Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Momente aniversare la parohia Oradea-Vii

Momente aniversare la parohia Oradea-Vii

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în după-amiaza zilei de joi, 1 octombrie 2015, la Parohia Oradea-Vii din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au aniversat cinci ani de când parohia a iniţiat proiectul social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, prin grija Părintelui Gheorghe Nemeş.

Cu acest prilej, a avut loc o întâlnire festivă a Comitetului de susţinere a proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al parohiei Oradea-Vii, parohie care aniversează în aceste zile 77 de ani de la sfinţirea pietrei de temelie a bisericii parohiale.

Evenimentul a început, în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei, cu săvârşirea slujbei de Te Deum, oficiate de un sobor de preoţi în biserica parohială cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, Biserica Albastră, cum este îndeobşte cunoscută, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni de mulţumire către Atotputernicul Dumnezeu, şi cereri de ajutor şi binecuvântare şi în continuare pentru susţinătorii, dar şi pentru beneficiarii acestui proiect social-filantropic. Răspunsurile liturgice au fost date de către Corala „Psalmodia Varadiensis” a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, dirijată de Părintele Conf. Univ. Dr. Mihai Brie, corală care a susţinut şi un concert la încheierea evenimentului.

La finalul slujbei, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe toţi cei care contribuie la derularea acestui program social-filantropic, iniţiat cu prilejul vizitei în Eparhia Oradiei a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, în cadrul căreia Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a cercetat şi biserica parohiei Oradea-Vii, în ziua de 18 septembrie 2010:

„Suntem într-o zi de aleasă sărbătoare a Bisericii Ortodoxe, Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sărbătoare pe care o avem în Biserica noastră dreptmăritoare din veacul al unsprezecelea, când, într-o faimoasă biserică din cetatea Marelui Constantin, Constantinopol, din cartierul vlahilor, Vlaherne, Maica Domnului s-a arătat în timpul Sfintei Liturghii rugându-se pe cerul bisericii, în conca Sfântului Altar, cu braţele ridicate, implorând binecuvântarea lui Dumnezeu peste poporul aflat la rugăciune. De atunci, de la minunea din biserica din Vlaherne, în Biserica Ortodoxă, la întâi octombrie, se serbează Acoperământul Maicii Domnului.”

„Este o perioadă binecuvântată pentru parohia Oradea-Vii, la împlinirea a şaptezeci şi şapte de ani de la sfinţirea şi aşezarea pietrei fundamentale a acestei frumoase biserici parohiale, dar şi a cinci ani de la începerea importantului proiect filantropic derulat de parohia Oradea-Vii, petrecut cu prilejul vizitei canonice în Eparhia Oradiei a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, şi serbat astăzi, a doua zi după ce întreaga Biserică Ortodoxă Română l-a sărbătorit pe Întâistătătorul ei, la împlinirea a opt ani de la întronizarea în măritul Tron de Patriarh al României.”

„Ceea ce faceţi frăţiile voastre prin acest program filantropic este slujirea aproapelui, este Liturghia de după Liturghie pe care o aduceţi pe altarul inimii fratelui aflat în neputinţă, care suferă, care este singur. Despre aceasta vorbea Sfântul Ioan Gură de Aur când spunea că, după terminarea Sfintei Liturghii, suntem îndemnaţi să mergem să jertfim pe altarul inimii fratelui nostru.”

„Ne-am adunat cu toţii acum, la ceas de seară, în clipe de bucurie, ca să Îi mulţumim lui Dumnezeu, cu mulţumire sfântă, să ne bucurăm şi să ne întărim unii pe alţii, pentru a avea curajul de a merge mai departe şi a progresa în virtute, aşa cum trebuie să facă orice creştin. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea misionară a acestei parohii şi, în special, programul social „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, pentru a duce cât mai multă lumină şi bucurie celor atât de încercaţi de împrejurările vieţii, iar dumneavoastră, celor care sprijiniţi acest proiect, să vă dăruiască sănătate şi ani mulţi, ca să puteţi continua şi împlini şi pe mai departe ceea ce faceţi în ajutorarea semenilor voştri, din dragoste pentru Mântuitorul nostru Iisus Hristos şi Biserica Sa.”

Părintele Paroh Viorel Samaşca-Nemeş a transmis Chiriarhului Oradiei, în cuvântul rostit, mulţumirea şi bucuria credincioşilor parohiei Oradea-Vii pentru prezenţa şi binecuvântarea adusă de ierarh peste poporul lui Dumnezeu din această parte a cetăţii Oradiei, la acest ceas de sărbătoare pentru parohia orădeană care de şaptezeci şi şapte de ani stă de strajă Bisericii strămoşeşti şi Neamului românesc.

Părintele Gheorghe Nemeş, iniţiatorul şi preşedintele comitetului de susţinere al proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, care este şi directorul sucursalei parohiale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Asociaţiei „Filantropia” Oradea, a făcut o prezentare, în faţa Chiriarhului Oradiei şi a membrilor susţinători ai proiectului, a activităţilor desfăşurate prin programul social, în cei cinci ani ce au trecut de la începutul acestuia. Preacucernicia Sa a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea dată la începutul proiectului, Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru binecuvântarea şi sprijinul constant în cei cinci ani de când sute de persoane primesc ajutor, zi de zi, prin acest program, dar şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea şi bunul mers al activităţilor filantropice. De asemenea, părintele a oferit credincioşilor susţinători ai proiectului, din partea Asociaţiei „Filantropia” Oradea, sucursala „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a parohiei Oradea-Vii, diplome de recunoştinţă şi mulţumire.

La acest moment aniversar au participat Părintele Laurenţiu Lazăr, consilier social-filantropic al Episcopiei Oradiei şi preşedinte al Asociaţiei „Filantropia” Oradea, Părintele Adrian Popovici, consilier economic al Episcopiei Oradiei şi preot slujitor la această parohie, Părintele Dorel Octavian Rus, protopopul Oradiei, şi Părintele Viorel Samaşca-Nemeş, parohul parohiei Oradea-Vii. La final, toţi cei prezenţi au luat parte la o agapă oferită de parohie la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Scopul proiectului derulat de parohia orădeană este sprijinirea persoanelor nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi. Ajutoarele oferite constau în îmbrăcăminte, mâncare, medicamente, bunuri de folosinţă casnică, cărucioare pentru cei cu dizabilităţi, precum şi sume de bani, toate furnizate acasă la beneficiari de către voluntari din parohie. În plus, începând cu anul 2013 s-a reuşit acordarea de burse pentru studenţi şi elevi, cu rezultate deosebite la învăţătură, dar care nu au parte de ajutor familial.

Serviciile sociale oferite de parohia Oradea-Vii au fost incluse în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și, astfel, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă a sucursalei parohiale activează peste 30 de credincioși din parohie, dar un număr de peste 100 de credincioși au răspuns la apelul părintelui coordonator și a comitetului de inițiativă. Fondurile de susţinere a proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” provin din donaţiile credincioşilor din Parohia Oradea-Vii, dar şi de la credincioşii Parohiei „Sfânta Cruce” din Torino, Italia, cu care parohia orădeană este înfrăţită.