Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Botezului Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Praznicul Botezului Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

La praznicul Bobotezei, Dumnezeiasca Arătare sau Epifania, 6 ianuarie 2013, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi Slujba Agheasmei celei Mari la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, fiind prima sărbătorire a acestui praznic împărătesc în catedrala propriu-zisă.

Sute de credincioşi orădeni au luat parte la sfintele slujbe din această zi în spaţiul deosebit de generos al noii Catedrale Episcopale din Oradea, unde, de curând, au fost montate, la intrarea principală, uşile de interior, din lemn de frasin, stratificat, pentru a proteja de zgomot şi praf. De asemenea, au fost montate şi uşile de la pangarul catedralei.

După Rugăciunea Amvonului, din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a oficiat Sfinţirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă.

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie a reliefat principalele semnificaţii dogmatice şi simbolice ale praznicului Bobotezei. Ierarhul a subliniat caracterul treimic al sărbătorii, prin „evocarea insistentă a Preasfintei Treimi” în frumoasa rugăciune alcătuită de Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, din cadrul slujbei Sfinţirii Mari a Apei:

„Faptul istoric al venirii Mântuitorului Iisus Hristos la râul Iordan, pentru a primi botezul de la Ioan, prilejuieşte lumii descoperirea Preasfintei Treimi. Botezul Domnului în apa Iordanului este un semn al reaşezării lumii, al recreerii acesteia, prin venirea Creatorului, a Fiului lui Dumnezeu, în creaţie.”

„Dacă în persoana divino-umană a Mântuitorului Iisus Hristos firea divină şi firea umană, voinţa divină şi voinţa umană, s-au unit în mod neîmpărţit şi nedespărţit, neamestecat şi neschimbat, Cel Care vine să Se boteze la Iordan este Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Care a creat lumea, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, Fiul lui Dumnezeu. De aceea se şi întâmplă minunea arătării Sfintei Treimi: glasul Tatălui Care a mărturisit că El este Fiul Cel iubit, iar Duhul Sfânt, în chip de porumbel, S-a coborât peste Cel Care S-a botezat.”

„Botezul Domnului este o prefigurare a botezului nostru, care înseamnă moartea omului celui vechi şi învierea în omul cel nou, în Noul Adam, îmbrăcarea în Hristos, naşterea din apă şi din Duh, prin lucrarea Preasfintei Treimi.”

„În Biserica primară, de Bobotează, sărbătorită împreună cu Naşterea Domnului, se botezau mulţimi mari de oameni. De aceea, în amintirea acelor vremuri, la praznicul Botezului Domnului, noi cântăm în cadrul Sfintei Liturghii, în loc de Trisaghion, cântarea „Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi şi îmbrăcat.”

La final, toţi credincioşii prezenţi au gustat şi au luat la casele lor Agheasmă Mare, fiind pregătite la noua Catedrală Episcoplă din Oradea, pentru acest praznic, patru vase mari, cu o capacitate totală de patru mii de litri.