Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Pavecernița Mare și partea a treia din Canonul cel Mare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Pavecernița Mare și partea a treia din Canonul cel Mare la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

La Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, în cea de-a treia zi din Sfântul și Marele Post al Paștilor, 4 martie 2020, slujba Pavecerniței Mari a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în biserica Adormirea Maicii Domnului. În cadrul slujbei a fost citită de Ierarh cea de-a treia parte a Canonului cel Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul.

La încheierea Pavecerniței Mari, la care au participat obștea de maici a așezământului monahal și numeroși dreptmăritori creștini orădeni, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învățătură ce a avut ca temă principală sacrificiul. Ierarhul a vorbit despre jertfa cea mare, mântuitoare, a Domnului Iisus Hristos și micile noastre jertfe, subliniind că nimic trainic nu se poate face fără jertfă:

„Astăzi, cea de-a treia zi a Sfântului și Marelui Post, a fost prima zi din post în care, cu ajutorul Preamilostivului Dumnezeu, s-a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor mai Înainte Sfințite, deoarece primele două zile din Post, luni și marți, sunt zile aliturgice. Este o Liturghie specială, alcătuită de Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, pentru că nu conține toate elementele Sfintei Liturghii, și mai ales nu conține elementul principal, sfințirea darurilor, prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Domnului, pentru că darurile de pâine și vin au fost prefăcute în Trupul și Sângele Domnului la Liturghia din Duminica dinainte, a lăsatului sec de brânză. În toată perioada Sfântului și Marelui Post, începând de astăzi, se va săvârși Liturghia Darurilor mai Înainte Sfințite, în zilele de peste săptămână, de luni până vineri, mai ales miercurea și vinerea, darurile de pâine și vin fiind sfințite în Duminica de dinainte de zilele săptămânii în care se săvârșește această Liturghie specială.”

„Și această Dumnezeiască Liturghie are în centrul ei, chiar dacă nu se face în cadrul ei prefacerea pâinii și a vinului în Trupul și Sângele Domnului, pe Domnul Iisus Hristos Euharistic, jertfa cea nesângeroasă pe care o săvârșește Biserica la porunca Domnului, până la a doua Sa venire. Jertfa nesângeroasă a Sfintei Euharistii ni-L aduce pe Domnul Iisus Hristos prezent în Biserică și în viața noastră. Este o jertfă nesângeroasă pentru că jertfa sângeroasă s-a săvârșit o singură dată, pentru mântuirea lumii, pe Golgota, căci a trebuit să moară Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu Care S-a făcut Om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, ca noi să putem învia.”

„Sfânta Liturghie, care este viața Bisericii și viața lumii, este aducerea aminte pentru noi toți a jertfei mântuitoare, care stă la temelia vieții celei veșnice. Sacrificiul Mântuitorului Iisus Hristos este șansa unică pe care o avem cu toții, ca prin moartea și Învierea Sa să dobândim și noi propria înviere și Împărăția cerurilor.”

„Fiecare dintre noi în parte, monah sau viețuitor în lume, este chemat să jertfească dorințele sale și voia sa pentru a face voia lui Dumnezeu. Viața creștinului, înseamnă, prin urmare, un șir de renunțări, căci, pentru a fi în comuniune cu Dumnezeu și a călca pe urmele poruncilor lăsate de Dumnezeu pentru noi este nevoie de jertfă. Sacrificăm câte puțin, dar încetul cu încetul ajungem, cu ajutorul lui Dumnezeu, la măsura renunțării totale, și acesta este chipul creștinului ideal, la lume, la bunurile și plăcerile ei, pentru a rămâne în veșnicie împreună cu Dumnezeu. Sacrificiul este, deci, o condiție esențială a vieții creștine. Astfel, și postul este o mică jertfă pe care o facem, nu pentru Dumnezeu, care nu are nevoie de jertfa noastră, ci pentru propriile noastre suflete.”

Joi, 5 martie, în cadrul slujbei Pavecerniței Mari se va citi a patra parte din Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul.

 

 Pr. Cristian Rus