Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Noaptea Europeană a Muzeelor la Muzeul Episcopiei Oradiei

Noaptea Europeană a Muzeelor la Muzeul Episcopiei Oradiei

Pr. Cristian Rus

 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Muzeul Episcopiei Oradiei a participat, pentru al cincilea an consecutiv, la binecunoscutul eveniment cultural european Noaptea Muzeelor. În urbea de pe malurile Crişului Repede acest eveniment a fost organizat, şi anul acesta, în ziua de 18 mai 2019, de către Muzeul Ţării Crişurilor, în cadrul Zilelor Muzeului Ţării Crişurilor, ajuns la cea de-a XXIII-a ediţie, sub genericul „Muzeele orădene împreună!”.

În seara zilei de sâmbătă, 18 mai, de la ora 19 şi până mult după miezul nopţii, iubitorii valorilor culturale şi de patrimoniu bisericesc au avut posibilitatea să admire cele peste 200 de obiecte expuse în sălile Muzeului eparhial al Episcopiei Oradiei. Cele mai preţioase exponate din colecţiile de documente, manuscrise, carte veche, icoane pe lemn şi icoane pe sticlă, obiecte de cult, veşminte și obiecte liturgice au fost prezentate celor interesaţi de către doamna muzeograf Lucreţia Ciordaş, care a asigurat ghidajul în muzeu pe parcursul celor cinci ore de vizitare.

Ca un preambul al expoziției muzeale, deoarece anul 2019 a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca „Anul omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari)” în Patriarhia Română, în antecamera muzeului eparhial a fost amenajată o expoziție temporară etnografică, în care au fost prezentate câteva din exponatele de etnografie ale Muzeului Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Astfel, cei aproximativ 1.500 de vizitatori, tineri, adulţi şi vârstnici, părinţi şi bunici împreună cu copiii şi nepoţii lor, au păşit în incinta Palatului Episcopal Ortodox din Oradea, unii pentru întâia oară, fiind întâmpinaţi de pacea şi liniştea unui aşezământ care a devenit Reşedinţa Episcopilor Oradiei şi Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei încă din vremea Episcopului Roman Ciorogariu. Scenele mari lucrate în mozaic de pe pereţii laterali de la intrarea în clădire, reprezentând Naşterea Domnului şi Învierea Domnului, amplele picturi ale lui Eremia Profeta, cu o puternică încărcătură istorică naţională, ce străjuiesc scările ce conduc spre muzeu, iar apoi scenele pictate magistral în ultimii ani, în pridvorul dinaintea intrării în paraclisul de la Centrul Eparhial şi a intrării în muzeu, prin grija Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, ce au un profund simbolism bisericesc şi naţional deopotrivă, precum şi galeria de portrete ale Ierarhilor care au arhipăstorit Episcopia Oradiei, începând cu Efrem Banianin al Oradiei și Agriei, amintit în Diploma Leopoldină de conferire a privilegiilor ilirice din 1695, continuând după 1712 cu Episcopii Aradului și Oradiei, și terminând cu cei de după 1920, când a fost reactivată Eparhia Oradiei, dar și ale Mitropoliților Ardealului şi ale Patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române, toate acestea pregătesc şi introduc pe vizitatorul dornic să descopere mărturiile şi vestigiile palpabile, adevărate tezaure ale istoriei, culturii şi spiritualităţii Bisericii strămoşeşti din Ţara Crişurilor, îmbiate spre contemplare, din Muzeul eparhial.

Muzeul de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei este ctitoria vrednicului de pomenire Episcop Roman Ciorogariu al Oradiei, cel dintâi ierarh după reactivarea Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, în 1920. De la începutul arhipăstoririi sale la Oradea a luat iniţiativa de a aduna la Centrul Eparhial obiecte vechi bisericeşti de pe întreg cuprinsul eparhiei, în vederea constituirii unui muzeu, care să reprezinte, aşa după cum a afirmat în Circulara către toate oficiile protopresbiterale şi parohiile din cuprinsul Eparhiei Ortodoxe Române a Orăzii Mari din decembrie 1921, „icoana trecutului nostru”. Astfel, începând din anul 1922, numeroase cărţi de cult, icoane, obiecte bisericeşti şi vase liturgice de mare însemnătate au fost donate colecţiei muzeale de parohiile eparhiei, punându-se bazele Colecţiei muzeale care dăinuieşte până astăzi. Între anii 1970-1973 s-au amenajat patru săli de expoziţie şi trei săli pentru depozit, colecţia fiind inaugurată odată cu sfinţirea paraclisului de la Centrul Eparhial, la data de 25 noiembrie 1973, prin grija Episcopului Vasile Coman al Oradiei.