Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei reuniți în ședință

Membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei reuniți în ședință

La Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a avut loc, luni, 4 decembrie 2017, potrivit prevederilor articolelor 91, alineatele 2-3 şi 97 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi a articolelor 65, 66 şi 67 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organismelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (ROD), şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei.

Lucrările, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat în sala festivă de la Centrul Eparhial. Pe lângă membrii statutari ai Consiliului Eparhial, la ședință au participat și membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și părinții protopopi de la cele patru protopopiate ale eparhiei.

Conform calendarului alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, la nivel eparhial și parohial, pentru perioada 2018-2022, pe ordinea de zi a ședinței a fost emiterea Ordinului Circular al Consiliului Eparhial pentru convocarea Adunărilor Parohiale Electorale, în conformitate cu articolul 8, aliniatul 2 din Regulamentul pentru alegerea, funcţionarea şi dizolvarea organelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Română (ROD). De asemenea, au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial.

În cuvântul de deschidere al ședinței, Preasfinţitul Părinte Sofronie a subliniat importanţa organizării procesului electoral în Episcopia Oradiei şi a insistat pe respectarea cu stricteţe a prevederilor cuprinse în Decizia Patriarhală privind calendarul alegerilor pentru organismele deliberative şi executive la nivel eparhial și parohial, precum şi a hotărârilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a dispoziţiilor statutare şi regulamentare în acest sens.

S-a trecut, în cele ce au urmat, la citirea Ordinului Circular al Consiliului Eparhial pentru convocarea Adunărilor Parohiale Electorale, urmând ca acesta să fie transmis Protopopiatelor și Parohiilor din subordine, spre informare și ducere la îndeplinire.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit membrilor Consiliului Eparhial pentru prezență, anunțând că, în perioada următoare vor fi convocate mai multe ședințe de lucru ale Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, potrivit calendarului alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, la nivel eparhial și parohial, pentru perioada 2018-2022.