Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Pescuirea minunată. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut!

Pescuirea minunată. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut!

În cea de a optsprezecea Duminică după Rusalii, 24 septembrie 2023, când Biserica Ortodoxă face pomenirea a doi mari și îndrăgiți Sfinți, Sfânta și Întâia Muceniță și întocmai cu Apostolii Tecla și Sfântul Cuvios Siluan Athonitul, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în biserica Pogorârii Sfântului Duh a Parohiei Salonta II, Protopopiatul Tinca. Cu această slujire arhierească se marchează primirea celui de al doilea hram de către sfântul lăcaș, Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, solicitat de comunitatea dreptmăritoare salontană datorită ajutorului minunat primit prin mijlocirile și ocrotirile grabnice ale Maicii Domnului.

După citirea pericopei lucane, prin care întregii Biserici i-a fost adus înaintea ochilor sufletului tabloul evanghelic al Pescuirii minunate (Luca 5, 1-11), Episcopul Oradiei a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc, meditând asupra tensiunii ce se ivește între dragostea lui Dumnezeu Care nu vrea să piardă pe nimeni și răutatea lumii care refuză iubirea răscumpărătoare și eliberatoare a lui Dumnezeu.

În prima parte a predicii, Ierarhul Oradiei le-a vorbit despre dragostea lui Dumnezeu Care dorește să ne poarte de grijă și să câștige sufletul fiecărui om în parte, însă strădaniile Sale sunt fără rezultate atunci când se lovesc de voința umană opacă harului și împietrirea de bunăvoie în rău. Mesajul pericopei de astăzi este foarte simplu. Aici stă cheia înțelesului Duminicii de astăzi și totodată cheia de înțelegere a misiunii Bisericii în lume. Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut! Aceasta nu înseamnă că toți oamenii vor ajunge împreună cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, Care este bun, așteaptă și de la noi aceeași bunătate. Oamenii răi nu se pot bucura de Bunătatea lui Dumnezeu, pentru că o refuză pentru ei înșiși, refuză să o împărtășească celorlalți, ajung prin răutate la ură și pentru ură nu este loc în Împărăția lui Dumnezeu. Cine urăște pe aproapele său și caută să-i facă rău nu are ce căuta împreună cu Dumnezeu. Și, totuși, Dumnezeu nu are pe nimeni de pierdut. Pentru că El așteaptă și pe cel rău să se întoarcă, să-și părăsească răutatea și ura și încă îi dă o șansă și îl cheamă la El. Îl cheamă de acolo, îl pescuiește din marea păcatului, chemându-l și invitându-l să se asemene Bunătății lui Dumnezeu. E o invitație pe care Dumnezeu ne-o adresează tuturor.

 În continuare, vorbind despre răul din lume care prinde rădăcini considerabile în zilele noastre, Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să cunoască și să se ancoreze în viața de har a Bisericii, cea care oferă omului darurile invulnerabilității duhovnicești în fața provocărilor și ispitelor venite de la lume și de la diavol. Din păcate, lumea din care facem parte este tot mai înrăită, însă nu avem voie să ne lăsăm biruiți de rău și de minciuni. Dragii mei, prin Taina Sfântului Botez, noi, creștinii, primim o putere extraordinară, de care nu suntem conștienți. Această putere extraordinară este de a ne împotrivi răului și răutății din lume. Răului ne împotrivim nu stând la discuții cu cel rău și uneltele sale, ci poruncind duhurilor necurate. Ne învață Părinții și Sfinții Bisericii, cu demonii nu stai de vorbă! Demonilor le poruncești: Ieși afară, pleacă, afară cu tine! Iar între noi, pace, armonie, liniște, unitate, bunătate, seninătate, zâmbet, facere de bine, întrajutorare, milă, răbdare, îngăduință, iertare, îndelungă-răbdare, binecuvântare, bucurie și liniște. De asta are nevoie poporul lui Dumnezeu în primul rând, de asta are nevoie lumea întreagă. Ajunge cu războaiele! Ajunge cu setea de răzbunare! Ajunge cu răutatea lumii inspirată de duhurile necurate! Să vină pacea lui Dumnezeu! Și noi, creștinii, avem datoria ca neîncetat să-l chemăm pe Dumnezeu Cel Bun în ajutor, ca prin Bunătatea lui să se vindece rănile noastre, ale celor mulți și păcătoși, să vindece rănile umanității, să vindece și să aducă balsam de mângâiere pe toate inimile rănite, îndoliate, care și-au pierdut pe cei dragi, peste toți cei bolnavi și suferinzi care se tem de propria lor viață. Să nu se teamă! Nu doar că Dumnezeu n-are pe nimeni de pierdut, ci prin Moartea și Învierea lui Hristos, moartea nu mai are nicio putere! Dragii mei, moartea nu este sfârșitul, nu vă temeți de ea!

