Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Lucrări binecuvântate la biserica parohială din Dijir

Lucrări binecuvântate la biserica parohială din Dijir

În Duminica a treizecea după Rusalii, 24 noiembrie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil’’ din Parohia Dijir, Protopopiatul Marghita. Preasfinţia Sa a fost întâmpinat cu mare bucurie la biserica parohială de către copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare tradiţionale din Bihor.

Lucrările de înfrumuseţare a locaşului de cult au fost realizate în perioada 2005 - 2013, prin purtarea de grijă a preotului paroh Nicolae Dale, ajutat de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, cu sprijinul credincioşilor, dar şi cu ajutorul Primăriei Abram. Astfel, în interior, iconostasul vechi deteriorat a fost înlocuit cu un iconostas provenit de la Parohia Varviz, Protopopiatul Marghita, oferit prin dragostea şi generozitatea preotului paroh Roman Fritea şi a credincioşilor din Varviz, şi a fost introdusă încălzirea centrală. La exterior, s-au executat lucrări de reparaţii capitale la turn, s-a înlocuit materialul lemnos şi învelitoarea veche cu tablă zincată. Totodată, la casa parohială au fost făcute lucrări de reparaţii.

Slujba de binecuvântare a fost urmată de Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, după citirea pericopei evanghelice duminicale de la Sfântul Evanghelist Luca, ce a prezentat Pilda dregătorului bogat, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură, în care a subliniat semnificaţiile duhovniceşti ce se desprind din aceasta, în legătură cu sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cu referiri speciale la iubirea milostivă a aproapelui:

,,Suntem în cea de-a treizecea Duminică după Rusalii, prima după marea sărbătoare a Intrării în Biserică a Maicii Domnului, o sărbătoare în care ne-am adus aminte cum Maica Domnului, la cinci ani, a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinţii ei, Sfinţii şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana, pentru a fi închinată Domnului. De fapt, Dumnezeu a dăruit-o pe Maica Domnului Sfinţilor Săi Părinţi la bătrâneţe. Au primit-o, deci, în dar, ei, care nu puteau avea copii şi, deşi au primit darul cel mai de preţ pe care îl nădăjduiseră o viaţă întreagă, o pruncă pe care au numit-o Maria şi care avea să fie învrednicită a fi Maica Domnului, ei nu au ţinut-o pentru ei şi nu au înţeles să se bucure în mod egoist de ea, ci au dăruit-o înapoi lui Dumnezeu.”

„În felul acesta, prin sărbătoarea mare a Intrării în Biserică a Maicii Domnului, şi prin duminicile ce o urmează, Biserica ne pregăteşte şi ne îndeamnă ca, împreună cu postul pe care noi îl înfăptuim, pe lângă rugăciunea cu care suntem datori, să facem şi fapte de milostenie, prin a dărui aproapelui ceea ce nouă ne prisoseşte.”

„‹‹Dar din dar se face rai››, spune neamul nostru românesc, şi de aceea, din prisosul nostru avem datoria să împărţim, să dăm şi altora care nu au, mai ales acum, în Sfântul Post al Crăciunului. Aşa cum am auzit cu toţii, din Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română, ce s-a citit în prima Duminică din acest post, am primit îndemn sfânt ca, în acest Post al Crăciunului, să facem colecte de îmbrăcăminte, alimente, medicamente şi bani pentru cei săraci, pentru a fi ajutaţi cei singuri şi neputincioşi, ca un exerciţiu necesar mântuirii noastre.”

„Pe Domnul Hristos Îl găsim ascuns în fraţii şi surorile noastre care suferă, care au nevoie de dragostea noastră, care au fost uitaţi de copii sau de nepoţi, în copiii care au fost abandonaţi de părinţi, în toţi cei părăsiţi şi singuri, indiferent de vârstă, indiferent de neam, indiferent de credinţa pe care o au. Omul care suferă are nevoie, iubiţii mei, de noi, şi ajutându-l, Îl urmăm pe Hristos. Dacă sufletele noastre, care văd cum lumea în care trăim merge spre pierzare, putând fi cuprinse de ispite şi deznădejde, văzând atâta răutate în jur, ar întreba cine poate să se mântuiască, aşa cum s-au întrebat Sfinţii Apostoli, atunci harul lui Dumnezeu ne va descoperi că ‹‹cele ce sunt cu neputinţă la oameni sunt cu putinţă la Dumnezeu›› (Luca 18, 27), pentru că pacea, blândeţea, îngăduinţa, îndelunga răbdare şi iertarea, sunt daruri ale Duhului Sfânt care lucrează cu putere, cu intensitate, cu dumnezeiască înţelepciune, în vieţile tuturor celor care caută să Îl urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos.”

În cadrul slujbei, diaconul Cosmin Ioan Benţe a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramurile ,,Naşterea Domnului” şi „Învierea lui Lazăr’’ din Parohia Sânlazăr, Protopopiatul Marghita.

După Sfânta Liturghie, Părintele Ioan Şugar, Protopopul Marghitei, a adresat, în numele credincioşilor Parohiei Dijir, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei şi a făcut o prezentare a parohiei şi a locaşului de cult.

Localitatea Dijir, situată în partea nord-estică a judeţului Bihor, face parte din comuna Abram şi se înscrie în rândul vechilor aşezări româneşti de pe aceste meleaguri. Este atestată documentar pentru prima dată în anul 1410 sub denumirea de Dizer, iar din anul 1918 cu numele de Dijir. Încă din secolul al XVIII-lea a existat în Dijir o biserică ortodoxă în cimitirul satului, azi se mai observă doar locul ruinelor, acoperite de pământ. Biserica actuală din Dijir a fost construită în anul 1842, din cărămidă. De remarcat este contribuţia credincioşilor, care deşi puţini, au păstrat cu sfinţenie credinţa dreptmăritoare şi au luptat pentru ca satul lor să aibă o biserică ortodoxă românească.

Părintele paroh Nicolae Dale a mulţumit, în cuvântul său, Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra credincioşilor din Dijir, dar şi Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru  binecuvântarea lucrărilor şi pentru prezenţa Preasfinţiei Sale în mijlocul credincioşilor din Dijir. De asemenea, parohul a mulţumit oficialităţilor locale pentru sprijinul acordat, precum şi bunilor credincioşi.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie a primit, din partea Consiliului Local al comunei Abram, prin Domnul primar Gabriel Nuţaş, titlul de Cetăţean de onoare al comunei Abram. În cuvântul său, domnul primar a arătat că decernarea acestui titlu reprezintă un act de preţuire şi mulţumire din partea tuturor locuitorilor comunei Abram adresat Chiriarhului Oradiei, care se află pentru a patra oară în vizită pastorală în parohiile din această comună.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit domnului primar pentru această cinstire şi a felicitat pe părintele paroh şi pe credincioşii parohiei. Cu acest prilej, Chiriarhul a înmânat diplome de apreciere tuturor celor care s-au evidenţiat în activitatea depusă pentru realizarea lucrărilor de înnoire a sfântului locaş.