Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie arhierească şi sfinţire de troiţă în parohia Brăteşti, Protopopiatul Tinca

Liturghie arhierească şi sfinţire de troiţă în parohia Brăteşti, Protopopiatul Tinca

În Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, 13 septembrie 2015, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Brăteşti, Protopopiatul Tinca, prilej cu care a săvârşit Sfânta Liturghie şi sfinţirea unei noi troiţe.

Bucuria bunilor şi inimoşilor credincioşi din Brăteşti s-a manifestat la primirea Chiriarhului Oradiei, care a fost întâmpinat la biserică de întreaga comunitate, copii, tineri, adulţi şi vârstnici, mulţi purtând frumoase şi vechi straie populare din Bihor. Ierarhul, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în altarul de vară al parohiei, în prezenţa oficialităţilor locale şi centrale şi a numeroşi invitaţi, între care şi membrii din comitetul de conducere al Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie, filiala Bihor, în frunte cu Domnul Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă, preşedintele filialei.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit o frumoasă predică în care a vorbit celor prezenţi despre învăţăturile duhovniceşti ce reies din fragmentul scripturistic, având ca punct de pornire cuvintele din finalul pericopei, „n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea”:

„Această pericopă evanghelică din Duminica dinaintea marii sărbători a Înălţării Sfintei Cruci ne aminteşte tuturor faptul că lumea se mântuieşte prin Fiul lui Dumnezeu întrupat, prin Cuvântul Veşnic al Tatălui, trimis în lume ca să se mântuiască prin El lumea. Pentru noi, creştinii, acesta este adevărul fundamental al credinţei noastre, pe lângă care nu mai încape nimic, căci temelia vieţii noastre spirituale o reprezintă mântuirea adusă în lume prin Fiul lui Dumnezeu, Care, la plinirea vremii, Se naşte din Fecioara Maria şi Se face Om, numit fiind, astfel, Fiul Omului.”

„Dacă pentru noi, creştinii, acesta este adevărul fundamental, indubitabil, al vieţii noastre sufleteşti, al mântuirii noastre, aşa ar trebui să stea lucrurile pentru toată lumea. Dar lumea întreagă nu vede adevărurile veşnice aşa cum le vedem noi creştinii. Din pericopa Apostolului zilei am auzit că mântuirea este o realitate lăuntrică, adusă nouă de Domnul nostru Iisus Hristos, ce a venit în lume prin jertfa pe Cruce a Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea spune Apostolul neamurilor, Marele Pavel, comparându-se cu ceilalţi iudei care împlineau Legea, dar nu credeau în Hristos, şi se lăudau pentru credinţa lor prin semnul exterior al tăierii împrejur după trup, că lauda lui, paradoxal pentru toată lumea, este Crucea lui Hristos, «iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în Crucea Domnului nostru Iisus Hristos» (Galateni 6, 14).”

„Crucea Domnului este, aşadar, prilejul şi pricina de laudă pentru creştinul adevărat. Crucea care înseamnă şi mântuire, dar mai presus de toate înseamnă jertfă, înseamnă sacrificiu, înseamnă renunţarea la lumea cea veche şi păcătoasă, pentru că Sfântul Apostol Pavel, deşi se referă direct şi concret la Sfânta Cruce a Domnului Hristos, vorbeşte despre cruce ca o realitate lăuntrică, duhovnicească a omului credincios, ca o însuşire a crucii, ca o luare şi purtare a crucii până la o asemenea măsură încât, spune Sfântul Apostol Pavel, prin cruce lumea întreagă este răstignită pentru mine şi eu sunt răstignit pentru lume. Aceasta înseamnă că noi, creştinii, suntem chemaţi să ne însuşim Crucea Domnului în sensul propriei noastre răstigniri. Pe de o parte, să vedem lumea cu toate bunătăţile ei ca răstignită pentru noi, nu interzisă, ci în stare de jertfă, în stare de sacrificiu, şi cu multă evlavie şi sfială să ne apropiem de ceea ce lumea ne oferă, iar pe de altă parte, să ne răstignim pentru lume, adică a ne pironi pe cruce păcatele şi patimile noastre, a renunţa la tot ceea ce ne duce la întuneric şi la moarte, răstignind pe crucea pe care trebuie să o purtăm cu toţii tot ceea ce ne separă pe noi de Hristos Domnul, pentru ca Hristos să crească în noi, cu slava Învierii Sale.”

În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotonit pe diaconul Nicolae Muntean întru preot pe seama bisericii cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din parohia Bicăcel, protopopiatul Tinca. La finalul Sfintei Liturghii, noul hirotonit a primit şi hirotesia întru duhovnic.

Ierarhul a oficiat, apoi, sfinţirea unei noi troiţe ridicate în imediata vecinătate a bisericii, la intrarea în cimitirul parohial.

