Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea – 25 de ani de la înființare

Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea – 25 de ani de la înființare

În Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post al Păresimilor, a Sfintei Cruci, 19 martie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, cel mai mare aşezământ monahal de maici din cuprinsul Episcopiei Oradiei, dar şi din întreaga Câmpie de Vest, care a împlinit 25 de ani de la înființare.

Cu acest prilej, Preasfinţia Sa a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica Adormirea Maicii Domnului, în prezența obștii monahale a Mănăstirii Sfânta Cruce și unui mare număr de credincioși orădeni. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de monahii de la Mănăstirile Sfânta Cruce și Buna Vestire din Oradea, dar și de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

După citirea fragmentului scripturistic duminical, de la Sfântul Evanghelist Marcu, în cuvântul de învățătură rostit, Preasfinţitul Părinte Sofronie a subliniat valoarea Sfintei Cruci pentru întreaga creştinătate, dar şi pentru fiecare membru al Bisericii dreptmăritoare în parte:

„La mijlocul călătoriei noastre duhovnicești spre Înviere stă înălțată spre cinstire și închinare Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfântă Cruce pe care Domnul Hristos ne-o prezintă ca model: «Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34). Este un îndemn care ne privește, în primul rând, dacă nu exclusiv, pe noi, creștinii, care trebuie să ne purtăm crucea, cu demnitate, până la martiriu, dacă este cazul.

„Așadar, pentru noi, creștinii, suferința, jertfa, sacrificiul, martiriul în această lume, pentru numele Domnului Iisus Hristos, în numele Său, dar cu puterea Crucii Sale, este starea naturală, firească, pentru că noi propovăduim lumii care nu crede puterea lui Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi, Care L-a trimis pe Fiul Său Cel Unul-Născut să Se facă Om, ca și noi, ca să ne slujească nouă, să ne fie nouă Arhiereu, Arhiereul și Mielul, Păstorul Cel Mare al oilor, Care aduce Jertfa, dar și Cel Care Se jertfește, Care ridică păcatul lumii. Mielul lui Dumnezeu răstignit pe Crucea Golgotei, semn de putere și de biruință pentru creștini, în toate vremurile, în toate veacurile.”

„Martiriul a fost și rămâne condiția esențială a Bisericii pe pământ. Așa au înțeles înaintașii noștri, pecetluind credința noastră sfântă prin sângele martiric pe care ei l-au vărsat din dragoste pentru Hristos, nepunând mare preț pe viața aceasta, pe supraviețuirea lor, pe salvarea lor aici pe pământ, de la moarte, preferând să moară pentru Hristos, ca să dobândească, prin Hristos, cu puterea Crucii Sale, în lumina Învierii Sale, Împărăția cerurilor, mântuindu-și, astfel, sufletele.”

În cadrul slujbei, la Ectenia pentru cei adormiţi, a fost pomenit Episcopul de pie memorie Ioan Mihălţan al Oradiei, la împlinirea a nouă ani (17 martie 2008) de la trecerea sa la cele veşnice, dimpreună cu toți cei adormiți din neamul său.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţia Sa a anunțat organizarea, și la Oradea, a Marșului pentru viață, sub genericul „Ajută Mama și Copilul! Ei depind de tine!”, demers binecuvântat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce va avea loc sâmbătă, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, de la ora 16, pe traseul Piața Unirii-Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului”-Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie din Oradea, marș ce va fi precedat de o adunare publică, în Piața Unirii din Oradea, pentru susținerea familiei tradiționale și a referendumului privind definirea căsătoriei și a familiei în Constituția României, adresând îndemn părintesc credincioșilor de a participa la aceste evenimente.

 *

 Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea este o adevărată oază duhovnicească pentru toţi pelerinii care îi trec pragul, dar mai ales pentru dreptmăritorii creștini din municipiul Oradea și din județul Bihor. Edificarea Mănăstirii Sfânta Cruce a început în anul 1992, în Duminica Sfintei Cruci din Postul Paștilor, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Episcopului de pie memorie Dr. Vasile Coman al Oradiei, lucrările fiind încredinţate monahiei Mina Bădilă. Dacă în anul 1993 a fost adusă aici, din satul Corbeşti, judeţul Bihor, o biserică de lemn, monument istoric, cu hramurile Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil şi Cuvioasa Parascheva, datând de la începutul secolului al XVIII-lea, de-a lungul timpului, prin grija şi osteneala obştii monahale şi cu ajutorul a multor binefăcători, au fost zidite în incinta aşezământului monahal, pe lângă numeroase corpuri de chilii şi clădiri anexe, o biserică mare de zid cu hramul Adormirea Maicii Domnului, dar şi alte patru paraclise cu diferite hramuri, în total şase sfinte altare, toate fiind târnosite, în ultimii ani, de Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie al Oradiei.

Prin grija maicii starețe, cele 70 de viețuitoare desfășoară activități filantropice, peste 150 de persoane fără posibilități materiale luând masa, zilnic, la mănăstire. De asemenea, maicile au organizate și ateliere de croitorie bisericească, broderie și pictură pe lemn.