Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Parastasul de nouă luni de la trecerea în veșnicie a doamnei Maria Drincec

Parastasul de nouă luni de la trecerea în veșnicie a doamnei Maria Drincec

În ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei, și a Sfintelor Mucenițe Ripsimia și Gaiani, sâmbătă, 30 septembrie 2023, la cea mai veche vatră de sihăstrie monahală din Eparhia Oradiei, Mănăstirea Izbuc, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți, ierodiaconi și diaconi, din care au făcut parte consilieri eparhiali și cei patru protopopi ai Eparhiei, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în catholiconul așezământului călugăresc, cu prilejul împlinirii a nouă luni de la mutarea la Domnul a distinsei doamne Maria Drincec, mama Preasfinției Sale.

Înainte de începerea dumnezeieștii slujbe, Chiriarhul locului l-a hirotesit întru iconom-stavrofor pe Părintele Răzvan-Cosmin Rădac, parohul enoriei Gurani și cel dintâi preot hirotonit de Preasfinția Sa din ascultarea de Chiriarh al locului, căruia, totodată, i-a conferit Ordinul eparhial „Episcop Roman Ciorogariu” pentru clerici.

În cadrul Sfintei Liturghii, Episcopul Oradiei l-a hirotonit în treapta slujirii sacramentale a preoției pe Părintele prof. Ștefan-Alexandru Lakatos, protodiaconul chiriarhal și titularul catedrei de Muzică bisericească de la Liceul Ortodox din Oradea, pe seama bisericii închinate Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași și Sfântului Apostol, Protomartir și Arhidiacon Ștefan din Oradea, urmând ca părintele profesor să îndeplinească ascultarea de preot paroh la Parohia Oradea Sfânta Vineri. Părintele prof. Ștefan-Alexandru Lakatos a fost cel mai longeviv arhidiacon ceremonial, slujind vreme de șaisprezece ani sub purtarea de grijă a Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei. De asemenea, Episcopul meleagurilor bihorene a oferit noului preot hirotesia de duhovnic și l-a distins cu rangul de iconom-stavrofor.

La finele sfintei slujbe, Preasfințitul Părinte Sofronie a oferit domnului Traian Rădac o diplomă de apreciere în semn de prețuire și recunoștință pentru pilduitoarea slujire mirenească a Bisericii lui Hristos.

În continuarea Dumnezeieștii Liturghii, Ierarhul alături de soborul slujitor au oficiat slujba parastasului pentru odihna și mântuirea sufletului doamnei Maria Drincec, de la a cărei trecere în veșnicie se împlinesc nouă luni de zile, în cea din urmă zi a anului trecut, 31 decembrie 2022. La slujba de pomenire au luat parte rudenii după trup și cunoștințe apropiate ale Ierarhului locului.

Întrucât distinsa mamă a Episcopului Oradiei este ctitor de seamă al Mănăstirii Izbuc, fiind mereu aproape de lucrarea administrativă și misionară a mănăstirii prin sprijinul financiar deosebit oferit și continuând să fie pe mai departe prin purtarea de grijă a fiului ei, în spațiul sacru al cimitirului monahal, pe colina dinspre apus a mănăstirii, aproape de biserica cimitirului închinată Înălțării Domnului, printre zecile de cruci de marmură albă ale stareților, monahilor, monahiilor, fraților și surorilor care au viețuit aici, a fost ridicată o nouă cruce întru luminoasa aducere aminte și vrednică pomenire a credincioasei Maria Drincec, pe care Părintele Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și așezămintelor monahale din Episcopia Oradiei și starețul Mănăstirii Izbuc, a sfințit-o în prezența soborului slujitor și a credincioșilor prezenți.