Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prăznuirea Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, la Liceul Ortodox din Oradea

Prăznuirea Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, la Liceul Ortodox din Oradea

Absolvenţii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, promoţia 2011, s-au întâlnit sâmbătă, 23 octombrie, la ceas aniversar, sărbătorind prima întâlnire după 10 ani de la terminarea liceului.

Întâlnirea ocazionată de parcurgerea unui deceniu de la finalizarea liceului vocațional, a fost un prilej cu care absolvenţii s-au revăzut, s-au rugat împreună și şi-au împărtăşit bucuriile și împlinirile unii altora.

Evenimentul a debutat cu multă bucurie şi emoţie în sufletele absolvenţilor, care au participat la Sfânta Liturghie - cadrul cel mai solemn cu putință, unde Hristos Domnul coboară la întâlnirea tainică şi intimă cu noi.

În prima parte a evenimentului, organizat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, absolvenţii s-au adunat în jurul lui Hristos Cel euharistic, prin comuniunea Sfintei şi Dumnezeieştii Liturghii, care a fost oficiată de către Părintele Protoiereu Prof. Radu Valer Rus, directorul liceului și vicar eparhial, dimpreună cusoborul slujitor alcătuit din părinți profesori și absolvenți ai promoției 2007-2011.

Motivul care a conferit greutate duhovnicească evenimentului festiv a fost săvârşirea Dumnezeieştii Liturghii a Sfântului Apostol Iacov, cel dintâi Episcop al Ierusalimului, o rânduială străveche și cu totul specială a Sfintei Liturghii, considerată ca rânduiala „izvor” pentru ceilalți autori liturgici și care se oficiază de două ori pe an, la 23 octombrie, când este prăznuit Sfântul Apostol Iacov, și în Duminica după Nașterea Domnului, cu preponderență în Bisericile vorbitoare de limbă greacă.

Săvârşirea Sfintei şi Dumnezeieşti Liturghii a Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, cu această ocazie festivă nu a fost una întâmplătoare, deoarece în urmă cu unsprezece ani, la 23 octrombrie 2010, în ultimul an de studiu al acestei generații, tot într-o zi de sâmbătă, absolvenţii – atunci elevi –participau tot la Liturghia Sfântului Apostol Iacov, oficiată pentru prima dată în Eparhia Oradiei de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la paraclisul închinat Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, din cadrul clădirii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” de pe strada Aluminei. Chiriarhul Oradiei este nu doar cel care a oferit acest hram paraclisului, ci și fondatorul liceului și purtătorul de grijă neadormit al tuturor elevilor, profesorilor și ostenitorilor acestei unități școlare vocaționale.

Programul a continuat cu slujba de Te Deum, prin care s-a adus mulţumire lui Dumnezeu, Care ne-a purtat de grijă în parcurgerea acestor 10 ani de zile.

A doua parte a evenimentului s-a desfăşurat în sala de clasă, unde, în calitate de reprezentant al acestei promoţii, Părintelui Ovidiu-Vlad Botiş i-a revenit datoria de a transmite gândurile şi sentimentele de mulţumire ale absolvenţilor faţă de mult îndrăgiţii lor profesori.

Absolvenţii și-au manifestat recunoștința față de profesori, mulțumind pentru jertfa depusă la formarea şi educarea lor, fiind conştienţi că a fost una semnificativă. Le-au mulţumit că au ştiut să îi înalţe când erau aproape de cădere şi i-au coborât când s-au înălţat prea mult. Cu acest prilej, absolvenţii i-au felicitat pe dascăli pentru evoluţia instituţiei, a cărei debut a fost cu 28 de elevi în anul 2007, în prezent ajungând la 890 de elevi.

După discursul reprezentantului absolvenților, Părintele Arhid. Ştefan Alexandru Lakatoş, în calitate de diriginte al acestei promoţii, a ţinut un emoţionant discurs prin care absolvenţii, cuprinşi de intensitatea momentului, au intrat în atmosfera de odinioară a vieții de liceu. S-a continuat cu strigarea catalogului, iar fiecare absolvent şi-a prezentat activitatea și realizările pe plan profesional şi familial.

La sfârşit, absolvenţii împreună cu profesorii lor au adus mulţumire Bunului Dumnezeu, Maicii Domnului, Sfântului Apostol Iacov şi tuturor sfinţilor pentru acest dar al revederii.

Întâlnirea a fost posibilă datorită legăturii puternice care s-a ţesut între colegi, dar şi între elevi şi dascăli deopotrivă, formându-se o mare familie. Această familie s-a conturat datorită tactului dascălilor, dintre care majoritatea erau clerici, știind să contribuie la formarea elevilor. Ei au fost, cum spune Sfântul Vasile cel Mare: „model de viață, lege însuflețită și regulă de virtute...”.