Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Momente de recunoștință și mulțumire la ceas aniversar în Parohia Oradea-Vii

Momente de recunoștință și mulțumire la ceas aniversar în Parohia Oradea-Vii

Ziua de sâmbătă, 22 octombrie 2022, a fost prilej de mare bucurie duhovnicească în Parohia Oradea-Vii, sărbătorindu-se împlinirea a doisprezece ani de la vizita istorică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României în biserica închinată Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei și Sfântului Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de biruință a parohiei, în ziua de 18 septembrie 2010.

Această dată marchează simbolic începutul cel bun al unui nobil proiect social-filantropic, inaugurat și binecuvântat de Patriarhul României, „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”, de a cărui coordonare, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a îngrijit și se îngrijește pilduitor Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș – iniţiatorul şi preşedintele comitetului de susţinere a proiectului, fiind şi coordonatorul sucursalei parohiale a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Oradiei – de doisprezece ani, cu o activitate necontenită, având o prezență și mai intensă în timpul pandemiei deunăzi, ce a bântuit lumea vreme de mai bine de doi ani.

Cu această ocazie aniversară, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a efectuat o vizită pastorală în Parohia „Viilor Orăzii”, unde, alături de preoții slujitori ai sfântului lăcaș, a oficiat slujba îndătinată de mulțumire, înălțând rugăciuni de recunoștință și de laudă Preamilostivului Dumnezeu pentru binefacerile revărsate asupra acestei enorii și asupra amplelor și frumoaselor activități social-filantropice desfășurate aici, cerând cu smerenie ajutor și sprijin ceresc și pe mai departe. La slujba de mulțumire au luat parte susținători ai proiectului filantropic, precum și credincioși voluntari și beneficiari ai acestui program.

 În continuare, Ierarhul a rostit o alocuțiune festivă, în care le-a adresat cordiale felicitări și alese binecuvântări pentru jertfelnica misiune de binefacere și pentru exemplul luminos pe care-l oferă lumii, făcând din faptele milei trupești o prioritate duhovnicească sine qua non. Ne-am adunat în această zi pentru a-I  mulțumi lui Dumnezeu, îndeosebi pentru tot ajutorul negrăit, discret, dar puternic, pe care l-a dat prin lucrarea de taină a harului Duhului Sfânt prin gândurile, mințile, inimile și brațele dumneavoastră, deopotrivă cler și popor, cei care ați împrumutat Marelui Binefăcător, Domnului Iisus Hristos, toate puterile dumneavoastră, pentru ca prin lucrarea Duhului Sfânt să împlinească lucrarea sfântă și mântuitoare asupra aproapelui, asupra celor aflați în neputințe și în nevoi. Căci, dragii mei, El este Cel Care săvârșește toate cele bune, Domnul nostru Iisus Hristos. Astfel, nu ați făcut nimic altceva decât să vă lăsați purtați în chip negrăit de apele harului, ca să fiți aproapelui ajutor, toiag și sprijinire! Dumnezeu v-a inspirat pe toți, cu gânduri bune, cu posibilități ca să puteți să-i ajutați pe cei neajutorați și cu gândul cel bun și darea de mână atât de necesare! Pentru că nu doar cu cuvinte frumoase și cu o simplă mângâiere pe obraz putem să alinăm suferințele celor mulți și bolnavi, ci mai ales prin ajutorul concret, printr-o masă caldă, printr-o vizită la domiciliu cu aducerea tuturor celor necesare și de lipsă într-o casă de om sărman, în așa fel încât să poată fi șterse lacrimile singurătății de pe fețele cât mai multor oameni.

Preasfinția Sa i-a povățuit pe cei prezenți despre necesitatea asumării unei atitudini de recunoștință profundă față de Dumnezeu, pentru binecuvântarea de a putea face bine semenilor și a ne situa mereu pe calea cea dreaptă, cât mai departe de iluzia că am avea vreun merit deosebit pentru binele pe care-l înfăptuim din mila Lui. Să ne ajute Preabunul Dumnezeu pururea să-I fim recunoscători și vrednici a continua lucrarea apostolică și acum, la crepusculul timpului, pentru a aduce mângâiere în lume, asupra tuturor nevoiașilor, părăsiților, săracilor și marginalizaților, ca să putem și noi să călătorim cu smerenie și seninătate în viața aceasta, făcându-ne datoria de creștini și purtând sarcinile celor neputincioși. Să-L rugăm pe Domnul Hristos să ne inspire ca să putem să împlinim lucrarea Lui cea sfântă de mântuire a lumii, a omului, prin Sfânta Sa Biserică, stăruind în învățătura pe care am primit-o de la Sfinții Apostoli și apoi de la ucenicii acestora, în părtășie, în rugăciune și în Frângerea Pâinii.

În cele din urmă, Părintele Protoiereu Gheorghe Nemeș a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei pentru binecuvântarea arhierească și sprijinul necondiționat acordat în cei doisprezece ani de activitate a proiectului filantropic ocrotit de Marele Mucenic purtător de biruință, manifestându-și, totodată, recunoștință față de toți colaboratorii, preoții și fidelii credincioși ai bisericii, harnici și darnici, jertfelnici și dornici să ofere sprijin și ajutor celor aflați în nevoi. Asemenea anilor precedenți, părintele protoiereu a oferit o dare de seamă a bogatei activități social-filantropice desfășurate în acest an, menționând și colaborările pe care le-au avut cu parohii din diaspora românească, în special din Italia și Canada, sau despre parteneriatele încheiate cu Școala Postliceală „Henri Coandă” din Oradea și Beiuș, respectiv cu Colegiul Național orădean „Mihai Eminescu”.

Toți cei care au fost prezenți la sărbătorirea celor doisprezece ani de activitate filantropică au luat parte la o agapă oferită de parohie la Centrul social-cultural „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al parohiei.

Scopul proiectului filantropic derulat de parohia orădeană este sprijinirea persoanelor nevoiaşe, cu diferite dizabilităţi, bolnave şi fără posibilităţi. Ajutoarele oferite constau în hrană caldă și rece oferită zilnic, îmbrăcăminte, medicamente, bunuri de folosinţă casnică, produse sanitare, cărucioare pentru cei cu dizabilităţi, precum şi sume de bani, toate furnizate acasă, la beneficiari, de către voluntarii din parohie. Odată cu anul 2013, s-a început acordarea de burse pentru studenţii şi elevii cu rezultate deosebite la învăţătură, dar care nu au parte de ajutor din partea familiilor.

Serviciile sociale oferite de parohia Oradea-Vii sunt incluse în rețeaua de servicii a Asociației „Filantropia” a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei și, astfel, sucursala beneficiază de un cadrul legal, acreditat, care contribuie și beneficiază de avantajele muncii în rețea de servicii sociale. În comitetul de inițiativă al sucursalei parohiale activează peste treizeci de credincioși din parohie, dar un număr de peste o sută de credincioși au răspuns la apelul preotului coordonator și al comitetului de inițiativă. Fondurile de susţinere ale proiectului „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” provin din donaţiile credincioşilor din Parohia Oradea-Vii.

Pr. Andi Constantin Bacter