Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Manifestări în cinstea Sfinților Trei Ierarhi la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Manifestări în cinstea Sfinților Trei Ierarhi la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea

Preales praznic pentru învățământul teologic panortodox, sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur este an de an prilej de readucere aminte a rolului pe care acești corifei îl au atât în teologie, cât și în cultura universală. Modele și repere pentru cei care se pregătesc în școlile teologice, Sfinții Trei Ierarhi îi inspiră pe cei care doresc să le urmeze exemplul.

Pentru Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea este o tradițe deja, de la începutul ființării sale, ca în preajma acestui praznic ce marchează și Zilele acestei școli, să se organizeze ample manifestări atât științifice, cât și cultural-artistice și liturgice.

În seria manifestărilor științifice se înscrie sesiunea de comunicări a profesorilor și elevilor care s-a desfășurat vineri, 28 ianuarie în sala festivă a liceului. Pornind de la tema anului în curs, considerat  „Anul omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului” şi „Anul comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ”, în secțiunea dedicată profesorilor au fost prezentate teme precum: Pr. Prof. Alexandru Dulca: Sfântul Siluan - trăitor smerit și povățuitor iscusit al rugăciunii curate; Pr. Prof. Dorel-Mircea Leucea: Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț, reprezentant de seamă al isihasmului pe pământul românesc; Pr. Prof. Alin-Florin Sonea: Pseudo-modele de rugăciune astăzi: tendinţa de a înlocui rugăciunea şi învăţătura creştină cu practici ale religiilor orientale.

În secțiunea dedicată elevilor au fost abordate mai multe teme, precum: Bodog Diana - clasa a XI-a: Forme de manifestare a rugăciunii stăruitoare întâlnite în Sfânta Scriptură; evidenţierea personajelor pe care Biblia le reţine pentru perseverenţa în rugăciune şi credinţa puternică; Borzi Cristina  - clasa a XI-a: Sfântul Grigorie Palama, „teologul luminii dumnezeiești”; Cheşcheşi Anca-Nicoleta - clasa a XI-a: Sfântul Simeon Noul Teolog (†1022) – un mileniu de la trecerea la cele veșnice; Marcu Flaviu – clasa a XI-a: Tâlcuirea rugăciunii domnești la Sfântul Ioan Gură de Aur; Miron Cristian-Codruț – clasa a XI-a: Rugăciunea resort al rezistenței creștine în închisorile comuniste; Negrean Gavriil - clasa a XI-a: Repere biblice de comuniune a omului cu Dumnezeu prin rugăciune, reflectate în Canonul cel Mare; Prajea Octavian – clasa a XII-a: Treptele rugăciunii; Teodorescu Andrei-Alex – clasa a XII-a: Sfântul Paisie de la Neamț (1722-1794); Ungur Antonie – clasa a X-a A: Rugăciunea psalmilor: texte de inspiraţie a Duhului Sfânt şi frământări ale sufletului omenesc în faţa lui Dumnezeu.

Ca de fiecare dată, manifestările științifice au fost completate de cele liturgice, prin Sfânta Liturghie festivă, care a fost săvârșită chiar de ziua praznicului Sfinților Trei Ierarhi și în același timp Ziua Domnului – Duminică, 30 ianuarie, în Paraclisul cu hramul Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana din cadrul Liceului Ortodox, la care au luat parte respectând măsurile sanitare, elevi de la toate ciclurile de învățământ, cadre didactice, absolvenți ai școlii, credincioși și alți invitați.

Sărbătoarea a început cu slujba Acatistului Sfinților Trei Ierarhi și a continuat cu Sfânta Liturghie săvârșită de către Părinții Profesori ai Liceului Ortodox, în frunte cu Preacucernicul Prot. Prof. Radu Rus, Vicar eparhial și Director al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”.

După citirea Sfintei Evanghelii, elevul Alex Teodorescu din clasa a XII-a a rostit un cuvânt de învățătură, în care a reliefat virtuțile Sfinților Trei Ierarhi și a extras din viața și activitatea lor exemple folositoare pentru teologii care se pregătesc să-I slujească lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor.

De asemenea, corpul profesoral împreună cu elevii, s-a bucurat de prezența Preacucernicului Pr. Prof. Florin Negruțiu, Inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, care la sfârșitul Sfintei Liturghii a vorbit în mod apreciativ despre realizările școlii sub toate aspectele, de la rezultatele elevilor la examene și concursuri, până la proiecte educative, activități extracurriculare sau aspecte organizatorice ale școlii, felicitându-i deopotrivă pe elevi și pe profesorii lor, atât din partea sa, cât și din partea Domnului Inspector Școlar General Horia Abrudan.

Director al școlii de la începuturile ei și în calitate de Vicar eparhial, delegat al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preacucernicul Prot. Prof. Radu Rus a transmis cuvânt de binecuvântare din partea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, prezent la Arad cu ocazia Bicentenarului învățământului teologic arădean. Preacucernicia sa a vorbit despre importanța rugăciunii în viața creștinului și a comunității, în contextul Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului, mulțumindu-le tuturor celor prezenți la ceas de rugăciune și întâlnire cu Hristos, îndemnându-i să înmulțească rugăciunea, toți, deopotrivă, elevi, profesori și părinți, mai ales în aceste vremuri dificile pe care le traversează omenirea sub amenințarea bolilor, a sărăciei și a războiului, având în același timp nădejdea că împreună cu Hristos și însoțiți de Sfinții Trei Ierarhi și de toți sfinții, prin rugăciune, putem traversa toate valurile tulburi ale istoriei, înaintând spre eshaton.

Prof. Alin Sonea