Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Naşterea Domnului prăznuită la Oradea

Naşterea Domnului prăznuită la Oradea

Marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos din Anul Mântuirii 2013 a fost sărbătorit cu multă bucurie duhovnicească de către întreaga suflare dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în paraclisul de iarnă ce are ca ocrotitori pe Sfinţii Ierarhi Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei şi Nectarie al Pentapolei, făcătorii de minuni. La slujbă au luat parte sute de credincioşi orădeni, veniţi să se îmbogăţească spiritual şi să primească merinde pentru suflet în ziua sfântă de Crăciun.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Sfântul Niceta de Remesiana” al Catedralei Episcopale din Oradea.

În cuvântul de învăţătură rostit, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre însemnătatea măritului praznic al Naşterii Domnului, marea sărbătoare a întregii lumi creştine a Naşterii după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, care a venit în lume „la plinirea vremii” (Galateni 4, 4), subliniind înţelesurile duhovniceşti ale pericopei evanghelice ce s-a citit, de Sfântul Apostol şi Evangelist Matei.

La final, Ierarhul a adresat urări de sărbători fericite şi binecuvântate tuturor celor prezenţi, îndemnând pe dreptcredincioşii creştini din cetatea Oradiei ca, în aceste zile de praznic, să îşi umple sufletele de lumina şi bucuria ce izvorăsc din Naşterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem, Care a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc.

În a doua zi de Crăciun, când întreaga Biserică dreptmăritoare prăznuieşte Soborul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica „Adormirea Maicii Domnului”, vechea Catedrală Episcopală a Oradiei, Biserica cu Lună, cum este îndeobşte cunoscută, în sobor de preoţi şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul mixt al Bisericii cu Lună.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic rânduit, de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei, Preasfinţia Sa a vorbit despre marele dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, în persoana Fecioarei Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care s-a învrednicit a-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat din Sfânta Fecioară, prin lucrarea Duhului Sfânt, fără a strica peceţile fecioriei sale, subliniind importanţa rolului Maicii Domnului, care este şi Maica Bisericii, în împlinirea tainei mântuirii neamului omenesc.

În ziua a treia de Crăciun, când este pomenit Sfântul Apostol, întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, în biserica parohială cu hramul „Buna Vestire” din Oradea.