Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Parohia Hotărel, 90 de ani de la sfințirea bisericii

Parohia Hotărel, 90 de ani de la sfințirea bisericii

În Duminica a douăzeci și doua după Rusalii, 5 noiembrie 2017, dreptmăritorii creștini din Parohia Hotărel, Protopopiatul Beiuș, au avut bucuria primirii Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la sfințirea bisericii parohiale cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Totodată, în acest an s-au împlinit 490 de ani de la prima atestare documentară a satului.

Ierarhul a fost întâmpinat de copii şi tineri îmbrăcaţi în frumoase straie populare bihorene, de soborul slujitor şi dreptmăritorii creştini din Hotărel, localitate situată în vecinătatea orașului Ștei. După citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Chiriarhul Oradiei a vorbit, în predica rostită, despre ceea ce fiecare creștin în parte are de învățat duhovnicește din pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazăr:

„Pericopa evanghelică de astăzi ne vorbește foarte răspicat despre importanța alegerilor pe care le facem în viața aceasta și rezultatul în veșnicie al alegerilor noastre, anume sălășluirea în sânul lui Avraam sau în chinurile iadului. Alegerile pe care le facem în viața aceasta sunt determinante pentru viața noastră veșnică. Ceea ce alegem aici în lume, felul în care trăim, cum ne manifestăm ca oameni este hotărâtor pentru viața cea veșnică.”

„Ceea ce ducem dincolo cu noi nu este nici bogăția, nici averea, nici amintirea desfătărilor de care am avut parte aici pe pământ, ci ducem cu noi în veșnicie ceea ce am manifestat în lume legat de viața noastră lăuntrică. Numai cel care privește cu superficialitate viața poate să creadă că totul s-ar rezuma la lumea aceasta trecătoare. Orice om atent, însă, la mișcările sufletului său, la deschiderea sa spre veșnicie și la legătura pe care sufletul o are cu lumea nevăzută, cu lumea de dincolo, observă că viața este mai mult decât trup, este mult mai profundă și, astfel, are grijă de felul în care trăiește pe pământ, dar are grijă și de neputințele, de bolile și suferințele aproapelui.”

„În chipul săracului Lazăr, cel plin de bube, aflat la poarta bogatului, Îl vedem ascuns pe Mântuitorul Iisus Hristos, bătând la poarta sufletului celui bogat care era îndestulat cu de toate, petrecea în sărbătoare și nu îi păsa de nimeni. Sfârșindu-i-se viața pământească, săracul Lazăr s-a aflat în sânul lui Avraam, în bucurie și mângâiere, în darurile dumnezeiești revărsate cu prisosință asupra celor cuminți și buni, care primesc, cu smerenie, toate încercările din viață. Bogatul, însă, în viața de dincolo suferea în văpaia iadului, în arșiță, de sete și foame după Dumnezeu pe Care nu Îl mai putea primi pentru că în viața de pe pământ nu L-a căutat.”

Protopopul Beiușului, Seghiștei şi Șteiului, Părintele Marian Popa, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului, arătând existenţa şi dăinuirea peste veacuri a românilor ortodocşi din Hotărel, precum și împlinirile duhovnicești și administrative realizate de-a lungul vremii de către preoții care au slujit aici.

Parohul Ciprian Hulber a mulţumit, în cuvântul său, Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa la Sfânta Liturghie, în mijlocul comunităţii dreptmăritoare din Hotărel la aceste momente aniversare. De asemenea, a adus mulțumiri bunilor și statornicilor credincioşi pentru dragostea cu care l-au înconjurat de la începutul misiunii sale de păstor duhovnicesc în această parohie, din anul 2005.

În încheiere, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care și-a exprimat bucuria prezenței în mijlocul comunității ortodoxe din Hotărel, felicitând pe părintele paroh pentru lucrarea pastorală ce o săvârşeşte, în mărturisirea credinţei strămoşeşti în această parohie, dar și pe dreptmăritorii creștini din Hotărel pentru statornicia în dreapta credință și dragostea față de tradițiile strămoșești. Totodată, Ierarhul a îndemnat pe părinți, pe bunici și pe cei care au în grijă copii și tineri să nu își neglijeze datoria și responsabilitatea pe care o au de a-i crește pe copii și tineri în evlavie și respect față de Sfânta Biserică, față de valorile tradiționale ale poporului nostru, pentru a înțelege, încă din fragedă pruncie, importanța alegerilor din viața pământească, care au un ecou puternic în viața veșnică.