Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Ocrotitorii spirituali ai învățământului teologic ortodox cinstiți în parohia orădeană Sfinții Trei Ierarhi

Ocrotitorii spirituali ai învățământului teologic ortodox cinstiți în parohia orădeană Sfinții Trei Ierarhi

 Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur,  ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume, au fost prăznuiți și în instituțiile teologice ortodoxe orădene.

 Astfel, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, manifestări dedicate Sfinților Trei Ierarhi s-au desfășurat și anul acesta, menținându-se frumoasa tradiție locală a celor două școli teologice: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” şi Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, care şi-au serbat, într-un cadru frățesc și festiv, protectorii spirituali.

Duminică, 29 ianuarie 2017, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi și diaconi, consilieri ai Centrului eparhial şi cadre didactice de la celor două instituţii de învăţământ teologic ortodox, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, slujbă la care au participat elevi şi studenţi teologi, alături de numeroși credincioşi orădeni, sărbătorindu-se hramul bisericii orădene, Sfinţii Trei Ierarhi, dar şi ocrotitorii duhovniceşti ai şcolilor teologice din Eparhia Oradiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Psalmodia Varadiensis al facultăţii de teologie ortodoxă, dirijat de Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Habil. Mihai Brie, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România.

 În cuvântul de învăţătură rostit, cu binecuvântarea Ierarhului, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul al XV-lea, versetele 21 la 28, Preacucernicul Părinte Conf. Univ. Dr. Viorel Cristian Popa, Director de Departament în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman” a Universității din Oradea, a făcut o frumoasă incursiune în istoria poporului ales, arătând originea canaaniților, insistând, apoi, asupra învățăturilor duhovnicești ce reies din dialogul dintre Mântuitorul nostru Iisus Hristos și femeia cananeancă. În urma prezentării acestui dialog, rezultă credința puternică și stăruința în rugăciune a femeii cananeence, exemplu demn de urmat pentru fiecare creștin în parte. În același context, părintele conferențiar a făcut o paralelă între credința puternică și stăruința în rugăciune a femeii cananeence și credința și viața Sfinților Trei Ierarhi, prezentând câteva repere biografice, științifice, filantropice și sociale din viețile acelora pe care cu venerație și recunoștință îi numim „troiţă de arhierei”.

 După Sfânta Liturghie, Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumindu-i pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea, subliniind că este o mare binecuvântare pentru parohie de a fi gazdă primitoare a momentului sărbătoresc prilejuit de prăznuirea hramului bisericii, dar și a ocrotitorilor școlilor teologice din Eparhia Oradiei.

La final, Chiriarhul Oradiei I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată, rostind o frumoasă cuvântare în care a reliefat pilda pe care ne-a oferit-o femeia cananeancă, o pildă de credință, dar mai ales una de smerenie, prototip al smereniei creștine, virtute care trebuie să îi caracterizeze pe toți creștinii. Totodată, Preasfinția Sa a subliniat faptul că smerenia creștină este diferită de smerenia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, această smerenie fiind unică și mergând până la moartea pe Cruce, smerenie spre care tindem și noi, oamenii, în exercițiile noastre spirituale, în asceza noastră de zi cu zi.

În partea a doua a cuvântării, Preasfinția Sa a adresat un îndemn la solidaritate și unitate în Sfânta Biserică, la concentrarea asupra propriei noastre pocăințe, în smerenie, în umilință și în rugăciune profundă pentru pace și unitate sfântă în Biserică și în lume, ca adevărați următori ai Domnului Hristos și învățăturii Lui. 

În încheierea cuvântului său, Episcopul Oradiei a adresat clerului, cadrelor didactice, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi urări de ani mulți și binecuvântați, sănătate şi putere de muncă în activitatea de slujire a Bisericii noastre străbune şi a neamului românesc.