Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale din Episcopia Oradiei

Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale din Episcopia Oradiei

În ziua de sâmbătă, 19 ianuarie 2013, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au desfăşurat, potrivit prevederilor articolului 97, alineatul 1 şi articolului 93, alineatul 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în sesiune ordinară, şedinţele de lucru ale Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei şi, respectiv, Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei.

Lucrările, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat în Paraclisul Episcopal „Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei” de la Centrul eparhial, fiind precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, de către un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, şi oficierea slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului.

Sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei nouă membri, trei clerici şi şase mireni, ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit în şedinţă ordinară în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2012, şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării eparhiale.

A urmat, apoi, şedinţa Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei la care au participat, în calitate de invitaţi, şi preacucernicii părinţi protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie şi Preacuviosul Părinte Protos. Irineu Bighe, ecleziarhul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 23 din cei 30 de membri, şedinţa fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii membrilor acestui organism deliberativ eparhial, punând în evidenţă principalele aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului eparhial în anul 2012.

Ierarhul a amintit istorica şedinţă a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei din data de 28 ianuarie 2012, în cadrul căreia s-a hotărât, în unanimitate, revenirea Episcopiei Oradiei în jurisdicţia canonică a Mitropoliei Ardealului, cu sediul la Sibiu, hotărâre ce fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa de lucru din 16 februarie 2012.

De asemenea, Preasfinţia Sa şi-a exprimat bucuria pentru faptul că, prin purtarea de grijă a Preasfintei Treimi şi ajutorul bunilor credincioşi din Eparhia Oradiei, în anul 2012 lucrările la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea au înaintat în ritm susţinut, astfel încât s-a reuşit ca, la praznicul Învierii Domnului, urmare a lucrărilor executate de amenajare a spaţiului de slujire, să fie săvârşite primele sfinte slujbe în catedrala propriu-zisă, iar în exterior, la prăznuirea celui de-al doilea hram al catedralei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, să fie finalizate lucrările de placare a faţadei catedralei cu piatră de Podeni şi marmură roşie.

O altă realizare importantă din anul 2012 a fost intrarea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea în vechea clădire a Academiei Teologice din Oradea, odată cu începerea anului şcolar 2012-2013, clădire confiscată de regimul comunist şi redobândită de Episcopia Oradiei prin proces, în urma demersurilor făcute de Preasfinţitul Părinte Sofronie, în anul 2007.

A urmat, apoi, împărţirea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate şi prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2012 şi proiectele şi obiectivele ţintă ce se doresc a fi realizate în anul 2013, pentru fiecare sector de activitate. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit membrilor înaltului for deliberativ eparhial pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor în anul 2012.