Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul împărătesc al Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Parohia Oradea-Tei

Praznicul împărătesc al Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu la Parohia Oradea-Tei

Cu ocaziapraznicului împărătesc al Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din acest an, miercuri, 8 septembrie 2021, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a slujit Dumnezeiasca Liturghie în biserica Parohiei Oradea-Tei, care astăzi își serbează hramul, prilej sărbătoresc la care se adaugă aniversarea celor douăzeci de ani de la sfințirea și așezarea pietrei de temelie, 8 septembrie 2001, de către vrednicul de pomenire Episcop Ioan Mihălțan al Oradiei.

Îndată după citirea pericopei evanghelice din cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a rostit un frumos cuvânt de învățătură în care a ilustrat-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ca Maică a Bisericii și Dascăl al rugăciunii, chezășia împlinirii Veștii celei Bune și modelul prin excelență al asemănării omului cu Dumnezeu.

Dintru început, Ierarhul Oradiei a subliniat cât de importantă este sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Biserica Ortodoxă, evenimentul nașterii Maicii Domnului având o valoare fundamentală în istoria mântuirii neamului omenesc, ea fiind Ușa și Scara pe care Dumnezeu S-a pogorât la noi, marcând începutul cel bun al mântuirii noastre. Rolul Maicii Domnului pentru mântuirea întregii umanități este central și esențial. Fecioara Maria a fost pregătită prin generații întregi de rugăciune, prin strămoșii și părinți ei, adevărați oameni ai rugăciunii curate. Ea este cea prin care Se dăruiește lumii Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu înomenit. Datorită eiSe naște fără ispită bărbătească, luându-Și fire omenească, Fiul cel veșnic și Cuvântul Tatălui. Domnul Iisus Hristos a venit în lume prin Fecioara Maria, pentru ca prin El lumea să se mântuiască.

Având o asemenea sarcină dumnezeiască, aceea de a-L naște pe Noul Adam, Mântuitorul lumii, de a-I purta omenește de grijă din fașă și până la moartea pe Cruce, fiindu-I aproape în cele mai importante momente ale vieții Sale pământești, Biserica o preamărește pe Maica Domnului într-o manieră cu totul specială, ca fiind „cea mai înaltă decât cerurile” și chiar mai măritădecât cei mai strălucitori și apropiați Îngeri ai lui Dumnezeu, Heruvimii și Serafimii. Dacă pentru Sfinți, care sunt prietenii lui Dumnezeu, Biserica aduce cinstire, pentru Maica Domnului Biserica aduce preacinstire. Pe Dumnezeu Îl adorăm, pe Sfinți îi venerăm, iar pe Maica Domnului o supravenerăm, îi aducem supravenerare. Fecioara Maria se bucură de un loc aparte în viața Bisericii și, implicit, în dimensiunea ei liturgică, reflectată în rugăciunile Bisericii, precum și în rugăciunile personale ale credincioșilor și în calendarul Bisericii.

Chiriarhul locului i-a învățat pe credincioși că Maica Domnului nu este doar o mijlocitoare preamilostivă înaintea Domnului Hristos, ci chipul ei preabinecuvântat trebuie să fie luat de credincioși ca reper existențial, ca model suprem al umanității îndumnezeite.Biserica ne-o recomandă pe Maica Domnului nu doar ca început al speranței, ci mai ales ca Maică și Dascăl al rugăciunii, învățându-ne să ne plecăm genunchii în discreție și cu smerenie, așa cum ea a făcut-o. Maica Domnului ne arată cum să ne rugăm și ne cere tuturor să-i fim alături pe calea rugăciunii, mai ales atunci când am crede că totul este pierdut. Niciodată nu este totul pierdut. Maica Domnului aduce speranță și putere prin rugăciune! Prima minune publică săvârșită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pe care o amintesc Evangheliile canonice, minunea prefacerii apei în vin de la nunta din Cana Galileii, s-a făcut pentru rugăciunile Maicii Domnului către Fiul Care spunea că încă n-a sosit ceasul Său. Prin această minune suntem învățați de Maica Domnului cum să stăruim în rugăciune, cum să insistăm atunci când Îi cerem lui Dumnezeu ajutorul.

În finalul cuvântului, Preasfințitul Părinte Sofronie a insistat asupra înțelegerii corecte a rolului însemnat pe care îl are Maica Domnului dimpreună cu Sfinții în viața fiecărui om în parte, conștientizându-i de relația vie și directă pe care trebuie să o avem cu Dumnezeul Treimic. De păcat ne poate curăți și vindeca numai Dumnezeu cu puterea Sa. Sigur că Domnul Iisus Hristos a suflat Duh Sfânt asupra Apostolilor Săi, dându-le puterea de a dezlega păcatele, însă vindecarea și iertarea vine de la Însuși Domnul nostru Iisus Hristos, Care stă nevăzut în Taina Spovedaniei și cu Care ne împărtășim în mod real prin Sfânta Euharistie. Dumnezeu este Cel Care ne dă iertare și vindecare pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale Sfinților. Da, de multe ori noi nu merităm iertarea și tămăduirea venite de la Dumnezeu, de aceea Maica Domnului, care este și Maica Bisericii, se roagă pentru toți cei care-L iubesc pe Fiul ei, mijlocind cu milostivire harul venit de la El.

După încheierea dumnezeieștii slujbe, Părintele paroh Dragomir Balotă, care împlinește și ascultarea de secretar protopopesc la ProtopopiatulOradea, a ținut o alocuțiune festivă în care a adus mulțumiri Ierarhului locului pentru aleasa împreună-slujire și binecuvântarea arhierească pe care a oferit-o bunilor credincioși ai acestei enorii, sporind cum nu se putea mai frumos bucuria duhovnicească a sărbătorii hramului bisericii.

Apoi, Episcopul Oradiei a adus aprecieri părinților slujitori de la altarul acestei biserici parohiale și a transmis tuturor credincioșilor și credincioaselor de față, care poartă numele Preasfintei Fecioare Maria, gânduri alese, rugând pe Dumnezeu să-i binecuvinteze dimpreună cu toți cei dragi ai lor cu sănătate, liniște sufletească și întru toate bună sporire.

 

***

 

În urmă cu exact douăzeci de ani, la 8 septembrie 2001, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, viitorul hram al bisericii, a fost pusă piatra de temelie de către vrednicul de pomenire Episcop Ioan al Oradiei, Bihorului și Sălajuluipentru biserica Parohiei Oradea-Tei din cartierul Dorobanților. Arhitectura bisericii, în stil athonit, respectă tradiţia bizantină, iar pictura lăcașului de cult, începută în anul 2016, s-a realizat în tehnica al fresco, în stil post-brâncovenesc.

Diac. Andi Constantin Bacter