Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Pomenirea Sfântului Patriarh Sofronie al Ierusalimului, aleasă zi de bucurie duhovnicească în Eparhia Oradiei

Pomenirea Sfântului Patriarh Sofronie al Ierusalimului, aleasă zi de bucurie duhovnicească în Eparhia Oradiei

În cea de a cincea zi a Sfântului și Marelui Post, vineri, 11 martie 2022, când se face pomenirea Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, și-a cinstit ocrotitorul spiritual, săvârșind Sfânta Liturghie a Sfântului Grigorie Dialogul dimpreună cu soborul catedral și înălțând smerită și aleasă rugăciune de mulțumire către Preamilostivul Dumnezeu pentru binecuvântările și bucuriile revărsate asupra propriei vieți și asupra întregii Eparhii în anii ce au trecut.

Pentru că în Biserica Domnului Hristos bucuria duhovnicească este veritabilă doar atunci când o împărtășești cu aproapele, după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii a Darurilor înainte sfințite, Chiriarhul locului, în semn de gratitudine și de prețuire față de îndelungata și pilduitoarea activitate administrativă și pastoral-misionară, a oferit Ordinul eparhial Episcop Roman Ciorogariu pentru clerici unui număr de cinci preoți pensionari din Protopopiatul Oradea: Părintelui Augustin Lucian, vicar eparhial onorific și protoiereu al Catedralei cu Lună din Oradea; Părintelui Dorel-Octavian Rus, protopop onorific al Oradiei și începătorul slujirii din nou în biserica Izvorul Tămăduirii din Oradea; Părintelui Gheorghe Nemeș, protoiereu de Agria și coordonatorul Agapei Sfântului Mare Mucenic Gheorghe de la parohia Oradea-Vii; Părintelui Anghel-Marius-Mircea Câmpianu, ctitorul bisericii monumentale Sfântul Ioan Românul Noul Hozevit din Oradea și Părintelui Roman Pintea, ctitorul bisericii Sfântul Sofronie al Ierusalimului și Sfântul Anarghir Pantelimon și al Așezământului „Vasiliada” din Oradea.

Cu această ocazie, Ierarhul cetății Oradiei a rostit un cuvânt festiv în care a adus aprecieri față de distinșii preoți, felicitându-i pentru deosebitele lucrări pastorale, misionare, administrative, ctitoricești, filantropice și duhovnicești pe care le-au întreprins în deceniile de slujire în ogorul Domnului, devenind pentru tinerii sacerdoți de azi vrednice modele de urmat. În egală măsură, Preasfinția Sa a adus cordiale mulțumiri doamnelor preotese care i-au însoțit cu fidelitate și jertfelnicie pe tot parcursul acestei sfinte și anevoioase căi a preoției.

La final, decanul de vârstă dintre preoții distinși, Preacucernicul Părinte Protoiereu Augustin Lucian, care în curând va împlini venerabila vârstă de optzeci și cinci de ani, a rostit un cuvânt ocazional, mulțumind și aducând călduroase urări de bine Întâistătătorului teritoriilor bihorene:

 Preasfinția Voastră, dacă ne-ați umplut sufletele noastre cu bucuria acestei distincții, Vă rugăm să primiți din partea noastră și distincțiile de suflet pentru Preasfinția Voastră! Și, totodată, doresc să Vă mai spun încă o distincție, pe care am văzut-o astăzi. Distincția pe care V-o oferă credincioșii, care este de cea mai mare importanță și folos. Când am intrat în catedrală și am văzut că este plină de credincioși, am făcut o cruce mare și am zis: Doamne, Îți mulțumesc! Ține-i în biserică, cu Biserica și cu patria! Este rezultatul pastorației Preasfinției Voastre și al credinței nestrămutate a acestui popor binecuvântat de Dumnezeu! Înălțăm rugăciuni către Părintele Ceresc să Vă dăruiască ani mulți și fericiți!

Arhid. Andi Constantin Bacter