Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Botezului Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Praznicul Botezului Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

          La praznicul Bobotezei, Dumnezeiasca Arătare, 6 ianuarie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească şi Slujba Agheasmei celei Mari la Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi.

          Mii de credincioşi orădeni au luat parte la sfintele slujbe din această zi în spaţiul deosebit de generos al noii Catedrale Episcopale din Oradea.

          În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice rânduite, Preasfinţitul Părinte Sofronie a reliefat principalele semnificaţii dogmatice şi simbolice ale praznicului Bobotezei. Ierarhul a subliniat caracterul treimic al sărbătorii și legătura dintre Botezul Domnului, moartea și Învierea Sa, și Taina Sfântului Botez din Sfânta Biserică:

„Pericopa evanghelică ce s-a citit, de la Sfântul Evanghelist Matei, arată, în chip lămurit, de ce sărbătoarea de astăzi este numită și Arătarea lui Dumnezeu, Teofania sau Epifania, deoarece vedem în cuvintele acesteia descoperirea Sfintei Treimi, așa cum cântăm în troparul praznicului. Dumnezeu vine și Se arată la apa Iordanului prin Fiul Cel Veșnic al Tatălui, pentru ca, privind la Fiul lui Dumnezeu întrupat, să Îl vedem, duhovnicește, pe Tatăl, prin lucrarea Duhului Sfânt.”

„Atunci când Domnul Hristos a ieșit din apele Iordanului, Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul și Botezătorul, a văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel coborându-Se asupra Domnului Iisus Hristos și a auzit un glas din ceruri care a zis: «Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit». Astfel, Tatăl, prin glasul din ceruri, Fiul Care S-a făcut om, ieșind din apele Iordanului, după botezul de la Ioan, și Duhul Sfânt în chip de porumbel, Treimea cea sfântă, deoființă și nedespărțită ni Se descoperă.”

„Botezul creștin este începutul lucrării de schimbare a minții noastre, de restaurare a firii noastre omenești deșirată prin păcat, prin căderea întâiului Adam, pentru ca, prin Noul Adam, Fiul lui Dumnezeu înomenit, prin Jertfa și Învierea Sa, noi să ne înnoim, să avem posibilitatea de a intra în Împărăția cerurilor. Când suntem botezați prin întreita scufundare, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în mod tainic primim și noi moartea, dar și Învierea cea de a treia zi a Domnului nostru Iisus Hristos.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a oficiat Sfinţirea cea Mare a Apei, Agheasma Mare, ce a devenit sfântă şi sfinţitoare, aducătoare de multă binecuvântare, de sănătatea sufletească şi trupească, pentru toţi cei care o iau cu credinţă.

La final, Chiriarhul Oradiei i-a stropit cu apa proaspăt sfințită pe credincioși și toţi cei prezenţi au gustat, după rânduială, şi au luat la casele lor Agheasmă Mare. Pentru acest praznic au fost pregătite la noua Catedrală Episcoplă din Oradea 12 vase mari, cu o capacitate totală de șase mii de litri.