Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Întâmpinării Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Praznicul Întâmpinării Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, praznicul Întâmpinării Domnului din acest an, sâmbătă, 2 februarie 2013, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru clerul şi credincioşii care au luat parte la această sărbătoare.

Chiriarhul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, înconjurat de clerul catedral, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul de iarnă „Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie” de la demisolul noii Catedrale Episcopale.

Ierarhul Oradiei a rostit un frumos cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa şi bogăţia duhovnicescă a praznicului Întâmpinării Domnului şi semnificaţiile acestuia pentru întreaga creştinătate dreptmăritoare:

„Gândindu-ne la ziua de astăzi, în care noi comemorăm un eveniment care s-a întâmplat în urmă cu mai bine de două mii de ani, la Ierusalim, când Preasfânta Fecioară Maria L-a dus pe Pruncul Iisus, Domnul nostru Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu în templu, ca să Îl închine, ne aducem aminte că ea, cea care a fost vestită de arhanghelul Gavriil la Buna Vestire că va avea în pântece şi va naşte fiu fără de ispită bărbătească, zămislind în pântece în chip minunat şi mai presus de fire, şi care, la momentul naşterii Unicului ei Fiu, Naşterea Domnului, L-a văzut şi s-a bucurat de El, după patruzeci de zile avea să audă profeţia Dreptului Simeon că prin inima ei va trece sabie.”

„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a primit cu multă evlavie dar şi cu multă teamă sfântă aceste cuvinte profetice, ce aveau să se împlinească atunci când Îl va vedea pe Fiul ei pironit pe Cruce, şi va înţelege că prin moartea şi învierea Sa a venit nădejde de mântuire pentru toţi urmaşii lui Adam, mântuire ce poate fi dobândită doar de cei care cred în Mântuitorul Iisus Hristos, în puterea Învierii Sale, şi care doresc să se mântuiască.”

„Toate aceste taine leagă sărbătoarea de astăzi, Întâmpinarea Domnului, dar şi sărbătoarea de acum patruzeci de zile, Naşterea Domnului, de taina mântuirii oamenilor şi, implicit, de cea mai mare sărbătoare a creştinilor, Învierea Domnului, spre care deja începem să călătorim. Ne pregătim, şi anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar de la acest praznic, prin vestirea profetică a trecerii sabiei prin sufletul Maicii Domnului, şi prin Duminica de mâine, a lui Zaheu vameşul, să înţelegem, să trăim, să ne manifestăm aşa cum se cuvine credinţa noastră şi, totodată, să mărturisim înaintea lumii din ce în ce mai înstrăinate, din ce în ce mai golite de sens şi secularizate, puterea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, puterea mai tare decât moartea, dragostea lui Dumnezeu care biruieşte orice împotrivire şi, mai ales, marea nădejde pe care ne-o aduce nouă tuturor Învierea Mântuitorului, arvună a propriei noastre învieri.”

După Sfânta Liturghie, Ierarhul şi soborul slujitor au săvârşit slujba Parastasului pentru pomenirea Doamnei Dr. Elena Deliţoiu din Arad, verişoara primară a Preasfinţiei Sale, trecută la cele veşnice în 19 decembrie 2012, şi a robului lui Dumnezeu Ştefan, bunicul din partea tatălui, de la a cărui mutare la cele veşnice s-au împlinit 32 de ani, dimpreună cu toţi cei adormiţi din neamul lor.