Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Mărturisitorii din închisorile comuniste comemorați la Subpiatra

Mărturisitorii din închisorile comuniste comemorați la Subpiatra

Perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial a fost marcată de instaurarea comunismului în toată Europa de Est. Comunismul, care a fost adus în România de tancurile sovietice, a fost doctrină de stat în România între 6 martie 1945 și 22 decembrie 1989, un regim nelegitim, nedemocratic și criminal.

Având deviza Cine nu este cu noi este împotriva noastră, liderii comuniști, pentru a-I elimina pe „dușmanii poporului”, au preluat și implementat modelul sovietic de penitenciar, celebrul Gulag. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului afirmă că peteritoriul României, în perioada comunistă, au existat 44 de penitenciare principale și 72 de lagăre de muncă forțată, destinate deținuților politici, în care au pătimit peste trei milioane de români, dintre care opt sute de mii au murit.

Experimentul temnițelor și al muncii forțate din lagărele comuniste a însemnat distrugerea clasei politice interbelice, eliminarea elitei intelectuale, exterminarea multor clerici și, în general, represiunea împotriva tuturor persoanelor care s-au împotrivit instaurării democrației populare. Potrivit Raportului special al Avocatului Poporului din 2018 privind respectarea drepturilor persoanelor persecutate politic în perioada 1945-1989 în decurs de câțiva ani, România a fostd ecapitată de ce avea mai valoros: foști prim-miniștri, miniștri, președinți ai partidelor politice, lideri politici, demnitari, generali ai Armatei Române, oameni de cultură, studenți, clerici. În mod deosebit au avut de suferit slujitorii Bisericii și toți cei care militau pentru apărarea credinței în Dumnezeu împotriva ateismului promovat de comuniști.

Numeroși ierarhi, profesori de teologie, studenți, monahi, intelectuali creștiniși peste 1.800 de preoți ortodocși au suferit detenție pentru credința străbună și pentru valorile seculare ale poporului român pe care le-au apărat, unii dintre ei chiar cu prețul vieții. Suferințele lor ne impresionează, ne cutremură și ne determină să păstrăm vie memoria jertfei lor.

În semn de prețuire și de recunoștință față de acești eroi ai rezistenței anticomuniste, modele vii de demnitate, curaj, jertfelnicie și statornicie în credință, Parohia Ortodoxă Subpiatra, Protopopiatul Oradea, a organizat o activitate comemorativă și cultural-educativă.

În perioada 28 februarie-8 martie a.c., după săvârșirea Vecerniei, în biserica parohială din satul Subpiatra, preotul paroh Lucian Crișan a prezentat nouă prelegeri despre preoții ortodocși români mărturisitori în închisorile comuniste. Au fost evocați preoții: Arsenie Boca (1910-1989), Arsenie Papacioc (1914-2011), Dumitru Stăniloae (1903-1993), Ilarion Felea (1903-1961), Dimitrie Bejan (1912-1995), Iustin Pârvu (1919-2013), Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006), Andrei Vâscan (1907-1993), Nicolae Bordașiu (1924-2018), Gheorghe Coman (1915-1964), Grațian Crăciun Chiș (1912-1974) și arhidiaconul Teodor Savu (1916-2007). În mod deosebit a fost evocat părintele Andrei Vâscan, care a păstorit comunitatea creștin-ortodoxă din satul Subpiatra - filie a Parohiei Hotar - înperioada 1964-1974.

Duminică, 7 martie, după săvârșirea Vecerniei, tinerii din Parohia Subpiatra au susținut un recital de cântări și poezii compuse în detenția comunistă de Radu Gyr, Demostene Andronescu și Zorica Lațcu (maica Teodosia).

Activitatea s-a derulat în contextul „Anului comemorativ al celor adormiți în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor” și s-a încheiat marți, 9 martie, ziua de pomenire a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, cu Sfânta Liturghie și slujba Parastasului, săvârșită pentru cei care au pătimit în timpul regimului comunist ateu, apărând credința în Dumnnezeu și demnitatea poporului român.

 

Pr. Lucian Crișan