Deși războiul duhovnicesc este unul nevăzut și înfricoșător, Preasfinția Sa i-a încredințat pe cei prezenți că atitudinea spirituală corespunzătoare de luptă nu este încrâncenarea, ci seninătatea și inima bună, bucuria și fericirea autentice nefiind rodul unor realizări mundane, ci o stare lăuntrică ce indică prezența lui Dumnezeu acolo. Nu vă lăsați descurajați, nu vă lăsați influențați de răul din lume, pentru că în vremurile noastre antihrist umblă liber, cu puterea pe care i-o îngăduie Dumnezeu până când îl va nimici. Până atunci, el caută să-L maimuțărească pe Hristos. Numai că, noi creștinii, nu-l primim. Noi, creștinii, nu avem nevoie de noi mesia și de hristoși mincinoși, căci ei toți conlucrează cu duhul lui antihrist. Noi Îl avem pe Hristos, mort pe Cruce și înviat a treia zi, înălțat la ceruri și Care, de acolo, de Sus, ne veghează. Pe El Îl avem și n-avem nevoie de antihriști. Așa că, dragii mei, nu vă temeți! Ci priviți la Hristos Cel Întâi-Născut din morți și învățați și înțelegeți că prin El vine mântuirea. Și nu obosiți să fiți în lume solii păcii și dragostei lui Dumnezeu, căci El este cu noi, cu fiecare în parte. Toți cei care doresc se pot bucura de darurile lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne întreabă pe fiecare: cum vreți să vă dăruiesc Eu fericirea cea veșnică, dacă voi nu vreți să fiți fericiți încă de aici, de pe pământ? Ești fericit atunci când ești mulțumit cu ceea ce îți dă Dumnezeu. Așadar, dragii mei, fiți fericiți! Încercați să biruiți încercările vieții cu seninătate, cu bucurie, putere și ajutor de la Dumnezeu, Cel Care nu are pe nimeni de pierdut.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele Călin-Ovidiu Popa, Protopopul Tincăi, a rostit o cuvântare festivă, iar Părintele paroh Mircea Vinter și-a manifestat recunoștința față de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei pentru binecuvântarea de a-l avea în mijlocul comunității euharistice de la Parohia Salonta II, prilej cu care s-a consfințit liturgic și atribuirea celui de al doilea hram al bisericii de enorie, Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. În semn de prețuire, preotul paroh a oferit Ierarhul o icoană cu noul hram.

În încheiere, Chiriarhul locului le-a mulțumit celor prezenți pentru bucuria de a fi împreună în cea mai înaltă rugăciune pe care poporul lui Dumnezeu poate să o aducă înaintea Lui, felicitându-i și adresându-le  de pe acum urările de bine cu ocazia serbării pentru prima dată a celui de al doilea hram al lăcașului de cult, Duminica viitoare, când Pronia divină a rânduit să fie prăznuirea Acoperământului Maicii Domnului din anul acesta, la 1 octombrie.