Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Momente de bilanț și proiecte de perspectivă în Episcopia Oradiei

Momente de bilanț și proiecte de perspectivă în Episcopia Oradiei

Sâmbătă, 23 ianuarie 2016, cu o zi înaintea sărbătoririi Unirii Principatelor Române, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au desfăşurat, potrivit prevederilor articolului 97, alineatul 1, şi articolului 93, alineatul 1, din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în sesiune ordinară, şedinţele de lucru ale Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei şi, respectiv, Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei.

Lucrările, prezidate de Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfăşurat la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, în paraclisul ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Sfinţii Ierarhi Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, și au fost precedate de săvârşirea Sfintei Liturghii, în acelaşi paraclis, de către un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, oficierea slujbei Parastasului pentru pomenirea Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei, la împlinirea a 80 de ani de la trecerea sa la cele veșnice şi a slujbei de Te Deum îndătinate, în prezenţa Chiriarhului locului. Răspunsurile liturgice au fost date de către un grup de monahii de la Mănăstirea Sfânta Cruce.

Sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Sofronie, cei 9 membri, 3 clerici şi 6 mireni ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit în şedinţă de lucru în trapeza mică a mănăstirii orădene, în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor generale anuale privind activităţile administrativ-bisericeşti, economice şi patrimoniale, cultural-educaţionale şi social-filantropice desfăşurate în Episcopia Oradiei în anul 2015, şi supunerii acestora spre aprobare şi validare Adunării eparhiale. Au fost discutate şi aprobate şi alte probleme ce intră în sfera de competenţă a acestui organism eparhial.

A urmat, apoi, şedinţa Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei la care au participat, alături de membrii statutari, în calitate de invitaţi, şi oficialități locale şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii din Oradea, precum: Dl. Cornel Popa, Președintele Consiliului Județean Bihor, Dl. Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea,  Dl. Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă, președintele Senatului Universității din Oradea și președintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, dimpreună cu membri ai asociației, Doamna Viorica Cherteș, președinte al Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei dimpreună cu Doamna Florica Bradu și Doamna Florica Zaha, cunoscute interprete de muzică populară din Bihor, și doamne din cadrul asociației. De asemenea, tot în calitate de invitaţi au fost prezenţi: Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, Pr. Prof. Florin Negruțiu, inspector școlar de Religie, preacucernicii părinţi protopopi și secretari de la cele patru protopopiate din Eparhie, stareți și starețe de la așezăminte monahale din Episcopia Oradiei, precum și membrii Consistoriului eparhial și ai Consistoriului monahal eparhial.

Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezenţa a 26 din cei 30 de membri ai Adunării eparhiale, şedinţa fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a şedinţei Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de preşedintele acesteia, Preasfinţitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanţa întâlnirii membrilor acestui organism deliberativ eparhial, punând în evidenţă principalele aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului eparhial în anul 2015.

Preasfinția Sa a subliniat faptul că anul 2016 a fost proclamat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ca Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti, în Patriarhia Română. De asemenea, Preasfinția Sa a arătat că pomenirea Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei, prin oficierea slujbei Parastasului, s-a făcut deoarece în ziua de joi, 21 ianuarie 2016, s-au împlinit 80 de ani de la trecerea la cele veşnice a vrednicului ierarh al Oradiei, iar în ziua de sâmbătă, 23 ianuarie 2016, 80 de ani de când a fost prohodit și înmormântat în Catedrala Adormirea Maicii Domnului, Biserica cu lună din Oradea, necropolă episcopală.

A urmat, apoi, împărţirea membrilor Adunării eparhiale în cadrul comisiilor de specialitate şi prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2015, precum şi a proiectelor ce se doresc a fi realizate în anul 2016, pentru fiecare sector de activitate în parte. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul şedinţei, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulţumit cu recunoștință Bunului Dumnezeu pentru binecuvântarea revărsată peste clerul și poporul dreptmăritor din Eparhia Oradiei în anul ce a trecut, dar și membrilor organismului deliberativ eparhial și invitaților pentru prezenţă, dar mai ales pentru implicarea şi ajutorul oferit Bisericii strămoşeşti din Bihor în anul 2015, adresându-le îndemnul de a rămâne şi pe mai departe susţinători şi sprijinitori ai proiectelor Bisericii noastre.

Tot în această zi, 23 ianuarie, de la ora 12, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a luat parte, împreună cu un mare număr de clerici, preoți, ieromonahi și diaconi, monahi și monahii, elevi și cadre didactice de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, oficialități locale, membri din conducerea Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei și dreptcredincioși ai Bisericii strămoșești din Bihor, la manifestarea pașnică de solidaritate cu familia Bodnariu și familia Nan din Norvegia și toate celelalte familii aflate în suferință, ai căror copii au fost separați forțat de părinții lor, în urma unor decizii ale autorităților locale norvegiene, organizată în Piața Unirii din Oradea, la care au participat reprezentanți ai tuturor confesiunilor creștine din Oradea și Bihor, de etnii diferite, într-un efort comun de susținere a valorilor creștine tradiționale, pentru a sublinia importanța creșterii și educării copiilor în sânul familiilor lor.