Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Părinți și profesori bihoreni în dezbatere publică pe tema planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial

Părinți și profesori bihoreni în dezbatere publică pe tema planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial

 

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în ziua de joi, 25 februarie 2016, începând cu ora 17, în sala de festivități a Colegiului Național Mihai Eminescu din Oradea, a avut loc o dezbatere publică organizată  de Asociația Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, Societatea de Științe Istorice, filiala Bihor și Societatea Română de Geografie, filiala Bihor pe tema planurilor-cadru pentru învățământul gimnazial.

Întâlnirea, la care au participat părinţi, profesori de istorie, geografie, religie și limba română, a fost deschisă de domnul Sorin Curilă, președintele Asociației Părinți pentru Ora de Religie, filiala Bihor, care a prezentat contextul constituirii şi obiectivele asociaţiei pe care o conduce la nivelul judeţului Bihor, precum şi interesul acesteia pentru reformarea învăţământului, pentru discutarea proiectelor de plan cadru propuse de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi cel oferit de grupul de lucru constituit pe lângă Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. A fost apreciată oportunitatea dezbaterii publice pe acest subiect, astfel încât să fie identificate cele mai bune soluţii pentru plasarea învăţământului într-o nouă paradigmă, adaptată nevoilor societăţii contemporane.

Doamna inspector Elisaveta Roşu, președinte a Societății de Științe Istorice, filiala Bihor, a făcut o prezentare sintetică a proiectelor de plan cadru aflate în acest moment în atenţia publicului, subliniind că discipline precum Limba Română, Istoria, Geografia sau Limba Latină sunt ameninţate de diminuarea numărului de ore, până la dispariţia lor, fapt ce a determinat îngrijorare printre profesori şi părinţi. Au fost punctate etapele parcurse până acum în demersul profesorilor de Istorie în vederea repoziţionării acestei discipline, atât în planul cadru, cât şi în strucura examenelor naţionale, acţiuni care au început în 2014 la Oradea. De asemenea, au fost invocate luările de poziţii pe care reprezentanţii instituţiilor universitare şi academice din România le-au făcut pentru argumentarea necesităţii păstrării studiului acestor discipline în clasele de gimnaziu şi liceu, dimensiunea lor formativă fiind de neînlocuit. S-a arătat în continuare că actualele planuri cadru oferă Istoriei şi Geografiei 1-2 ore/săptămână, la nivelul claselor a V-a  - a – a VII-a şi 2 ore pentru clasa a VIII-a. În ciuda acestui fapt, realitatea şcolară se focusează pe minimum, stând sub semnul presiunii economicului, a finanţării.

Doamna inspector a calificat drept inacceptabilă cuantificarea în sume şi norme a calităţii oamenilor, disciplinele Istorie, Geografie şi Limba Latină construind valori, atitudini, comportamente şi caractere. Unele variante ale planurilor cadru propun dispariţia Istoriei ca disciplină de sine stătătoare, oferind, în schimb, copiilor o disciplină-agregat care îşi propune studiul societăţii, educaţia pentru cuplu, drepturile şi libertăţile omului, stipulate în diferite documente europene, drepturile copilului. Istoria este disciplina care studiază umanitatea în toate dimensiunile sale şi nicio altă disciplină nu poate înlocui ceea ce face ea pentru clădirea sentimentului de apartenenţă la o naţiune, de ataşament faţă de valorile naţionale.

Părinţii şi profesorii care au intervenit au adresat întrebări lămuritoare referitoare la diversele discipline care se mai regăsesc în planurile cadru propuse, iar răspunsurile oferite de organizatori s-au formulat de o manieră comparativă cu ceea ce azi se regăseşte în oferta de studiu pentru gimnaziu. Intervenţiile acestora au convers către concluzia că este inacceptabilă excluderea sau diminuarea ponderii Istoriei, Geografiei şi Limbii Latine din planurile cadru pentru învăţământul gimnazial, deoarece toţi copiii trebuie să aibă şansa de a veni în contact cu o diversitate de discipline, pentru a-şi putea dezvolta aptitudinile şi descoperi talentele, astfel încât să fie pregătiţi deplin pentru alegerile de viaţă şi de carieră pe care le vor face.

Opiniile părinților și ale profesorilor, susținute în cadrul dezbaterii, vor fi înaintate Ministerului Educației Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, sub forma unui memoriu, pentru a putea fi aduse la cunoștința Institutului de Științe ale Educației, respectiv grupului de experți ce lucrează la proiectul planului cadru pentru învăţământul gimnazial.