Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Ocrotitorii spirituali ai învățământului teologic ortodox prăznuiți în Eparhia Oradiei

Ocrotitorii spirituali ai învățământului teologic ortodox prăznuiți în Eparhia Oradiei

Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur,  ocrotitorii spirituali ai școlilor de teologie ortodoxă din întreaga lume, au fost prăznuiți și în instituțiile teologice ortodoxe orădene.

Astfel, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, evenimentele dedicate acestui praznic au continuat și anul acesta, menținându-se frumoasa tradiție locală a celor două școli teologice: Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” şi Liceul Teologic Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, care şi-au serbat, într-un cadru frățesc și festiv, protectorii spirituali.

În același timp, pentru Ierarhul meleagurilor bihorene este un răstimp aniversar cu totul special, întrucât în această zi se împlinesc 25 de ani de la momentul în care Preasfinția Sa a fost chemat de poporul lui Dumnezeu în slujirea arhierească de întâi ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, în urma deciziilor luate de Colegiul Electoral al acestei eparhii.

Înainte de începerea dumnezeieștii slujbe, Preasfințitul Părinte Sofronie l-a hirotesit întru iconom-stavrofor pe Părintele lect. univ. dr. Florin-Toader Tomoioagă, titularul catedrei de Istoria și filosofia religiilor, oferindu-i, de asemenea, Ordinul eparhial „Episcop Roman Ciorogariu” pentru clerici, ca o recunoaștere a meritelor deosebite din domeniul academic al cercetării teologice și a activității universitare desfășurate la catedră.

În cadrul acestui moment festiv, chiriarhul Oradiei, însoțit de un sobor de preoţi, diaconi şi de cadrele didactice ale celor două instituţii de învăţământ teologic ortodox, a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica cu hramul „Sfinţii Trei Ierarhi”, avându-i ca preoţi slujitori pe PC. Pr. Ioan Bala, PC. Pr. Dorin Rad și PC. Pr. Paul Țop. La această frumoasă comuniune liturgică au participat elevii şi studenţii teologi, alături de un număr mare de credincioşi orădeni.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice, Pr. lect. dr. Florin Tomoioagă a prezentat câteva repere semnificative din biografia, opera și activitatea filantropică a Sfinților Trei Ierarhi, îndemnându-i, totodată, pe elevii și studenții teologi să reflecteze cu atenție la evoluția vieții celor pe care, cu venerație și recunoștință, îi numim „troiţă de arhierei”.

La momentul liturgic corespunzător, Episcopul Oradiei l-a hirotonit pe diaconul Vlad-Teodor-Mihai Matei în treapta slujirii preoțești, pe seama bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Parohia Șuncuiuș, Protopopiatul Oradea, oferindu-i și hirotesia de duhovnic, urmând ca tânărul slujitor să activeze ca preot misionar în cadrul aceleiași protoierii.     

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a rostit o amplă și frumoasă cuvântare în cuprinsul căreia I-a mulțumit lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată evidențiind faptul că: ,,ne-am adunat cu toții să îi serbăm pe Sfinții Trei Ierarhi, care sunt ca niște stele pe cerul duhovnicesc. Ei sunt modele pentru noi și prilej de bucurie duhovnicească.... Noi îi serbăm pe acești trei mari luminători, prin cântări, iar bucuria sărbătorii ne aduce deplină comuniune”.

În încheierea cuvântului său, Chiriarhul Oradiei i-a îndemnat pe cei prezenți ,,să rămână fideli învățăturii creștine și să se mențină, în continuare, creștini, iubindu-L pe Hristos și pe aproapele”. De asemenea, a adresat urări de ani mulți și binecuvântați cadrelor didactice, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi, și dar de sănătate şi putere de muncă în activitatea de slujire a Bisericii noastre străbune şi a neamului românesc.

Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de apreciere Ierarhului, mulţumindu-i pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea, menționând, totodată, că este o mare binecuvântare pentru parohie, de a fi gazdă primitoare a momentului sărbătoresc prilejuit de prăznuirea hramului bisericii.

De la strană, răspunsurile liturgice au fost oferite antifonic de către Corala „Psalmodia Varadiensis” a Facultății de Teologie din Oradea, dirijată de Părintele conf. univ. dr. habil. Mihai Brie, și de Corul „Diacon Nicolae Firu” al Liceului Ortodox, dirijat de Părintele prof. Ștefan-Alexandru Lakatos.

Pr. conf. univ. dr. Vasile-Doru Fer