Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Naşterea Domnului prăznuită la Oradea

Naşterea Domnului prăznuită la Oradea

Marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos din Anul Mântuirii 2017, luni, 25 decembrie, a fost sărbătorit cu multă bucurie duhovnicească de către întreaga suflare dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

La Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența a mii de credincioşi orădeni, veniţi să se îmbogăţească spiritual şi să primească merinde pentru suflet în ziua sfântă de Crăciun.

A fost pentru a treia oară când Sfânta Liturghie din ziua praznicului împărătesc al Nașterii Domnului a fost săvârșită în catedrala propriu-zisă. Prin voia și ajutorul Atotputernicului Dumnezeu și grija permanentă a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în interiorul somptuosului lăcaș de închinare s-au finalizat, la începutul lunii decembrie din anul 2015, lucrările de introducere a instalațiilor termice de încălzire prin pardoseală, astfel încât sfintele slujbe se săvârșesc în spațiul generos al catedralei propriu-zise și în perioada de iarnă. Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Catedralei Episcopale din Oradea.

În cadrul slujbei, cu binecuvântarea Chiriarhului, s-a dat citire Scrisorii Pastorale la sărbătoarea Nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos a Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

La final, Ierarhul a adresat dreptmăritorilor creștini alese urări de sărbători fericite și binecuvântate, îndemnând ca, în aceste zile de praznic, să îşi umple sufletele de lumina şi bucuria ce izvorăsc din Naşterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem, Care a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc.

În a doua zi de Crăciun, marți, 26 decembrie 2017, când întreaga Biserică dreptmăritoare prăznuieşte Soborul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica Nașterea Maicii Domnului din parohia Oradea-Tei, în sobor de preoţi şi diaconi, la sfânta slujbă luând parte numeroși credincioși din enoria orădeană, răspunsurile liturgice fiind date de corul bisericii.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic rânduit, Preasfinţia Sa a vorbit despre marele dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, în persoana Fecioarei Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care s-a învrednicit a-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat din Sfânta Fecioară, prin lucrarea Duhului Sfânt, fără a strica peceţile fecioriei sale, subliniind rolul important al Maicii Domnului, care este şi Maica duhovnicească a Bisericii, în împlinirea tainei mântuirii neamului omenesc.

Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, a rostit un cuvânt de bun venit adresat Ierarhului, subliniind etapele construirii bisericii enoriei Oradea-Tei, ce face parte din numeroasele sfinte lăcașuri ortodoxe ce s-au construit în municipiul Oradea și în împrejurimi în acești 28 de ani ce s-au scurs de la Revoluția din 1989.

Părintele Dragomir Balotă, parohul enoriei Oradea-Tei, care îndeplinește și ascultarea de secretar al Protopopiatului Oradea, a adus mulțumiri Preasfințitului Părinte Sofronie pentru vizita pastorală, arătând că tot ceea ce s-a realizat aici s-a făcut prin jertfa bunilor credincioși, în prezent lucrările la biserică ajungând la pictura interioară.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe cei doi preoți ai parohiei, dar şi pe credincioşi pentru dărnicia şi jertfelnicia de care dau dovadă, pentru implicarea și daniile pe care le-au oferit în vederea construirii și înfrumusețării noii biserici. Preasfinția Sa a chemat binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu peste întreaga comunitate și a adresat alese urări credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Maicii Domnului, cea care se roagă neîncetat la Tronul Fiului ei pentru iertarea și mântuirea noastră, a tuturor celor care o iubim.

În a treia zi de Crăciun, miercuri, 27 decembrie 2017, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei a slujit la metocul Sfântul Arhidiacon Ștefan din Ursești, dependent de Mănăstirea Izbuc.