Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi în școlile teologice orădene

Prăznuirea Sfinților Trei Ierarhi în școlile teologice orădene

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea şi Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea şi-au prăznuit ocrotitorii spirituali, pe Sfinţii Trei Ierarhi și Mari Dascăli ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. La această sărbătoare, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi format din părinți consilieri de la Centrul eparhial şi cadrele didactice ale celor două instituţii de învăţământ teologic ortodox din cuprinsul Eparhiei Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul Sfântul Teodor Studitul a facultăţii de teologie ortodoxă, eveniment la care au participat elevii şi studenţii teologi, dar şi credincioşi. De asemenea, conducerea Universității din Oradea a fost reprezentată de Domnul Constantin Bungău, rectorul universității și Domnul Sorin Curilă, președintele Senatului universității.

Prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi a prilejuit şi un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în această zi împlinindu-se 17 ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

După citirea pericopei evanghelice rânduite, cu binecuvântarea Ierarhului, Părintele Prof. Florin Negruțiu, inspector de Religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidențiat viața și activitatea celor trei mari ierarhi care au dominat secolul al IV-lea, considerat veacul de aur al Bisericii creștine, mari învăţători şi luminători ai lumii, vase alese ale Sfântului Duh,  păstori plini de râvnă și dascăli ai dreptei credinţe.

Sfinții Trei Ierarhi reprezintă modele care se cer urmate, operele lor rămânând mereu actuale, asupra lor cuvenindu-se să ne aplecăm fiecare pentru a ne îmbogăți sufletește. Astfel, ei rămân modele ale păstorului de suflete, ale filantropului creștin și nu în ultimul rând, rugători pentru noi înaintea lui Dumnezeu. 

La finalul Sfintei Liturghii arhierești din ziua prăznuirii Troiţei de Arhierei, a fost oficiată slujba Parastasului în cadrul căreia s-au înălțat rugăciuni pentru veșnica odihnă a Ierarhilor Eparhiei Oradiei, a părinților profesori și profesorilor fostei Academii Teologice din Oradea, trecuți la cele veșnice, dar şi a dascălilor şi studenţilor Facultății de Teologie Ortodoxă din Oradea adormiţi întru nădejdea învierii.

În încheierea manifestării, Chiriarhul Oradiei a rostit o frumoasă şi înălţătoare cuvântare festivă în care a punctat importanţa prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi pentru instituţiile de învăţământ teologic din întreaga lume ortodoxă și, implicit, din țara noastră:

„Sărbătoarea de astăzi, prin prăznuirea liturgică, înseamnă doar o încununare a unei săptămâni întregi în care Sfinții Trei Ierarhi au fost cinstiți, în care au fost evocate operele lor, în care personalitatea fiecărui Sfânt Ierarh în parte a fost amintită și împărtășită cu multă bucurie tuturor, în cadrul conferințelor și simpozioanelor care s-au desfășurat.

Raportându-ne la societatea din zilele noastre, Sfinții Trei Ierarhi sunt mai actuali ca niciodată, în primul rând în ceea ce privește educația copiilor în familiile lor, dar sunt foarte actuali și în ceea ce privește educația copiilor și a tinerilor în Biserică și în Școală. De asemenea, sunt actuali și în ceea ce privește clasa conducătoare a lumii civilizate și, din păcate, secularizate, care ar trebui să se inspire din ceea ce Sfinții Trei Ierarhi au propovăduit și au aplicat.”

   În același context, Preasfinția Sa a evidențiat datoria noastră de a apăra familia și valorile ei, menționând că este imperios necesar să ne ocupăm de educația copiilor și să rămânem într-o stare de vigilență și trezvie. Ierarhul Oradiei a apreciat munca şi efortul depuse de cadrele didactice în vederea formării elevilor şi studenţilor teologi, felicitând conducerea și cadrele didactice ale celor două instituții de învățământ, apreciind calitatea învăţământului teologic orădean și exprimându-şi încrederea în propăşirea lui.

În încheierea momentului festiv, Chiriarhul Oradiei a adresat urări de ani mulți și binecuvântați corpului profesoral, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi, dar de sănătate şi putere de muncă în activitatea de slujire a Bisericii străbune şi a neamului românesc.

Frumoasa manifestare dedicată Troiţei de Arhierei s-a încheiat prin cuvântul de mulţumire adresat Ierarhului Oradiei de către Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, decanul facultăţii, pentru părinteasca dragoste, bunăvoința și purtarea de grijă.