Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Praznicul Întâmpinării Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Praznicul Întâmpinării Domnului la noua Catedrală Episcopală din Oradea

La Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, praznicul Întâmpinării Domnului din acest an, serbat Duminică, 2 februarie 2014, a fost un prilej de aleasă bucurie duhovnicească pentru clerul şi credincioşii care au luat parte la această sărbătoare.

Chiriarhul Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul de iarnă ce are ca ocrotitori pe Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie, de la demisolul noii Catedrale Episcopale.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” al Catedralei. În cadrul Sfintei Liturghii arhierești, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat hirotonia în treapta preoției a diaconului Alexandru Dulca, cadru didactic la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, pe seama paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, și hirotonia întru diacon a teologului Raul Ilie Toma, pe seama Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Noul preot hirotonit a primit şi hirotesia întru duhovnic.

Ierarhul Oradiei a rostit un frumos cuvânt de învăţătură în care a arătat importanţa şi bogăţia duhovnicească a praznicului Întâmpinării Domnului şi semnificaţiile Duminicii a șaptesprezecea după Rusalii, a Cananeencei:

„În această Duminică, a șaptesprezecea după Rusalii, Biserica ne propune ca model de viețuire pe o femeie din Canaan, foarte credincioasă, foarte evlavioasă, care s-a apropiat de Mântuitorul Iisus Hristos și I-a cerut să o vindece pe fiica ei, cumplit chinuită de un demon. Atunci când Domnul Hristos a spus că a fost ‹‹trimis doar pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel››, și că ‹‹nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci câinilor››, cuvinte care pe noi cei de astăzi cu siguranță ne-ar deranja, această femeie, nu doar că nu s-a supărat, ci a dat dovadă de multă smerenie și credință când I-a răspuns: „Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor”.

„Pe această femeie plină de smerenie, un adevărat chip al umilinței, o icoană a modestiei, care a devenit model pentru toți creștinii, Sfânta Biserică ne-o aduce înaintea ochilor noștri duhovnicești în această Duminică, în special ca pregătire duhovnicească pentru perioada ce va începe din Duminica viitoare, a Vameșului și a Fariseului, perioada Triodului, în care, timp de zece săptămâni, ne pregătim pentru Sfânta și Luminata Înviere a Mântuitorului Iisus Hristos”, a arătat Preasfinția Sa.

„Anul acesta, Duminica a șaptesprezecea după Rusalii se întâmplă să coincidă cu cea de-a patruzecea zi de la Nașterea Domnului, a Streteniei sau Întâmpinării Domnului, când Domnul Hristos a fost dus la templu de către Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, și de Dreptul Iosif, și închinat lui Dumnezeu, pentru a împlini rânduiala legii iudaice, Fiul lui Dumnezeu venind în lume și respectând întru totul Legea cea veche, El Însuși fiind desăvârșirea acesteia. Aici la templu a fost primit de Sfântul și Dreptul Simeon, care s-a învrednicit de Dumnezeu să vadă mântuirea, să Îl primească pe Mântuitorul lumii în brațele sale, rostind binecunoscuta rugăciune pe care Biserica a rânduit-o să fie citită la Vecernie, „Acum liberează pe robul tău, Stăpâne…”, și de Proorocița Ana, fiica lui Fanuel, din neamul lui Așer, care era văduvă de optzeci și patru de ani, și care trăia la templu, învrednicindu-se și ea a-L vedea pe Fiul lui Dumnezeu înomenit”, a precizat Ierarhul.

„Pentru că ne aflăm în Anul omagial euharistic, al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii, în întreaga Patriarhie Română, trebuie să fim, cu toții, mai atenți cu viața noastră duhovnicească, să avem grijă mai multă de sufletele noastre, să ne apropiem mai des de Sfintele Taine, să ne mărturisim păcatele, să dobândim iertare și dezlegare de ele, ca apoi să ne împărtășim cu Preacuratele Taine ale lui Hristos.”

„În această zi de îndoit praznic, am avut bucuria să ne rugăm împreună la Sfânta Liturghie, mulțumindu-I lui Dumnezeu și prin aceea că, ogorul Bisericii fiind bogat, au fost chemați astăzi, de către Harul Duhului Sfânt, la slujire în Biserică, un nou preot și un nou diacon în Sfânta noastră Episcopie a Oradiei. Părintele Alexandru Dulca a primit Taina Preoției și urmează să slujească la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, școala noastră confesională din Oradea, unde este deja cadru didactic, iar tânărul Raul Ilie Toma, ostenitor la magazinul diecezan, a fost hirotonit diacon pentru Catedrala Episcopală din Oradea.”

După Sfânta Liturghie, Ierarhul şi soborul slujitor au săvârşit slujba Parastasului pentru pomenirea robului lui Dumnezeu Ştefan, bunicul patern al Preasfinției Sale, de la a cărui mutare la cele veşnice s-au împlinit 33 de ani, dimpreună cu toţi cei adormiţi din neamul său.