Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale din Episcopia Oradiei

Lucrările Consiliului Eparhial şi Adunării Eparhiale din Episcopia Oradiei

În ziua de sâmbătă, 18 ianuarie 2014, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au desfăşurat, potrivit prevederilor articolului 97, alineatul 1, şi articolului 93, alineatul 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în sesiune ordinară, şedinţele de lucru ale Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei şi, respectiv, Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei.

Lucrările Adunării eparhiale, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat în Paraclisul Episcopal „Sfinţii Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Ştefan, Mitropoliţii Transilvaniei” de la Centrul eparhial, fiind precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, de către un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, şi oficierea slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului.

Sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei nouă membri, trei clerici şi şase mireni, ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit, în sala festivă a Centrului Eparhial, în şedinţă ordinară în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2013 şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării eparhiale. Au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial.

A urmat, apoi, şedinţa Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei la care au participat, în calitate de invitaţi, şi preacucernicii părinţi protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie. Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 27 din cei 30 de membri, şedinţa fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii membrilor acestui organism deliberativ eparhial şi a prezentat o sinteză a principalelor aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului eparhial şi realizările la nivelul vieţii bisericeşti din Eparhia Oradiei ce s-au împlinit în anul 2013.

A urmat, apoi, împărţirea membrilor Adunării eparhiale în cadrul celor cinci comisii de specialitate şi prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2013 şi obiectivele ce se doresc a fi realizate în anul 2014, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit membrilor înaltului for deliberativ eparhial pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea în buna desfăşurare a vieţii bisericeşti şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii dreptmăritoare.

A fost ultima întâlnire a membrilor Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei din legislatura 2010-2014, urmând ca în acest an, în Eparhia Oradiei să se desfăşoare, potrivit calendarului stabilit de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alegeri de noi membri pentru organismul deliberativ eparhial.