Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Arătării lui Dumnezeu la Catedrala Oradiei Mari

Praznicul Arătării lui Dumnezeu la Catedrala Oradiei Mari

În ziua praznicului împărătesc al Botezului Domnului, Epifania sau Dumnezeiasca Arătare, 6 ianuarie 2023, Ierarhul cetății de pe malurile Crișului Repede, Preasfințitul Părinte Sofronie, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

La momentul culminant al Liturghiei Cuvântului a fost evocat fragmentul evanghelic consacrat sărbătorii Bobotezei (Matei 3, 13-17), unde preț de câteva clipe credincioșii au devenit contemporani cu evenimentul revelator al Botezului Domnului, când Treimea cea deoființă și nedespărțită S-a descoperit celui mai mare bărbat născut din femeie, Sfântului Ioan Botezătorul, iar prin el și nouă, tuturor celor care Îi urmăm cu credincioșie Celui aflat în repejunile Iordanului, sub mâinile tremurânde ale Înaintemergătorului, spre întărirea credinței în iubirea milostivă a Preasfintei și de Viață făcătoarei Treimi.

Atât la Ectenia pentru cei adormiți, cât și după Rugăciunea Amvonului, Chiriarhul Oradiei Mari dimpreună cu soborul catedral a adus rugăciune de mijlocire pentru odihna și mântuirea sufletului mamei Preasfinției Sale, Maria, care s-a mutat în veșnicie în ultima zi a anului trecut, la 31 decembrie 2022, la vârsta de 90 de ani.  

În continuarea dumnezeieștii slujbe, soborul slujitor a coborât în naosul Catedralei cu Soare, unde Ierarhul cetății orădene a oficiat îndătinata slujbă a sfințirii Agheasmei celei mari, unde prin intermediul splendidei și profundei rugăciuni a Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ocrotitorul spiritual al Preasfinției Sale, s-a invocat lucrarea cea curățitoare și sfințitoare a Preasfântului Duh asupra apei pregătite pentru a fi oferită bunilor credincioși ai Catedralei, spre sfințirea trupurilor și a sufletelor lor, în buna rânduială a Bisericii noastre Ortodoxe strămoșești.

 Pr. Andi-Constantin Bacter