

Părintele paroh Vasile Marius Bara a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulțumind Preasfintei Treimi pentru binecuvântările pe care le-a revărsat în acești patru ani de când s-a început lucrarea ctitoricească din Băile Felix. De asemenea, parohul a ținut să mulțumească și să își exprime recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, la a cărui inițiativă s-a înființat noua parohie și sub a cărui purtare de grijă s-au împlinit toate lucrările pastoral-misionare și ctitoricești de aici. Nu în ultimul rând, au fost aduse mulțumiri ctitorilor și binefăcătorilor sfântului locaș, tuturor celor care sprijină acest demers binecuvântat.

În cuvântul festiv de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a subliniat necesitatea pastoral-misionară a zidirii noii biserici parohiale din Băile Felix, care se adaugă salbei de biserici noi ce au început a se construi în ultimii opt ani în Eparhia Oradiei. De asemenea, Chiriarhul a felicitat pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Iorest Grebenea, egumenul metocului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Băile Felix, dependent de Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, și pe Preacucernicul Părinte Vasile Marius Bara, parohul din Băile Felix, pentru frumoasa și fructuoasa colaborare și împreună-lucrare, care vine în întâmpinarea nevoilor duhovnicești ale enoriașilor parohiei Băile Felix, dar și ale dreptmăritorilor creștini care vin în această stațiune pentru a-și îngriji sănătatea trupească. Ierarhul a felicitat autoritățile locale, pentru implicarea și sprijinul consistent pe care l-au acordat în vederea construirii noii biserici, dar şi pe credincioşii enoriei pentru dărnicia şi jertfelnicia de care dau dovadă.