Preacucernicul Părinte Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a adresat, în numele credincioşilor parohiei Brateşti dar şi al tuturor preoţilor din cadrul Protopopiatului Tinca un cuvânt de bun venit Preasfinţiei Sale, subliniind jertfa pe care au depus-o până acum şi pe care o continuă şi în prezent credincioşii acestei enorii, dimpreună cu preotul paroh, pentru păstrarea şi transmiterea credinţei străbune dreptmăritoare, dar şi pentru menţinerea şi sporirea patrimoniului parohiei.

Preotul paroh Călin Ovidiu Popa, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această comunitate de buni creştini. Apoi, i-a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru osteneală şi prezenţă, dar şi pentru dragostea şi disponibilitatea ce a manifestat-o faţă de puţinii, dar bunii şi râvnitorii credincioşi ai parohiei Brăteşti, prin vizitele arhiereşti pastoral-misionare pe care le-a făcut aici, fapt ce a adus o întărire în credinţă şi putere pentru a trece cu bine peste încercările ce s-au abătut peste această comunitate. În continuare, a adresat un cuvânt de mulţumire familiei sale, oficialităţilor locale şi centrale pentru sprijinul acordat şi, nu în ultimul rând, tuturor credincioşilor.

Chiriarhul Oradiei a înmânat diplome de apreciere pentru credincioşii care s-au implicat activ şi au sprijinit constant parohia Brăteşti, iar în cuvântul festiv rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşi pentru jertfelnicia de care dau dovadă în apărarea credinţei strămoşeşti şi în mărturisirea acesteia în vechea vatră de dăinuire românească de la Brăteşti, în ciuda încercărilor şi atacurilor venite dinspre cei care doresc tulburarea păcii acestei comunităţi, invocând binecuvântarea lui Dumnezeu peste toţi cei prezenţi. De asemenea, Preasfinţia sa a urat tuturor copiilor care încep un nou an şcolar, mult succes la învăţătură, subliniind importanţa şcolii pentru creşterea duhovnicească şi intelectuală a tinerilor noştri.

Parohia Brăteşti, situată pe şoseaua ce leagă municipiul Oradea de oraşul Beiuş, este o mică comunitate ortodoxă formată din 40 de familii. În ultimii ani, viaţa bisericească din această parohie a renăscut prin purtarea de grijă a preotului paroh Călin Ovidiu Popa, care a primit şi ascultarea de secretar al Protopopiatului Tinca, şi care desfăşoară o intensă activitate pastoral-misionară şi administrativ-gospodărească. Astfel, între anii 2007-2010, prin jertfa bunilor credincioşi, biserica parohială de lemn, monument istoric, cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost restaurată conform normelor legale în vigoare, redobândindu-şi strălucirea de altădată şi reintrând în circuitul monumentelor istorice din judeţul Bihor. În curtea bisericii a fost ridicat un frumos altar de vară din lemn, a fost construit un lumânărar din piatră şi o fântână tradiţională din Bihor. De asemenea, la intrare a fost montată o veche poartă de lemn din Maramureş şi a fost ridicată o troiţă din lemn, sculptată în stil maramureşan, întregul perimetru fiind pavat cu piatră şi înconjurat cu un gard din lemn de brad roşu.

Biserica de lemn „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Brăteşti a fost ridicată în anul 1738 în localitatea Sitani, judeţul Bihor, fiind adusă la Brăteşti în anul 1977, cu binecuvântarea Episcopului de pie memorie Dr. Vasile Coman al Oradiei, pentru a fi salvată de la distrugere, deoarece din anul 1942, după ce a fost sfinţită biserica de zid din Sitani, cea de lemn a fost lăsată treptat în părăsire.

Părintele paroh Călin Ovidiu Popa este deosebit de ataşat de credincioşii din Brăteşti, avându-şi originile paterne şi materne în acestă zonă, credincioşi pe care îi vizitează şi îi ajută frecvent, îndeosebi pe cei în vârstă şi aflaţi în neputinţe, iar pe copiii şi tinerii din parohie i-a implicat atât în proiectele „Hristos împărtăşit copiilor” sau „Alege Şcoala”, dar şi în numeroase alte activităţi cu caracter cultural-educaţional şi social-filantropic, pe plan local, eparhial sau chiar naţional, ultimul dintre aceastea fiind participarea la Concursul naţional de miniproiecte misionar-filantropice „Mâini întinse spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”, organizat în întreaga Patriarhie Română în acest an, la care copiii parohiei Brăteşti au obţinut locul întâi la nivelul Eparhiei Oradiei. Totodată, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, Părintele paroh Călin Ovidiu Popa este reprezentantul Episcopiei Oradiei în comitetul de conducere al filialei din Bihor a Asociaţiei Părinţi pentru Ora de Religie.