Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae la noua Catedrală Episcopală din Oradea

Ziua de 6 decembrie este o zi de mare sărbătoare pentru întreaga Eparhie a Oradiei, deoarece 48 dintre bisericile şi paraclisele din cuprinsul judeţului Bihor îşi sărbătoresc hramul, aducând aleasă cinstire ocrotitorului lor spiritual, Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Dacă Sfântul Ierarh Nicolae este cunoscut în lumea întreagă ca şi cel care aduce daruri bogate, anul acesta, la prăznuirea marelui Ierarh, Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea a fost binecuvântată cu alese bucurii duhovniceşti, la împlinirea a doi ani de la proclamarea Sfântului Ierarh Nicolae ca ocrotitor al paraclisului de iarnă de la noua Catedrală Episcopală din Oradea, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, împreună cu Sfinţii Ierarhi Spiridon al Trimitundei şi Nectarie al Pentapolei, făcătorii de minuni.

În această zi de sărbătoare, Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea s-a bucurat de prezenţa Întâistătătorului Episcopiei Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, la Sfânta Liturghie arhierească, săvârşită în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi în paraclisul de iarnă de la demisolul catedralei. În cadrul slujbei, Preacucernicul Părinte Gabriel Ionel Molnar, slujitor al catedralei, a fost hirotesit sachelar.

La această frumoasă prăznuire, după momentul citirii celor două pericope evanghelice rânduite, Chiriarhul Oradiei a rostit un deosebit de bogat şi plin de semnificaţii cuvânt de învăţătură, în care a subliniat frumuseţea vieţii şi minunilor Sfântului Ierarh Nicolae, în legătură tainică cu textele evanghelice citite, de la Sfântul Evanghelist Luca şi Sfântul Evanghelist Marcu:

„Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, prilejuieşte creştinilor ortodocşi, pe lângă marea bucurie a praznicului, reîntâlnirea, în cadrul Sfintei Liturghii, cu pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca în care sunt amintite Fericirile, un adevărat imn al Bisericii, al Împărăţiei cerurilor, în care se arată că, toţi cei necăjiţi ai lumii acesteia, toţi cei care suferă şi se întristează după Domnul, însetaţi fiind după dreptatea Sa, au mare nădejde în moştenirea vieţii celei veşnice, în intrarea în Împărăţia cea netrecătoare.”

„În troparul închinat Sfântului Nicolae ni se spune că el a fost îndreptător al credinţei, pentru că a luat parte la cel dintâi Sinod ecumenic de la Niceea, combătând erezia preotului Arie şi pălmuindu-l pe acesta în plenul sinodului, apărând, astfel, dreapta credinţă care învaţă că Fiul este deofiinţă cu Tatăl. El este şi chip al blândeţelor, deoarece a ajutat foarte mult pe săraci, multor bolnavi le-a adus vindecare, pe mulţi lipsiţi i-a îndestulat şi pe mulţi i-a salvat de la pierzare. Sfântul Nicolae este şi învăţător al înfrânării, dascăl al cumpătării, al vieţuirii creştine, care trebuie să fie o vieţuire sobră, rezervată, decentă, cât mai simplă, cât mai eliberată de lucruri inutile, pentru ca sufletul nostru să fie cât mai uşor, spre a se putea înălţa spre cele înalte. Prin mulţimea darurilor sale, Sfântul Nicolae a rămas în memoria Bisericii ca grabnic ajutător şi miluitor, fiind foarte iubit atât în Răsărit, cât şi în Apus.”

„Sfântul Ierarh Nicolae a fost un adevărat păstor al Bisericii lui Hristos, povăţuitor al creştinilor nu numai din cetatea Mirelor, ci şi al tuturor creştinilor ortodocşi, din toate timpurile şi din toate locurile, aşa cum o arată mulţimea bisericilor ridicate în numele sfântului, dar şi mulţimea părticelelor din sfintele sale moaşte semănate peste tot în lume, dar şi în ţara noastră, având şi noi, aici, la noua Catedrală Episcopală din Oradea, marea binecuvântare de a păstra cu sfinţenie un mic fragment din moaştele sale sfinte.”

„Aşadar, îl vedem pe Sfântul Ierarh Nicolae ca icoană a bunătăţii lui Dumnezeu faţă de oameni. Un sfânt care, ajutându-i pe săraci, a fost şi este foarte iubit, mulţi dintre creştini purtând numele sfântului.”

După Sfânta Liturghie, Ierarhul şi soborul slujitor au oficiat slujba Parastasului pentru pomenirea Mitropoliţilor Nicolae Bălan, Nicolae Colan, şi Nicolae Mladin ai Ardealului şi a Episcopului Nicolae Popoviciu al Oradiei; a ctitorilor şi binefăcătorilor noii Catedrale Episcopale din Oradea: Episcopii Roman Ciorogariu al Oradiei şi Andrei Magieru Crişanul, arhiereu-vicar la Oradea şi, apoi, episcop al Aradului, şi credincioşi din perioada interbelică, care au proiectat, au trudit şi au jertfit pentru a se ridica în Oradea o nouă Catedrală Episcopală; a fericiţilor şi pururea pomeniţilor ctitori ai noii catedrale, de la începutul construirii catedralei, din anul 1995, şi până astăzi. De asemenea, au fost pomeniţi şi Episcopii Valerian Zaharia, Vasile Coman şi Ioan Mihălţan ai Oradiei, preoţii ortodocşi şi dreptmăritorii creştini, care au slujit, s-au rugat, au ajutat şi au purtat de grijă, între anii 1948-2005, Catedralei ortodoxe „Sfântul Ierarh Nicolae” din Oradea, ce a fost cedată episcopiei unite din Oradea în anul 2005.

La final, Ierarhul Oradiei a adus mulţumiri Bunului Dumnezeu pentru frumoasa sărbătoare, făcând urări de ani mulţi, fericiţi şi binecuvântaţi tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae, iar bunilor credincioşi dreptmăritori le-a urat multă sănătate, mult spor duhovnicesc şi bucurii sfinte, pentru a întâmpina Naşterea Domnului cu inimile deschise şi sufletele pline de lumină.

Toţi credincioşii prezenţi la hram s-au închinat şi au sărutat racla în care se află o părticică din moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, dar şi crucea care adăposteşte un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei şi de Viaţă făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos.