Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Oaspeti din Grecia la Liceul Ortodox din Oradea

Oaspeti din Grecia la Liceul Ortodox din Oradea

Cu binecuvânarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ziua de joi, 7 noiembrie 2013, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea s-a bucurat de vizita unui grup de profesori, directori şi inspectori şcolari din Epir, Grecia, cu prilejul derulării proiectului „Comenius Regio”, coordonat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, la care Liceul orădean este unitate parteneră.

În cadrul proiectului lansat miercuri, 6 noiembrie, în  perioada 2013 – 2015 partenerii din Grecia şi România vor desfăşura activităţi pe tema integrării şcolare şi sociale a copiilor cu dizabilităţi, având următoarele obiective: promovarea dimensiunii europene în educația incluzivă prin cooperare între autoritățile locale și instituțiile implicate, împărtăşirea experienţei şi a bunelor practici privind integrarea elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) în școală și societate, dezvoltarea competențelor profesionale a cadrelor didactice implicate în integrarea, recuperarea şi reabilitarea şcolară și socială a copiilor cu cerinţe educative speciale, promovarea în rândul comunităţii a unei atitudini  pozitive față de aceştia, compararea aspectelor specifice sistemelor de învățământ preuniversitar din România şi Grecia, cu accent pe problematica integrării, promovarea educației incluzive în comunitatea locală, dezvoltarea orizontului cultural și multicultural, şi promovarea valorilor europene.

Astfel, joi Liceul Ortodox din Oradea şi-a întâmpinat oaspeţii, delegaţia din Grecia însoţiţi de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, mai întâi în clădirea de pe strada Republicii, unde învaţă clasele din ciclul liceal. După ce s-au închinat în paraclisul şcolii cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, Părintele profesor Radu Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul al Episcopiei Oradiei şi director al liceului, le-a prezentat istoricul şcolii, specificul activităţii unei şcoli vocaţionale ortodoxe şi o parte din activităţile reprezentative ale acesteia. A urmat vizitarea şcolii, după care, în sala festivă a liceului s-a desfăşurat un program artistic, care a cuprins un moment muzical în limbile greacă şi română susţinut de Corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului şi punerea în scenă a unei şezători autentice din Bihor, promovând astfel obiceiuri şi valori tradiţionale. Plăcut impresionaţi, oaspeţii au degustat apoi din bucatele tradiţionale româneşti pregătite cu drag de părinţii elevilor.

În cadrul vizitei în clădirea de pe strada Aluminei, în care învaţă copiii din ciclurile primar şi gimnazial, oaspeţii eleni au fost informaţi despre activităţile şcolare şi extraşcolare pe care cadrele didactice împreună cu profesorul de sprijin, profesorul logoped şi profesorul consilier şcolar le desfăşoară cu copiii cu cerinţe educative speciale integraţi. Menţionăm că, în cadrul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea numărul elevilor integraţi este în creştere, datorită faptului că aceşti copii şi părinţii lor au fost mulţumiţi de serviciile educaţionale oferite.

Profesorii greci au purtat apoi un dialog cu cadrele didactice ale şcolii pe tematica încadrării copiilor cu cerinţe speciale în şcolile de masă, fiecare dintre cele două părţi prezentând experienţa personală şi specificul sistemelor de învăţământ din cele două ţări, Grecia şi România. De altfel, în calendarul activităţilor viitoare ale proiectului sunt cuprinse şi vizite ale profesorilor români în Grecia, pentru a lua contact concret cu modul de abordare a sistemului educaţional elen pe problematica copiilor cu cerinţe educaţionale speciale

De menţionat şi faptul că întregul personal al şcolii s-a implicat în activităţile de debut ale acestui proiect, şcoala îmbogăţindu-şi astfel palmaresul cu încă un proiect „Comenius”, alături de cele cinci proiecte desfăşurate anterior.