Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Botezului Domnului în orașul Beiuș

Praznicul Botezului Domnului în orașul Beiuș

Praznicul Botezului Domnului din Anul Mântuirii 2016, 6 ianuarie, ziua când primim „harul izbăvirii şi binecuvântarea Iordanului”, a fost prăznuit cu multă bucurie duhovnicească în orașul Beiuș din Eparhia Oradiei. Sărbătoarea a fost binecuvântată de prezența și slujirea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în cea mai veche biserică din Beiuș, cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, în sobor de preoţi şi diaconi, în prezența a numeroși credincioşi beiușeni, de față fiind și autorități locale, județene și centrale.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a amintit principalele semnificaţii dogmatice ale praznicului Bobotezei, subliniind caracterul treimic al sărbătorii:

„Ziua Bobotezei, sărbătoarea sfântă a Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, este cinstită în Biserica Ortodoxă și ca ziua Sfintei Teofanii sau a Sfintei Arătări Dumnezeiești, ziua în care pomenim minunea ce s-a săvârșit după Botezul Domnului Hristos, când Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului, cel care s-a învrednicit a-L boteza pe Fiul lui Dumnezeu întrupat, a văzut cerurile deschizându-se și pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și șezând peste Domnul Iisus Hristos, și a auzit un glas din ceruri, glasul Părintelui ceresc, Care a mărturisit despre Fiul Său: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit».”

„Prin această minune săvârșită în ziua Botezului Domnului, noi toți cei care credem în Dumnezeu, descoperit nouă în Preasfânta Treime, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, înțelegem duhovnicește și prăznuim cu bucurie mare Dumnezeiasca Arătare, Teofania sau Bogoiavlenia, către oameni, către lume. Dumnezeu Cel Unul în Ființa Sa și întreit în Persoane ni Se descoperă prin Fiul Cel Veșnic trimis în lume de Tatăl, Care Se naște din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, făcându-Se Om asemenea nouă, pentru ca noi, oamenii, să Îl vedem pe Dumnezeu.”

„Mântuitorul Iisus Hristos Se lasă botezat de către Ioan, care era rudenie după trup cu Domnul Iisus Hristos, era verișorul Său, dar după ce are loc botezul în apele Iordanului Fiul lui Dumnezeu ne este arătat de către Dumnezeu-Tatăl, Care Îl trimite pe Duhul Sfânt în chip de porumbel ca să vină peste Domnul Iisus și să Îl arate că El este Hristosul, Unsul lui Dumnezeu. Înțelegm, deci, din Dumnezeiasca Arătare, că Dumnezeul nostru Cel Viu și Adevărat, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt, la Iordan S-a arătat și lumea s-a luminat. Întunericul așternut în lume prin greșeala celui dintâi om, Adam, care a adus moartea, avea să fie de acum risipit prin lumina venită în lume odată cu întruparea Cuvântului Veșnic al Tatălui, lumina venită prin Domnul Iisus Hristos, Care este Lumina lumii. Lumina adusă în lume de Fiul lui Dumnezeu întrupat nu este o lumină exterioară, așa cum în Paradis se reflecta lumina lui Dumnezeu peste Adam și peste întreaga creație în frumusețe. Lumina, de data aceasta, a pătruns în firea omului, pentru că Fiul lui Dumnezeu, Lumina Cea Veșnică a Tatălui, S-a făcut Om, luminând firea omenească din interior, dinlăuntrul ei, ca să lumineze întunericul nostru și să ne scoată pe toți din întuneric și din moarte.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a condus procesiunea de la biserica din Beiuș-Deal până în centrul orașului, la râul Nimăiești, afluent al râului Crișul Negru, unde, la inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, au venit în procesiune, din toate colțurile orașului Beiuș, preoții și credincioși de la cele cinci parohii din Beiuș, cu icoane, cruci și prapuri, precum și preoții de caritate de la unitățile spitalicești din localitate, cântând Troparul Botezului Domnului, astfel încât întreg orașul a răsunat de glasurile copiilor, tinerilor și adulților care au vestit minunea cea mare a Dumnezeieștii Arătări.

Chiriarhul Oradiei a oficiat, pe platoul amenajat pe malul drept al râului Nimăiești, Sfinţirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă, în prezența a peste 1.000 de credincioși și numeroase oficialități.

În cuvântul rostit la final, Preasfințitul Părinte Sofronie și-a exprimat bucuria de a se afla în cetatea Beiușului pentru sărbătorirea marelui praznic al Botezului Domnului, arătând că Sfinţirea cea Mare a Apei pe malul râului Nimăiești, de către toți preoții din Beiuș, va deveni de acum înainte o tradiție în fiecare an de Bobotează în cetatea de scaun a Țării Beiușului. Preasfinția Sa a chemat binecuvântarea Preasfintei Treimi peste meleagurile beiușene, peste Eparhia Oradiei, peste țara noastră și peste întreaga lume, îndemnând la rugăciune către Atotputernicul Dumnezeu pentru pace, liniște și vremuri bune. De asemenea, fiind încă la începutul noului an civil 2016, Ierarhul a adresat alese urări de ani mulţi şi binecuvântaţi, în sănătate și bucurie duhovnicească, tuturor dreptmăritorilor creştini din Beiuș.

Părintele Marian Vasile Popa, Protopopul Beiușului, Seghiștei și Șteiului a adresat un cuvânt de mulțumire Ierarhului, arătând că este o zi de mare însemnătate, o zi istorică pentru urbea Beiușului, fiind pentru prima dată când un ierarh al Sfintei și de Dumnezeu păzitei Episcopii a Oradiei a sfințit Agheasma Mare pe malul râului Nimăiești și când s-a organizat o manifestare bisericească de o asemenea amploare în orașul Beiuș la praznicul Botezului Domnului.

La final, toţi credincioşii prezenţi au gustat, după rânduială, şi au luat la casele lor Agheasmă Mare.