Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prăznuirea hramului capelei Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea

Prăznuirea hramului capelei Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea

Fiecare lăcaş de închinăciune are un ocrotitor, în cinstea căruia acesta a fost zidit. Sfântul ales este cinstit cu multă evlavie și credință, motiv pentru care el este prăznuit ca ocrotitor spiritual, iar locașul de închinăciune îi poartă numele.

În paralel cu protecţia lăcaşului de cult, ziua de hram sau de cinstire a ocrotitorului reprezintă pentru cei implicați un eveniment cu multe caracteristici importante. Pe lângă caracterul istoric al lăcașului de cult, menționăm și caracterul duhovnicesc al hramului, care se află în strânsă legătură cu ocrotitorul spiritual.

Dacă aspectul istoric ne pune în relaţie cu tot ceea ce înseamnă viaţa creştină trăită în fiecare lăcaş, esența caracterului duhovnicesc ne pune în relaţie cu tot ceea ce înseamnă viaţa creştină trăită în fiecare lăcaş, bazată pe ocrotirea şi sprijinul sfântului sau al sărbătorii în cinstea cărora a fost zidit.

Am ținut să facem acestă succintă introducere, deoarece Vineri, 11 noiembrie, 2022, când este prăznuit Sfântul Cuvios Teodor Studitul, cadrele didactice și studenții Fcaultății de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”, din cadrul Universității din Oradea, și-au serbat ocrotitorul spiritual al Capelei.

Această capelă a fost construită prin eforturile, suportul și implicarea directă a vrednicului de pomenire, Rector Prof.univ.dr. ing.Teodor Maghiar și ale cadrelor didactice din cadrul facultății, din acea perioadă, capela fiind târnosită în anul 2002 de către Preafericitul Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Într-o atmosferă de sărbătoare deosebită, în dimineața zilei de 11 noiembrie, 2022, a fost săvârșită Sfinta Liturghie, după care a urmat slujba Parastasului, în cadrul căreia au fost comemorate cadre didactice și studenți ai facultății, trecuți la cele veșnice.

 

Unitatea trecutului şi a prezentului cu viitorul

 Un omagiu postum a fost adus Preacucernicilor Părinți Arhidiacon Prof.univ.dr. H.C. Constantin Voicu și Diacon Conf.univ.dr. Pavel Cherescu, de la a căror trecere la cele veșnice s-au împlinit 7, respectiv 9 ani.

Deși ne este greu să vorbim la timpul trecut despre ei, din dragoste și purtare de grijă, le păstrăm vie memoria. PC Părinte Arhidiacon Prof.univ.dr. H.C. Constantin Voicu a fost un suflet cald, un om plin de viață, care a radiat o mare bucurie de a trăi și de a face bine semenilor săi.

Cu seninătatea omului înțelept, cumpătat asupra vremilor și anilor vieții pământești, Părintele Voicu cugeta profund asupra tot ceea ce făcea. Credința creștină a fost firul de lumină cu care a înfruntat în anii tinereții samavolniciile regimului communist, iar în anii senectuții când a îndeplinit și funcția administrativă de Decan al facultății orădene, perioada 2000-2004, și-a îndeplinit cu echilibru și chibzuință responsabilitatea încredințată lui de către  Dumnezeu.

Dascăl desăvârșit și personalitate marcantă a învățământului teologic ortodox universitar românesc, Părintele Voicu a fost pentru noi, cei mai tineri, un adevărat părinte, după cum remarca Părintele decan, Conf.univ. dr. Viorel-Cristian Popa, în cuvântul de omagiu de la slujba de pomenire.

Toate aceste aspecte positive, care au marcat parcursul vieții Părintelui Constantin Voicu, ne-au motivat și ne vor determina și pe viitor să înălțăm rugăciuni de pomenire înaintea Părintelui Ceresc.

Avem deplina convingere că Dumnezeu a lucrat prin el, și Îl rugăm să îi dăruiască lui și tuturor celor pomeniți, cadre didactice și studenți ai facultății noastre, odihnă veșnică în Împărăția cerurilor, iar noi, prin rugăciune, îi vom însoți cu dragostea și cu prețuirea noastră.

 Pr. Conf. Univ. Dr. Doru Fer