Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Botezului Domnului la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Praznicul Botezului Domnului la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea

Praznicul Botezului Domnului sau Dumnezeiasca Arătare din Anul Mântuirii 2017, 6 ianuarie, a fost prăznuit cu multă bucurie duhovnicească în Eparhia Oradiei. La Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, sărbătoarea a fost binecuvântată de prezența și slujirea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în biserica mare a așezământului monahal, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența unui mare număr de credincioşi orădeni.

          În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a amintit principalele semnificaţii teologice ale praznicului Bobotezei, subliniind caracterul treimic al sărbătorii și faptul că Botezul Domnului în apele Iordanului prefigurează moartea și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos:

 „Această sărbătoare mare a creștinătății se mai numește și Arătarea Dumnezeiască, Teofania sau Bogoiavlenia, pentru că la Botezul în Iordan de la Ioan al Domnului noatru Iisus Hristos S-a descoperit, S-a arătat Preasfânta Treime. Atunci când Domnul Hristos a ieșit din apele Iordanului, Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul și Botezătorul, a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel coborându-Se asupra Domnului Iisus Hristos și a auzit un glas din ceruri care a zis: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit». Astfel, Tatăl, prin glasul cel din ceruri, Fiul Care S-a făcut om, ieșind din apele Iordanului, după botezul de la Ioan, și Duhul Sfânt în chip de porumbel, Treimea cea sfântă, deoființă și nedespărțită ni Se descoperă nouă.”

„Sărbătoarea Arătării lui Dumnezeu este sărbătoarea apropierii lui Dumnezeu față de noi, oamenii. Tatăl Se descoperă prin Fiul în Duhul Sfânt. Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu înomenit, vine ca să Se boteze, arătând taina mântuirii oamenilor. În apele Iordanului, glasul Părintelui din ceruri Îl mărturisește pe Fiul, dar prin Fiul Îl vedem pe Tatăl. Cum? În Duhul Sfânt, pentru că doar în Duhul Sfânt, Care S-a pogorât în chip de porumbel, putem să Îl vedem și să Îl mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut om pentru mântuirea oamenilor, pentru izbăvirea noastră din robia păcatului și din moarte.”

„Moartea pe Cruce a Domnului Hristos și Învierea Sa cea de a treia zi sunt prefigurate în apa Iordanului. Domnul Iisus Hristos, atunci când S-a botezat, când S-a scufundat în apele Iordanului, acestea s-au prefăcut, în mod simbolic, în mormânt lichid, care a devenit real după moartea pe Cruce a Domnului, când Trupul Său a fost coborât în mormântul din care a Înviat, la fel cum din apele Iordanului a ieșit. Așadar, prin coborârea în apele Iordanului se prefigurează moartea pe Cruce și coborârea în mormânt a Domnului Iisus Hristos, iar prin ieșirea din Iordan se preînchipuiește Învierea Domnului.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a oficiat Sfinţirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă. Pentru acest praznic, obștea sfintei mănăstiri a pregătit mai multe vase cu o capacitate totală de cinci mii de litri.

La final, Chiriarhul Oradiei i-a stropit cu apa proaspăt sfințită pe credincioși și toţi cei prezenţi au gustat, după rânduială, şi au luat la casele lor Agheasmă Mare.