Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Naşterea Domnului prăznuită în cetatea Oradiei

Naşterea Domnului prăznuită în cetatea Oradiei

Marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos din Anul Mântuirii 2015 a fost sărbătorit cu multă bucurie duhovnicească de către întreaga suflare dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

La Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, de la a cărei sfințire a pietrei de temelie s-au împlinit anul acesta 20 de ani, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. A fost pentru întâia oară când Sfânta Liturghie din ziua praznicului împărătesc al Nașterii Domnului a fost săvârșită în catedrala propriu-zisă. Prin voia și ajutorul Atotputernicului Dumnezeu și grija permanentă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în interiorul somptuosului lăcaș de închinare s-au finalizat, la începutul lunii decembrie din acest an, lucrările de introducere a instalațiilor termice de încălzire prin pardoseală, astfel încât sfintele slujbe se pot săvârși de acum în spațiul generos al catedralei propriu-zise și în perioada de iarnă. La slujbă au luat parte sute de credincioşi orădeni, veniţi să se îmbogăţească spiritual şi să primească merinde pentru suflet în ziua sfântă de Crăciun.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Sfinții Melozi” al tinerilor de la noua Catedrală Episcopală din Oradea.

În cuvântul de învăţătură rostit, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre însemnătatea măritului praznic al Naşterii Domnului, marea sărbătoare a întregii lumi creştine, Naşterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, care a venit în lume „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4), subliniind înţelesurile duhovniceşti ale pericopei evanghelice ce s-a citit, de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei.

La final, Ierarhul a mulțumit, cu recunoștință, Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului și tuturor Sfinților pentru acest moment binecuvântat și a adresat dreptmăritorilor creștini din cetatea Oradiei alese urări de sărbători fericite, îndemnând ca, în aceste zile de praznic, să îşi umple sufletele de lumina şi bucuria ce izvorăsc din Naşterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem, Care a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc.

În a doua zi de Crăciun, sâmbătă, 26 decembrie 2015, când întreaga Biserică dreptmăritoare prăznuieşte Soborul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica Sfinții Apostoli Petru și Paveldin parohia Oradea-Ioșia I, în sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mixt al bisericii parohiale din Oradea-Ioșia I.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic rânduit, de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, Preasfinţia Sa a vorbit despre marele dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, în persoana Fecioarei Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care s-a învrednicit a-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat din Sfânta Fecioară, prin lucrarea Duhului Sfânt, fără a strica peceţile fecioriei sale, subliniind rolul important al Maicii Domnului, care este şi Maica duhovnicească a Bisericii, în împlinirea tainei mântuirii neamului omenesc.

În ziua a treia de Crăciun, Duminică, 27 decembrie 2015, când este pomenit Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în biserica parohială cu hramul Izvorul Tămăduirii din Oradea.