Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Lucrări binecuvântate în parohia Săldăbagiu de Barcău

Lucrări binecuvântate în parohia Săldăbagiu de Barcău

În Duminica a XXIII-a după Rusalii, 21 octombrie 2012, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’’ din parohia Săldăbagiu de Barcău, Protopopiatul Marghita, urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti, în sobor de preoţi şi diaconi. De asemenea, Chiriarhul Oradiei a binecuvântat şi casa parohială, nou renovată.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice, Preasfinţitul Părinte Sofronie a vorbit celor prezenţi despre minunea vindecării demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, subliniind opera de răscumpărare a neamului omenesc din robia păcatului şi a morţii prin Domnul nostru Iisus Hristos:

„Prin cuvintele ,,Întoarce-te la casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu” (Luca 8, 39), adresate de Mântuitorul Hristos Iisus îndrăcitului pe care îl vindeca-se, se adresează, în fapt, tuturor oamenilor. Toţi suntem, prin puterea lui Dumnezeu Care S-a întrupat, Fiul şi Cuvântul Veşnic al Tatălui, Domnul nostru Iisus Hristos, chemaţi la vindecare din orice boală şi neputinţă, de la cele mai teribile, cele mai înfricoşătoare forme ale posesiunii demonice, şi până la cele mai mărunte suferinţe ale noastre, peste toate culminând cu vindecarea din răul cel mai mare, care este moartea. Din toate suferinţele, neputinţele şi din moarte, Dumnezeu ne-a scos pe noi prin Fiul Său, Hristos Domnul, Care, la plinirea vremii, a venit în lume şi S-a făcut om, născându-Se din Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, pentru ca omul să se apropie din nou de Dumnezeu şi să fie părtaş vieţii celei veşnice”.

„Cel vindecat, simţind puterea care l-a vindecat, simţind că Cel Care l-a vindecat este Fiul lui Dumnezeu, nu vrea să se mai despartă de Vindecătorul său. Însă, Mântuitorul Iisus Hristos îi porunceşte să meargă la casa sa şi să vestească, să mărturisească, să propopvăduiască, să anunţe peste tot cât bine i-a făcut Dumnezeu. În acest fel, cel vindecat de posesiunea demonică, prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, devine mărturisitor al prezenţei lui Dumnezeu în lume, a Fiului lui Dumnezeu.”

„Această pericopă evanghelică ce s-a citit trebuie să o înţelegm ca pe o vindecare lucrată în taină asupra fiecăruia dinte noi, mai ales în lumea în care trăim, atât de căzută sub puterea celui rău şi, totodată, înţelegând cum Dumnezeu ne vindecă în şi prin Sfânta Biserică, să nu zăbovim a vesti celor din jurul nostru, în toată vremea, cu bucurie mare, puterea şi harul lui Dumnezeu, şi în zilele noastre.”

La încheierea Sfintei Liturghii, părintele Ioan Şugar, protopopul Marghitei, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului Oradiei, a dat citire Actului de sfinţire şi a evocat câteva momente importante din istoria satului şi a biserici din Săldăbagiu de Barcău.

Localitatea Săldăbagiu de Barcău este atestat documentar din anul 1406. În anul 1693 se naşte la Săldăbagiu viitorul preot Mihai Pop, care în 1740 apare ca şi potopop de Lunca Barcăului, cu sediul la Săldabagiu de Barcău. Noua biserică  de zid a fost construită între anii 1924-1932, în formă de cruce, pe locul unei biserici de lemn, fiind târnosită în anul 1932 de către Episcopul Roman Ciorogariu al Oradiei, iar la 2 august 1975 poposeau la Săldăbagiu de Barcău pentru a binecuvânta lucrările de înnoire a bisericii, Mitropolitul Ardealului, Nicolae Mladin, dimpreună cu cel de-al patrulea Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Romane a Oradiei, Vasile Coman. Pictura de pe tâmpla altarului este rămasă de la vechea biserică şi are o vechime de peste 300 de ani. Tot de la biserica de lemn au rămas un clopot mic din 1871, turnat la Pesta, şi unul mare din 1926, care şi azi glăsuiesc din turla bisericii noi.

Prin grija şi osteneala părintelui paroh Călin Gheorghe Cotrău şi cu ajutorul bunilor credincioşi, în ultimii ani parohia Săldăbagiu de Barcău se află într-o frumoasă şi binecuvântată perioadă de înflorire duhovnicească şi administrativ-gospodărească, atât biserica, cât şi casa parohială fiind reparate şi renovate.

Pentru activitatea pastoral-misionară, râvna şi jertfelnicia depusă, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei l-a distins pe vrednicul părinte paroh Călin Gheorghe Cotrău cu rangul de iconom- stavrofor, iar membrilor Consiliului parohial, oficialităţilor locale, precum şi celor care şi-au adus obolul la înnoirea sfântului lăcaş, le-a înmânat diplome de apreciere.