Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Naşterea Domnului prăznuită la Oradea

Naşterea Domnului prăznuită la Oradea

Marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos din Anul Mântuirii 2018, marți, 25 decembrie, a fost sărbătorit cu multă bucurie duhovnicească de către întreaga suflare dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

La Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența a mii de credincioşi orădeni, veniţi să se îmbogăţească spiritual şi să primească merinde pentru suflet în ziua sfântă de Crăciun.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Catedralei Episcopale din Oradea.

În cadrul slujbei, după citirea pericopei evanghelice a marelui praznic al Nașterii Domnului, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conținut în care a subliniat frumusețea dumnezeiască a luminatului praznic al Nașterii Fiului lui Dumnezeu în lume, ca Om, Care S-a făcut în toate asemenea nouă, afară de păcat, arătându-se, astfel, iubirea Preasfintei Treimi pentru întreaga umanitate:

„Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este pentru noi toți, și pentru fiecare în parte, darul cel mare pe care Dumnezeu îl face oamenilor, prin trimiterea în lume a Fiului Său Cel Unul Născut, născut din veci din Tatăl, fără de maică, iar la plinirea vremii, cum am ascultat la începutul pericopei Apostolului zilei, din Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, născut din Fecioara, născut din Maică, fără de tată, o naștere mai presus de fire, miraculoasă, prin puterea și lucrarea lui Dumnezeu.”

„El, Fiul lui Dumnezeu, vine în lume ca pe noi, cei mulți și păcătoși, să ne scoată din robie, din întuneric, din iad, și să ne ducă la lumina libertății fiilor lui Dumnezeu după har, prin lucrarea în Sfânta Biserică a harului Duhului Sfânt. De aceea, sărbătoarea de astăzi este, înainte de toate, o sărbătoare a Luminii lui Dumnezeu Care vine în lume, venire ce a fost vestită de o altă lumină, creată, lumina strălucitoare a stelei ce s-a arătat în răsărit și pe care, văzându-o magii, au urmat-o până la Betleem, unde au găsit Pruncul, pe Fiul Fecioarei, Căruia I-au adus daruri.”

„Evenimentul unic al Nașterii după trup a Domnului Iisus Hristos a adus bucurie și lumină nu doar poporului Israel, ci lumii întregi, Noului Israel, care este Biserica, tuturor popoarelor creștine. Popoarele care au primit cuvântul Evagheliei și botezul în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt au primit «lumina cunoștinței», așa cum au fost luminați și magii, care nu erau evrei, ci din alte popoare ale orientului, magi care, închinându-se Celui născut în peșteră, închipuie mulțimea poporelor creștine care se închină Adevăratului Dumnezeu, Care ni S-a descoperit ca fiind Unul în Ființă și Întreit în Persoane.”

La final, Ierarhul a adresat dreptmăritorilor creștini alese urări de sărbători fericite și binecuvântate, îndemnând ca, în aceste zile de praznic, să îşi umple sufletele de lumina şi bucuria ce izvorăsc din Naşterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem, Care a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc.

 

*

 

În a doua zi de Crăciun, miercuri, 26 decembrie 2018, când întreaga Biserică dreptmăritoare prăznuieşte Soborul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica ce are hramul Adormirea Maicii Domnului de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

Cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, la sărbătoarea din a doua zi de Crăciun de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea a luat parte și o delegație de la Catedrala Patriarhală din București, formată din Preacuviosul Părinte Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale din București, și Preacuviosul Părinte Protosinghel Corneliu Andrașco, slujitor al Catedralei Patriarhale din București.

La sfânta slujbă au fost prezenți numeroși credincioși orădeni, răspunsurile liturgice fiind date de un grup de monahii din cadrul așezământului monahal.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic rânduit, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a vorbit despre marele dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, în persoana Fecioarei Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care s-a învrednicit a-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat din Sfânta Fecioară, prin lucrarea Duhului Sfânt, subliniind rolul important al Maicii Domnului, care este şi Maica duhovnicească a Bisericii, în împlinirea tainei mântuirii neamului omenesc.

De asemenea, Ierarhul Oradiei a vorbit și despre viața sfântă și lucrarea binecuvântată de Dumnezeu cu multe roade duhovnicești a Sfântului Cuvios Nicodim cel Sfințit de la Tismana, pomenit în această zi, un mare organizator al monahismului românesc, la începuturile dezvoltării organizate a acestuia, în veacul al paisprezecelea, în Țara Românească, care, prin ucenicii săi, a dus forma de organizare cenobitică și aghiorită a monahismului în toate provinciile românești.

În cadrul slujbei, după Rugăciunea Amvonului, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotesit întru arhimandrit pe Preacuviosul Părinte Protosinghel Serafim Pop, starețul Mănăstirii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Stâna de Vale, și pe Preacuviosul Părinte Protosinghel Dr. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, ca urmare a aprobării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, prin două hotărâri, a cererilor Chiriarhului Oradiei de ridicare în rang a celor doi preacuvioși părinți.

În cuvântul de la finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe cei doi noi arhimandriți, aducând mulțumire și recunoștință Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României și Ierarhilor membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru aprobarea ridicării în rangul de arhimandrit a Părintelui stareț Serafim Pop și a Părintelui duhovnic Atanasie Paleu, care se adaugă, în misiune și lucrare duhovnicească, celorlalți trei arhimandriți din Episcopia Oradiei.

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Clement Haralam, Mare Ecleziarh al Catedralei Patriarhale din București, a mulțumit Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei și Preacuvioasei Maici starețe Mina Bădilă pentru invitația de a lua parte la Sfânta Liturghie din a doua zi de Crăciun de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, oferind Ierarhului, care la rândul său a oferit Mănăstirii Sfânta Cruce, o icoană, copie după icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Îndrumătoarea de la Mănăstirea Neamț.

Chiriarhul Oradiei a mulțumit, la final, Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru binecuvântarea oferită delegației de la Catedrala Patriarhală din București de a lua parte la bucuria duhovnicească a praznicului Soborului Maicii Domnului de la mănăstirea închinată Sfintei Cruci din Oradea, precum și Marelui Ecleziarh al Catedralei Patriarhale și părintelui slujitor pentru împreună prăznuire.

Preasfinția Sa a chemat binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu peste întreaga obște monahală orădeană și a adresat alese urări credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Maicii Domnului.