Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Noua biserică din orașul Marghita târnosită de Chiriarhul Oradiei

Noua biserică din orașul Marghita târnosită de Chiriarhul Oradiei

Dreptmăritorii creștini din orașul bihorean Marghita au avut bucuria participării, în Duminica a douăzeci și treia după Rusalii, 21 octombrie 2018, zi în care sunt pomeniți Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie, Sfântul Mucenic Oprea și Sfinții Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, la evenimentul unic al târnosirii noii biserici parohiale ocrotită de Sfânta Cuvioasă Parascheva, de dimensiunile unei catedrale, ce s-a construit între anii 1990-2018.

După 28 de ani de muncă asiduă și jertfe materiale însemnate, biserica a fost finalizată și înzestrată cu toate cele necesare săvârșirii sfintelor slujbe. Chiriarhul Oradiei a oficiat slujba de târnosire a noului sfânt lăcaș, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale și centrale și a numeroși credincioși din Marghita.

A urmat săvârșirea Sfintei Liturghii arhierești pe altarul proaspăt sfințit. Răspunsurile liturgice au fost date de elevi și studenți de la școlile teologice din Eparhia Oradiei.

În cuvântul de învăţătură rostit de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, îndată după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, ce a prezentat minunea vindecării demonizatului din ținutul Gherghesenilor de către Mântuitorul Iisus Hristos, Ierarhul a vorbit despre înțelesurile duhovnicești ce se desprind din cuvintele scripturistice:

„Domnul nostru Iisus Hristos a săvârșit nenumărate minuni, cât a viețuit pe pământ, iar după Învierea sa, cea de a treia zi, Înălțarea la ceruri și pogorârea Duhului Sfânt, la Cincizecime, necontenit săvârșește minuni, până în ziua de astăzi și până la sfârșitul acestei lumi, prin trupul Său mistic, Biserica, vindecând lumea de posesiune demonică, scoțând pe diavoli afară din oameni, din locuri, din lume, prin lucrarea harului Duhului Sfânt.”

„Și astăzi, ca și odinioară, Mântuitorul Iisus Hristos vindecă, dar nu toți oamenii se bucură la vederea minunilor, deși recunosc măreția lor. Atunci când oamenilor le este atins confortul din lumea aceasta încep să se răzvrătească împotriva Creatorului lor, începe să le fie incomodă prezența Domnului Hristos în viața lor, apropierea Sa în chip tainic, prin Sfânta Sa Biserică, de viețile lor. Din nefericire, ne atașăm atât de mult de bunuri, de plăceri, încât atunci când sunt puse în pericol bunăstarea și confortul nostru, de multe ori Îi întoarcem spatele lui Dumnezeu și Bisericii Sale și Îi cerem Domnului și trupului Său mistic să iasă din viața noastră, pentru că ne incomodează. Este exact ceea ce se petrece astăzi în lume, și mai ales în lumea așa-zis civilizată.”

„Într-o lume aflată în derivă, care Îl alungă pe Dumnezeu din mijlocul ei, care alungă pe Domnul nostru Iisus Hristos, într-o lume care prigonește Biserica și pe creștini, totuși Dumnezeu lucrează, iar sfârșitul pericopei evanghelice de astăzi este foarte grăitor în acest sens. Chiar și atunci când Iisus Hristos Domnul este alungat și Biserica Sa este prigonită și marginalizată, cei vindecați de către Domnul Hristos, prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt în Biserică, sunt martorii principali și foarte prețioși ai slujirii și misiunii Bisericii, trupul tainic al Domnului Hristos.”

„Prezența noastră astăzi, aici, care în număr așa frumos ne-am adunat la sfințirea noii biserici, este un semn al speranței, iar prezența în mijlocul nostru, în chip nevăzut și tainic, a Domnului nostru Iisus Hristos, Care, în mod nevăzut, prin Duhul Sfânt, folosindu-se de noi toți care suntem aici în rugăciune, a sfințit biserica, este o dovadă că Domnul nostru Iisus Hristos este cu noi, ne veghează, ne îmbrățișează, Își împărtășește bucuria, lumina și harul pentru a vindeca lumea de păcat, de posedare demonică, de moarte.”

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei și parohul Parohiei Marghita II, a dat citire Actului de sfințire întocmit cu prilejul târnosirii sfântului lăcaș și a adresat cuvânt de bun venit Ierarhului, mulțumind Preasfinţiei Sale pentru osteneala de a sfinți rodul muncii credincioşilor acestei enorii, precum și pentru dragostea și purtarea de grijă permanentă. Mulțumiri au fost aduse ctitorilor și binefăcătorilor care au ajutat, în diverse moduri, la ridicarea sfântului lăcaș, precum şi tuturor credincioşilor care au făcut posibil ca biserica să fie ridicată.

La final, Chiriarhul Oradiei a felicitat pe Părintele Călin Gheorghe Cotrău și pe dreptmăritorii creștini ai acestei enorii pentru ctitoria realizată, un chivot ale slavei lui Dumnezeu pe pământ, dar și o cetate de apărare și de mărturisire a identității creștine ortodoxe și românești la marginea dinspre occident a țării. Ierarhul a subiliniat sacrificiile prin care s-a ridicat noua biserică, care, în mod simbolic și deloc întâmplător, a fost târnosită în anul aniversării Centenarului Marii Uniri din 1918, fiind oferită lui Dumnezeu ca mulțumire și recunoștință, iar generațiilor viitoare ca o candelă a speranței.

Cu prilejul târnosirii bisericii, Ierarhul a oferit principalilor binefăcători, care au sprijinit financiar consistent ridicarea și înfrumusețarea sfântului lăcaș, dar și membrilor Consiliului Parohial, diplome de vrednicie.

După oficierea slujbei de târnosire, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

 

*

 

Între anii 1990-2018 a fost ridicată biserica cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva din Parohia Marghita II, Protopopiatul Marghita.          

Sub păstorirea vrednicilor părinţi Aurel Pop, Gheorghe Ciobai, Ioan Şugar, trecuți la cele veșnice, dar şi a actualului paroh, Preacucernicul Părinte Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, ajutaţi fiind îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, s-au finalizat lucrările de zidărie, tencuieli interioare  şi  pardosire cu granit. De asemenea, s-a montat iconostas şi mobilier nou, s-a făcut instalaţia electrică, s-a introdus încălzirea centrală în pardoseală şi s-au instalat zece hidranţi. La exterior biserica a fost acoperită cu tablă de cupru şi placată cu clincher din ceramică, pe frontispiciu bisericii a fost aplicată icoana Sfintei Cuvioase Parascheva în mozaic, s-au pavat treptele exterioare cu granit, s-au montat balustradele din fier forjat, iar temelia bisericii a fost placată cu piatră ornamentală. Urmează ca, în perioada următoare, să fie demarate și lucrările la pictura interioară a sfântului lăcaș.