Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei reuniți în ședință de lucru

Membrii Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei reuniți în ședință de lucru

În ziua de sâmbătă, 5 februarie 2022, când în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Sfintelor Mucenițe Agata și Teodula, în Paraclisul Sfinţii Ierarhi Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei şi Nectarie din Eghina de la demisolul Catedralei Episcopale Învierea Domnului din Oradea, a avut loc şedinţa de lucru a Consiliului Eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, prezidată de Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Sofronie. Alături de membrii statutari ai Consiliului Eparhial, la ședință au participat și membrii Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei și părinții protopopi de la cele patru protopopiate ale eparhiei. A absentat motivat, din cauza problemelor de sănătate, un singur membru mirean al Consiliului Eparhial.

În deplin acord cu termenele Calendarului alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, la nivel eparhial și parohial, pentru perioada 2022-2026, ordinea de zi a ședinței a vizat analizarea și aprobarea listelor cu noii membri aleși ai Consiliilor Parohiale de la parohiile din cuprinsul Episcopiei Oradiei.

Ca urmare a examinării proceselor verbale încheiate în urma alegerilor de noi membri în cadrul organismelor executive la nivelul parohiilor din cadrul eparhiei, dar și a discuțiilor cu părinții protopopi, s-a concluzionat că alegerile s-au desfășurat în bună rânduială și cu respectarea riguroasă a calendarului și a procedurilor de alegere, listele cu membrii nou aleși ai Consiliilor Parohiale de la parohiile din Episcopia Oradiei fiind aprobate în unanimitate de Consiliul Eparhial.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit membrilor Consiliului Eparhial pentru promptitudine, prezență și împreună-lucrare, anunțând că în ziua de 3 martie a anului curent va fi convocat din nou Consiliul Eparhial al Episcopiei Oradiei în ședință de lucru, în conformitate cu termenele stipulate în Calendarul alegerilor pentru organismele deliberative și executive din Biserica Ortodoxă Română, la nivel eparhial și parohial, pentru perioada 2022-2026.

Arhid. Andi Constantin Bacter