Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Membri ai corului Pro Musica din Giula, Ungaria, în vizită în Episcopia Oradiei

Membri ai corului Pro Musica din Giula, Ungaria, în vizită în Episcopia Oradiei

În ziua de sâmbătă, 8 octombrie 2022, un grup de 15 credincioși ortodocși români din Ungaria, membri ai Corului Pro Musica din Giula, Ungaria, sub călăuzirea Domnului Ștefan Oroian, președintele Fundației Corale Pentru Musica din Giula, au vizitat, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și a Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, câteva obiective bisericești și culturale din municipiul Oradea.

Corul  Pro Musica din Giula este una dintre instituțiile culturale de marcă ale românilor ortodocși din Ungaria, având deja o tradiție de peste trei decenii, adunând împreună români cu suflet mare din orașul Giula și nu numai, cu participări la numeroase festivaluri și concerte în Ungaria, România și alte țări europene, fiind și inițiator, prin fundația corului, al unor festivaluri corale laice și religioase cu participare internațională.

Vizita la Oradea a grupului de români din Ungaria a început la Reședința Episcopală a Eparhiei Oradiei. Oaspeții au fost primiți de către Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei în paraclisul Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliţii Transilvaniei de la Centrul Eparhial, cel mai sfânt lăcaș al Reședinței. În cuvântul de întâmpinare, Ierarhul a făcut o incursiune în istoria bisericească și națională a Țării Bihorului, cu referiri la cele mai importante momente din trecutul acestor meleaguri. De asemenea, Preasfinția Sa a prezentat vizitatorilor și istoricul Reședinței Episcopale, cu toate avatarurile prin care a trecut, subliniind implinirile ce s-au pecetluit aici de către vrednicii Episcopi ai Oradiei de la reaînvierea eparhiei, în 1920.

Au fost admirate frumoasele scene pictate magistral în pridvorul dinaintea intrării în paraclisul de la Centrul Eparhial, iar apoi s-a intrat în Muzeul Episcopiei Oradiei unde vizitatorii au descoperit mărturii şi vestigii palpabile, adevărate tezaure ale istoriei, culturii şi spiritualităţii Bisericii strămoşeşti din Ţara Crişurilor, peste 200 de obiecte din colecţiile de documente, manuscrise, carte veche, icoane pe lemn şi icoane pe sticlă, obiecte de cult, veşminte și obiecte liturgice, ghidajul fiind asigurat de către Întâistătătorul Eparhiei Oradiei. Între exponatele din colecția de icoane pe lemn au fost evidențiate și cele două icoane semnate de zugravul Teodor din Micherechi (1769), localitate situată astăzi pe teritoriul Ungariei.

Pelerinii români din Ungaria au vizitat, în cele ce au urmat, Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, unde, prin grija Chiriarhului Oradiei, s-au închinat la racla ce conține un mic fragment din Cinstita și de Viață făcătoare Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos. Parcursul istoric al noii Catedrale Episcopale din Oradea, de la sfințirea și așezarea pietrei fundamentale în anul 1995 de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist, târnosirea săvârșită de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în anul 2020, și până în prezent, fiind în lucru împodobirea acesteia în interior cu pictură în tehnica mozaicului, a fost prezentat de Chiriarhul Oradiei.

Ultimele două popasuri duhovnicești ale grupului au fost la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, cea mai mare mănăsire de maici din vestul României, ce a împlinit anul acesta trei decenii de la fondare, fiind vizitate catholiconul cu hramul Adormirea Maicii Domnului, alte paraclise, incinta și atelierele de croitorie bisericească și pictură de icoane, precum și la Mănăsirea Buna Vestire din Oradea, așezământ monahal de maici ctitorit în jurul unei biserici ridicate de armata română în perioada dintre cele două războaie mondiale.

Membrii corului, dirijați de către Domnul Prof. Ștefan Adrian Bugyi, au interpretat, în fiecare dintre cele patru locații vizitate, înălțătoare cântări bisericești. Pelerinii români din Ungaria au rămas deosebit de impresionaţi de multitudinea de bogăţii spirituale şi culturale existente în cadrul Episcopiei Oradiei, având posibilitatea să vadă și să afle lucruri noi despre viaţa religioasă a creştinilor dreptmăritori de pe aceste meleaguri.

Distinsul artist Ștefan Oroian şi membrii corului Pro Musica prezenți şi-au exprimat mulţumirea pentru primirea aleasă, declarându-se mai mult decât încântaţi de toate cele văzute și auzite. La finalul vizitei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a dăruit oaspeţilor un semn de binecuvântare, volumul II din seria Amintiri din călătorie, ce expune activitatea pastoral-misionară, educațională și filantropică la nivelul eparhiei între anii 2017-2018, volumul Peceți identitare bihorene, ce prezintă bisericile construite în județul Bihor între anii 1918-2018, precum și primele două numere din anul 2022 ale revistei eparhiale Legea Românească, toate apărute în Editura Episcop Nicolae Popovici a Episcopiei Oradiei.

Pr. Cristian Rus