Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Nou preot coslujitor instalat în parohia Oradea-Velenţa I

Nou preot coslujitor instalat în parohia Oradea-Velenţa I

Momente emoționante de bucurie și binecuvântare s-au petrecut Duminică, 19 februarie 2016, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, în parohia Oradea-Velența I, Protopopiatul Oradea, cu prilejul instalării, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a unui nou preot coslujitor la această biserică, străvechea Catedrală Episcopală a românilor dreptmăritori bihoreni, în persoana Preacucernicului Părinte Protoiereu Nicolae Alexandru Pop, care împlinește și ascultarea de Vicar eparhial la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei.

Chiriarhul Oradiei a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, împreună cu un ales sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși ai enoriei Oradea-Velența I.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit o frumoasă predică în care a subliniat învăţăturile duhovniceşti ce se desprind din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, relatate prin textul scripturistic de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46:

„Ne aflăm într-o perioadă în care Sfânta Biserică ne pregătește pe toți să ne detașăm de lucrurile lumești, să ne îndepărtăm de păcatele noastre, de gândurile rele și faptele necuviincioase și să ne apropiem cât mai mult de Domnul nostru Iisus Hristos, și prin El, în Duhul Sfânt, de Tatăl ceresc. Să ne apropiem și să ne pregătim pentru sărbătorirea celui mai mare praznic creștin, Învierea Domnului, și, astfel, să ne pregătim pentru propria noastră înviere. Iar această pregătire pentru propria noastră înviere, însă, trebuie să țină cont și de faptul că, la înviere, în Ziua de Apoi, va avea loc și Înfricoșătoarea Judecată a lui Hristos, în care ne vom înfățișa cu toții, fără nici o excepție, înaintea Domnului Hristos, Fiul Omului, Dreptul Judecător, răspunzând pentru faptele noastre.”

„Folosindu-se de imaginea pastorală a despărțirii oilor de capre de către păstor, Domnul Hristos spune că așa va fi și la judecată, adică vor fi despărțiți oamenii care au făcut cele bune, de cei care au făcut cele rele. Iar apoi am auzit cu toții din pericopa evanghelică ce s-a citit care sunt criteriile judecății; altfel de cum ne-am aștepta noi, oamenii. De ce? Pentru că judecățile lui Dumnezeu sunt diferite de judecățile omenești. Dumnezeu vede lucrurile altfel decât le vedem noi, gândește altfel decât gândim noi și face ceea ce face altfel decât facem noi.”

„Așadar, criteriile de judecată sunt foarte simple și țin de bunătate. Dacă Dumnezeu este bun, și noi trebuie să fim buni. Dacă Dumnezeu este milostiv, și noi trebuie să fim milostivi. Dacă Dumnezeu îi iubește pe oameni, și noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Să ne iubim și să ne ajutăm unii pe alții. Să fim buni și să ne iertăm.”

În cadrul Sfintei Liturghii, la Ectenia pentru cei adormiți, au fost pomeniți Ierarhii care au slujit de-a lungul vremii în acest sfânt lăcaș, dar și fericiții și pururea pomeniții ctitori, binefăcători și miluitori ai bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Oradea-Velența I, sfânt lăcaș construit între anii 1768-1779, pe amplasamentul unei vechi biserici de lemn, servind drept catedrală episcopală până la reînfiinţarea Episcopiei Oradiei, în 1920, când biserica Adormirea Maicii Domnului, biserica cu lună din Oradea, a devenit, provizoriu, catedrală episcopală a reînfiinţatei eparhii.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a instalat pe Preacucernicul Părinte Protoiereu Nicolae Alexandru Pop ca preot coslujitor al parohiei Oradea-Velența I.  Părintele Nicolae Alexandru Pop a citit Actul de onestitate și fidelitate față de Biserică, iar apoi Chiriarhul i-a încredinţat Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi cheile bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Oradea-Velența I, fiind aşezat ca preot coslujitor.

Părintele paroh Roman Pintea, a mulţumit, în cuvântul său, Chiriarhului Oradiei pentru dragostea şi grija cu care înconjoară această parohie, manifestată și prin bucuria istorică a instalării noului preot coslujitor al bisericii.

Noul preot coslujitor al Parohiei Oradea-Velența I, Părintele Nicolae Alexandru Pop, a adus mulțumire Bunului Dumnezeu pentru toate darurile pe care le-a revărsat cu îmbelșugare peste persoana sa și a familiei sale, mulțumind, în același timp, cu recunoștință, Preasfințitului Părinte Sofronie pentru noua misiune preoțească încredințată, asigurându-l de dragostea și prețuirea pe care i-o poartă, arătând că încrederii acordate dorește să îi răspundă cu rodnice rezultate în câmpul misionar din această parohie, chemând ajutorul Preasfintei Treimi, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a Tuturor Sfinților în lucrarea pastoral-misionară pe care o începe din această zi.

În cuvântul rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a felicitat pe Părintele paroh Roman Pintea pentru lucrarea bogată și rodnică desfășurată în câmpul misionar al Bisericii dreptmăritoare din Bihor, dar și pe Părintele Nicolae Alexandru Pop pentru noua slujire în care a fost așezat, având și datoria, prin darurile primite de la Bunul Dumnezeu, de a impulsiona misiunea în rândul copiiilor și tinerilor din parohie.