Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Liturghie solemnă la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Liturghie solemnă la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Aniversarea a 320 de ani de la atestarea oficială documentară a Episcopiei Oradiei a fost marcată în mod solemn Duminică, 20 septembrie, prin Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea de către un sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din care au făcut parte Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, dar şi un ierarh din Biserica Ortodoxă a Serbiei, Preasfinţitul Părinte Luchian, Episcopul Ortodox al Budei şi Administratorul Eparhiei Ortodoxe Sârbe a Timişoarei, înconjuraţi de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corala „Psalmodia Varadiensis” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijată de Părintele Conf. Univ. Dr. Mihai Brie. Numeroşi credincioşi dreptmăritori din Oradea şi judeţul Bihor, mulţi copii şi tineri înveşmântaţi în frumoase costume populare tradiţionale din Bihor, dar şi oficialităţi locale şi centrale, preoţi din eparhie, monahi şi monahii au luat parte la Sfânta Liturghie şi la evenimentele aniversare de la noua Catedrală Episcopală din Oradea.

În cadrul slujbei, s-a dat citire unui Act comemorativ întocmit de Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, spre a rămâne pentru posteritate drept mărturie a marcării împlinirii a 320 de ani de la atestarea oficială a eparhiei, prin Diploma leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice de la anul 1695.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României la eveniment, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, a dat citire mesajului Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române adresat cu ocazia aniversării a 320 de ani de la atestarea oficială a Episcopiei Oradiei intitulat Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei – dăruire şi dăinuire în iubirea de Biserică şi Neam.

Apoi, cu prilejul acestui moment jubiliar, Mitropolitul Ardealului a oferit mai multe distincţii din partea Mitropoliei Ardealului:  11 ieromonahi şi preoţi, consilieri în cadrul Permanenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, dar şi decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea au primit distincţia „Crucea şaguniană” pentru clerici, iar 22 de ieromonahi, preoţi şi diaconi din Eparhia Oradiei au primit „Ordinul Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei”.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, care a vorbit celor prezenţi despre semnificaţiile Sfintei Cruci în viaţa creştinului:

„Cinstirea Sfintei Cruci are trei semnificaţii deosebite. Cinstim întâi de toate lemnul sfinţit de Sângele Mântuitorului Iisus Hristos prin răscumpărarea care a săvârşit-o pe Cruce pentru întreg neamul omenesc, iar părticele mai mari sau mai mici din Sfânta Cruce sunt răspândite în întreaga lume, aşa cum un mic fragment se află şi în această sfântă catedrală, oferind fiecărui creştin în parte posibilitatea de a aduce mărturie că suntem urmaşii lui Hristos, fii ai lui Hristos, că suntem închinători şi cinstitori ai Sfintei Cruci.”

„De asemenea, ne reamintim că semnul Crucii este pentru noi semnul identităţii noastre spirituale. Atunci când ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, noi facem o mărturisire de credinţă simplă şi completă. Cu pecetea Treimii îmi pecetluiesc mintea, inima şi puterile fizice. Întâi Îl numesc pe Dumnezeu-Tatăl ca principiu din Sfânta Treime însemnând mintea, pentru că mintea este cârmaciul vieţii. Dar Dumnezeu-Tatăl L-a trimis pe Fiul în lume din iubire, de aceea las mâna în jos şi îmi însemn inima, care este lăcaşul iubirii. Apoi, ridic mâna în sus şi însemn umărul drept şi umărul stâng, pomenind a treia Persoană a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt, Care este forţa, puterea, darul Duhului Sfânt Care ne ajută pe noi şi lucrează în Sfintele Taine. Iată că prin această mărturisire profundă, prin această rugăciune noi ne dăruim Preasfintei Treimi, ce este şi o armă a biruinţei asupra diavolului, cel mai mare duşman al omului.”

„De asemenea, duminica de astăzi ne-a mai chemat la ceva şi care este, de fapt, chemarea pe care a avut-o şi a dovedit-o neamul nostru românesc din aceste părţi: «Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie». Aşadar, Crucea are şi semnificaţia aceasta a purtării greutăţilor vieţii, a încercărilor vieţii, pentru că Dumnezeu ne încearcă pentru ca noi să putem birui, să devenim învingători, şi biruinţa aceasta este pentru noi mântuitoare.”

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului a transmis un cuvânt de felicitare pentru ierarhul, clerul şi poporul dreptmăritor din Bihor: „La acest soroc binecuvântat pentru Episcopia Oradiei, am răspuns cu drag invitaţiei Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, aducând îmbrăţişarea noastră şi felicitările noastre, dimpreună cu ale clericilor şi credincioşilor clujeni, Preasfinţiei Sale şi dumneavoastră, tuturor bihorenilor.”

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, gazda manifesărilor comemorative, a adus cuvânt de mulţumire Patriarhului României, ierarhilor prezenţi, dar şi oficialităţilor locale, judeţene şi centrale, clerului şi credincioşilor care au luat parte în aceste zile la sărbătoarea Eparhiei Oradiei:

„Mulţumim din inimă Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, care ne-a transmis un mesaj foarte puternic, profund şi consistent, ce cuprinde într-o sinteză tot ceea ce s-a petrecut aici ca mărturisire a dreptei credinţe, ca şi curaj şi rezistenţă în faţa tuturor încercărilor vremii şi ca lumină pentru drumul pe care îl avem de parcurs de-acum încolo, cu ajutorul harului lui Dumnezeu, sub adumbrirea omoforului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Maica Domnului.

Îl rugăm pe Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului, care a venit la Oradea nu doar în această calitate, dar şi ca delegat al Preafericirii Sale, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României, să transmită Întâistătătorului Bisericii noastre Autocefale imaginea sfântă pe care o avem cu toţii în faţa ochilor: preoţi, diaconi, călugări, monahi şi monahii, autorităţi centrale, judeţene şi locale, reprezentanţii mediului academic, membrii din Adunarea Eparhială, doamnele din Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, studenţi de la facultatea de teologie ortodoxă şi elevi de la liceul ortodox, fii şi fiice duhovniceşti din întreaga eparhie, poporul lui Dumnezeu din Bihor umplând până la refuz noua Catedrală Episcopală din Oradea, pentru că mulţumirea, preţuirea şi dragostea acestor vrednici fii şi fiice ai Bihorului se îndreaptă către Dumnezeu, către Biserică şi Ţară, către Neam şi slujitorii lui, în frunte cu Preafericirea Sa.”

De asemenea, îi rugăm şi pe Înaltpreasfinţiţii Părinţi şi pe Preasfinţiţii Părinţi prezenţi să ducă înapoi cu ei în rugăciunile lor imaginea acestui popor cuminte, harnic, mult răbdător şi foarte îngăduitor, dar plin de demnitate, de responsabilitate şi de curaj în mărturisirea dreptei credinţe, a Ortodoxiei noastre strămoşeşti.”

Pe parcursul celor două zile de manifestări comemorative de la Oradea, clerul şi credincioşii bihoreni au avut marea binecuvântare de a se închina la Cinstitul Cap al Sfântului Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, sfinte moaşte aduse spre închinare la Oradea de la Sibiu, prin binecuvântarea şi bunăvoinţa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Laurenţiu al Ardealului.

Programul jubiliar din Episcopia Oradiei s-a încheiat în după-amiaza zilei de duminică, printr-un concert aniversar ce a avut loc la Filarmonica de Stat din Oradea, în cadrul căruia au concertat Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, Corala „Psalmodia Varadiensis” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea şi Corul Bisericii cu Lună din Oradea.