Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Muzeul eparhial al Episcopiei Oradiei la a șaptea participare la „Noaptea Muzeelor”

Muzeul eparhial al Episcopiei Oradiei la a șaptea participare la „Noaptea Muzeelor”

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Muzeul eparhial al Episcopiei Oradiei a participat, pentru a șaptea oară, la binecunoscutul eveniment cultural european Noaptea Muzeelor, care se află la cea de a XVII-a ediție. Devenit deja un exercițiu cultural bine sedimentat pentru orașul Oradea, în general, și pentru Episcopia Oradiei, în particular, în data de 14 mai 2022, s-a organizat din nou acest eveniment, de către Muzeul Ţării Crişurilor, sub căldurosul generic „Muzeele orădene împreună!”, manifestare culturală locală care se află la cea de a VII-a ediție.

În seara zilei de sâmbătă, 14 mai 2022, de la ora 19 şi până la miezul nopţii, iubitorii valorilor culturale şi de patrimoniu bisericesc au avut posibilitatea să admire cele peste 200 de obiecte expuse în sălile Muzeului eparhial al Episcopiei Oradiei. Cele mai preţioase exponate din colecţiile de documente, manuscrise, carte veche, icoane pe lemn şi icoane pe sticlă, obiecte de cult, veşminte și obiecte liturgice au fost prezentate celor interesaţi de către doamna muzeograf Lucreţia Ciordaş, care a asigurat ghidajul în muzeu pe parcursul celor cinci ore de vizitare.

Astfel, 2170 de vizitatori, tineri, adulţi şi vârstnici, părinţi şi bunici împreună cu copiii şi nepoţii lor, au păşit în incinta Palatului Episcopal Ortodox din Oradea, unii pentru întâia oară, fiind întâmpinaţi de pacea şi liniştea unui aşezământ care a devenit Reşedinţa Episcopilor Oradiei şi Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei încă din vremea Episcopului Roman Ciorogariu. Scenele mari lucrate în mozaic de pe pereţii laterali de la intrarea în clădire, reprezentând Naşterea Domnului şi Învierea Domnului, amplele picturi ale renumitului pictor Eremia Profeta, cu o puternică încărcătură istorică naţională, ce străjuiesc scările ce conduc spre muzeu, iar apoi scenele pictate magistral în ultimii ani, în pridvorul dinaintea intrării în paraclisul de la Centrul Eparhial şi a intrării în muzeu, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, ce au un profund simbolism bisericesc şi naţional deopotrivă, precum şi galeria de portrete ale Ierarhilor care au arhipăstorit Episcopia Oradiei, începând cu Efrem Banianin al Oradiei și Agriei, amintit în Diploma Leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice din 1695, continuând după 1712 cu Episcopii Aradului și Oradiei, și terminând cu cei de după 1920, când a fost reactivată Eparhia Oradiei, dar și ale Mitropoliților Ardealului şi ale Patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, toate acestea pregătesc şi introduc pe vizitatorul dornic să descopere mărturiile şi vestigiile palpabile, adevărate tezaure ale istoriei, culturii şi spiritualităţii Bisericii strămoşeşti din Ţara Crişurilor, îmbiate spre contemplare, din Muzeul eparhial.

Spre deosebire de anii precedenți, în contextul proclamării anului curent în Patriarhia Română ca An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, în mod excepțional, cu binecuvântarea Chiriarhului, Episcopia Oradiei și-a deschis spre admirare și contemplare și Paraclisul de la Centrul Eparhial, lăcașul de cult fiind una dintre cele mai reprezentative încăperi ale reședinței. Paraclisul ocrotit de Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei a luat fiinţă în toamna anului 1921, îndată după achiziționarea imobilului, la inițiativa Episcopului-ctitor Roman Ciorogariu. În timp, acest spaţiu liturgic a fost împodobit şi înfrumuseţat de către Ierarhii dreptmăritori care au păstorit la Oradea. În anul 1931 s-a montat un iconostas deosebit, realizat de către Şcoala de Arte şi Meserii din Oradea, picturile de pe acesta fiind opera pictorului Anastase Demian, în anul 1932. Între anii 1971-1973, paraclisul a fost pictat în întregime de către pictorul Eremia Profeta, şi înzestrat cu vitralii deosebit de valoroase, aşa cum se află până în zilele noastre.

Muzeul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei este ctitoria vrednicului de pomenire Episcop Roman Ciorogariu al Oradiei, cel dintâi ierarh după reactivarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în 1920. De la începutul arhipăstoririi sale la Oradea a luat iniţiativa de a aduna la Centrul Eparhial obiecte vechi bisericeşti de pe întreg cuprinsul eparhiei, în vederea constituirii unui muzeu, care să reprezinte, aşa după cum a afirmat în Circulara către toate oficiile protopresbiterale şi parohiile din cuprinsul Eparhiei Ortodoxe Române a Orăzii Mari din decembrie 1921, „icoana trecutului nostru”. Astfel, începând din anul 1922, numeroase cărţi de cult, icoane, obiecte bisericeşti şi vase liturgice de mare însemnătate au fost donate colecţiei muzeale de parohiile eparhiei, punându-se bazele Colecţiei muzeale care dăinuieşte până astăzi. Între anii 1970-1973 s-au amenajat patru săli de expoziţie şi trei săli pentru depozit, colecţia fiind inaugurată odată cu sfinţirea paraclisului de la Centrul Eparhial, la data de 25 noiembrie 1973, prin grija Episcopului Vasile Coman al Oradiei.

Pr. Cristian Rus