Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Model cerere binecuvantare predare Religie

Model cerere binecuvantare predare Religie

Model cerere pentru acordarea avizului de cult în vederea predării disciplinei Religie

 

Preasfinţiei Sale                                                                                          

Preasfinţitului Părinte Sofronie,

Episcopul Oradiei

  

Preasfinţite Părinte Episcop,

  

Subsemnatul/a ……………., domiciliat/ă în ………………, absolvent/ă al/a ………………….., promoţia ….., cu supunere filială, Vă rog să binevoiţi a-mi acorda arhiereasca binecuvântare pentru a participa la concursul ………….., sesiunea ………., pentru disciplina Religie ortodoxă.

Precizez că mă angajez să respect prevederile statutare, canoanele şi regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor bisericeşti, normative pentru desfăşurarea activităţilor didactice.

Rămân pe mai departe al/a Preasfinţiei Voastre fiu/fiică supus/ă şi Vă sărut sfinţita dreaptă.

 

 

 

Oradea,                                                                                       Semnătura,

………..                                                                                   ………………